Home  |  Contact
Jellum skyline

Nieuwsoverzicht

 • Informatie werkzaamheden essen in omgeving Jellum Bears
  Geplaatst: 15-09-2020
  Het gaat slecht met de essen in de gemeente Leeuwarden. Dat is niet zo vreemd, want de ‘essentaksterfte’ rukt al enkele jaren op in Europa en Nederland. Door een schimmel sterven de takken van essen af en op termijn sterft de gehele boom. Tegen deze boomziekte is tot nu niets te doen. Snoeien of kappen is het enige dat helpt.

 • AdvendoBBD zoekt bugelspelers
  Geplaatst: 15-09-2020
  De gezelligste fanfare van Fryslân, Advendo de muziekvereniging uit Boksum, Blessum, Deinum is op zoek naar nieuwe muzikanten, en dan met name nieuwe bugelblazers. Ze zoeken bugelspelers op B+ niveau (1e bugel). Speel je een ander instrument, dan ben je natuurlijk ook welkom!

 • Seizoen 2020-2021 Doarpshûs D’Ald Skoalle
  Geplaatst: 09-09-2020
  De laatste jaren waren we gewend om een programma voor het hele seizoen vast te leggen. Dit beviel goed, iedereen kon data in de agenda zetten en zo met alle activiteiten rekening houden. Dit was ook voor de vrijwilligers prettig die ruim op tijd wisten waar ze nodig waren.
  Helaas is dit seizoen heel anders door de Corona-situatie.

 • Buurtpreventie
  Geplaatst: 08-09-2020
  De buurtpreventie borden zijn door Henk en Wypkje bij de ingang van onze dorpen Jellum en Bears geplaatst. Nu maar hopen dat er niet teveel ge-appt hoeft te worden ;-)

 • Verkort verslag Dorpsbelangvergadering d.d. 18-08-2020
  Geplaatst: 24-08-2020
  Notulen Dorpsbelang 18-08-2020

  Marjo is dagvoorzitter en heet allen welkom. We verwachten deze avond de opbouwwerker van de Gem. Leeuwarden Annie Hoekstra. Ook is er een heugelijke mededeling namelijk dat Mare-Eke aanschuift als “Junior bestuurslid”.

 • Ontwerp volkshuisvestingsvisie ter inzage
  Geplaatst: 27-07-2020
  Op 30 juni heeft het college van B&W positief besloten om de ontwerp volkshuisvestingsvisie voor een ieder ter inzage te leggen. Het ligt ter inzage van dinsdag 1 september t/m woensdag 30 september. Voor meer informatie worden twee informatiebijeenkomsten georganiseerd, op donderdag 10 en dinsdag 15 september.

 • Samenvatting Dorpsbelangvergadering 30-06-2020
  Geplaatst: 14-07-2020
  Ted is voorzitter en heet eenieder welkom. We zijn voor het eerst weer allen fysiek aanwezig op de zitting die bij Rutger wordt gehouden.

 • Oud papier zelf in container gooien
  Geplaatst: 02-07-2020
  Zaterdag 4 juli wordt het oude papier vanwege de Corona-beperkingen ook dit keer nog níet bij u opgehaald. Wij vragen jullie hierbij vriendelijk om het deze keer weer zelf in de container te gooien.

 • Openbaar groen is van ons allemaal
  Geplaatst: 19-06-2020
  We weten dat groen belangrijk is voor een goed leefklimaat voor mens en dier. Daarom hoort openbaar groen thuis in de stad, in de dorpen en daarbuiten. Het openbare groen is van ons allemaal. Daarom wil de gemeente Leeuwarden graag weten wat ons dorp vindt van het groen in de gemeente. Help de gemeente door op 'lees meer' te klikken en deze enquête vóór 28 juni in te vullen.

 • Nieuwe straatverlichting voor Bears
  Geplaatst: 06-06-2020
  Bears heeft sinds kort nieuwe straatverlichting gekregen. In 2019 is het Dorspbelang geïnformeerd door de Gem. Leeuwarden over een vernieuwd verlichtingsplan voor Bears. De oude palen blijven en deze worden voorzien van nieuwe armaturen. Hier en daar worden de lantaarnpalen ietwat verplaatst.

 • Expositie in Mariakerk Bears
  Geplaatst: 02-06-2020
  In de Mariakerk van Bears kun je tot eind september van dinsdag t/m zondag een bijzondere expositie bezoeken. Beeldend kunstenaar Ine van der Horn uit Utrecht exposeert haar bijzondere kunstwerken in de kerk van Bears en daarmee voor het eerst in Friesland. Zij maakt -delen van- menselijke figuren in leer.

 • Samenvatting dorpsbelangvergadering 19-05-2020
  Geplaatst: 29-05-2020
  Opening
  De dagvoorzitter heet eenieder welkom, in het bijzonder de nieuwe dorpencoördinator van Gem. Leeuwarden Bart v/d Scheer. In verband met de coronamaatregelen sluit Piet dit keer weer online aan bij de vergadering.

 • Slim omgaan met regenwater
  Geplaatst: 22-04-2020
  We willen het regenwater, dat nu afgevoerd wordt, beter benutten.
  Doe mee met Leeuwarden Klimaatbewust.
  U kunt diverse subsidies aanvragen als particulier, bedrijf of instelling.
   

 • Oud papier zelf in container gooien
  Geplaatst: 15-04-2020
  Vanwege de Corona-beperkingen wordt het Oud-papier 18 april niet bij u opgehaald. Wij vragen jullie hierbij vriendelijk om het deze keer zelf in de container te gooien.


 • Ongedierte bestrijden op kerkhoven Jellum en Bears
  Geplaatst: 10-04-2020
  De afgelopen jaren zijn de kerkhoven van Jellum en Bears flink aangetast door plaagdieren, m.n. muizen. In overleg met plaagdierbestrijder A.S. Hoekstra uit Bears is bedacht het ongedierte op een natuurlijke wijze te bestrijden.

 • Ledefergadering Meiïnoar Grien giet net troch
  Geplaatst: 03-04-2020
  De jierlikse algemiene lede fergadering fan Koöperaasje Meiïnoar Grien Jellum-Bears dy op 7 April 2020 hâlden wurde soe, giet i.f.m. de coronamaatregels net troch.

 • Kerkklokken luiden in Jellum en Bears
  Geplaatst: 27-03-2020
  Het kan je bijna niet ontgaan zijn: sinds een aantal weken worden op woensdag de kerkklokken in Jellum en Bears een kwartier lang geluid. Dit initiatief is ontstaan als teken van ‘hoop en troost’ na de uitbraak van het coronavirus.

 • Gewijzigde diensteregeling OV in Fryslân
  Geplaatst: 23-03-2020
  Onderstaand een aantal maatregelen. Lees hier alle nieuwe maatregelen. In onze dorpen geldt dat Lijn 93: Leeuwarden-Mantgum-Sneek op werkdagen volgens de vakantie-dienstregeling rijdt met kleine aanpassingen van de vertrektijden.

 • Alle bijeenkomsten in Jellum Bears tot 1 juni afgelast
  Geplaatst: 23-03-2020
  Om het coronavirus onder controle te krijgen heeft het kabinet op maandag 23 maart 2020 aangescherpte maatregelen afgekondigd.
   

 • NLdoet activiteiten uitgesteld wegens Corona virus
  Geplaatst: 08-03-2020
  Onderstaande activiteiten van NLdoet die 14 maart in onze dorpen gepland stonden, worden wegens de dreiging van het Corona virus tot nader order uitgesteld.

 • Buurt preventieapp Jellum Bears
  Geplaatst: 17-02-2020
  Wil je als inwoner van Jellum of Bears lid worden van de buurtpreventieapp, stuur dan een persoonlijk bericht mét je naam en tel.nr. naar Henk de Bruin, Taxi-B@outlook.com. Hij belt je dan persoonlijk terug om te checken of het klopt en voegt je daarna toe aan de buurtapp.

 • Ledenvergadering dorpsbelang 12 februari 2020
  Geplaatst: 01-02-2020
  Woensdag 12 februari 2020 zijn alle dorpsbewoners welkom bij de ledenvergadering van het Dorspbelang Jellum Bears. Aanvang 20.00 uur in dorpshuis d 'Ald Skoalle. Agenda en notulen zijn hier te lezen.

 • Terug in de tijd
  Geplaatst: 07-02-2020
  Een speciale commissie is bezig oude foto’s, films e.d. van Jellum en Bears te verzamelen. De oude foto’s worden gescand en de films worden gekopieerd.

 • Verkort verslag Dorpsbelangvergadering
  Geplaatst: 01-01-2020
  Dorpsbelang Jellum-Bears gaat vanaf 2020 een verkort vergaderverslag van elke DB-vergadering op de website plaatsen. In verband met privacy worden geen namen genoemd.

 • Uitnodiging bijeenkomst 'Ik vind erfgoed...'
  Geplaatst: 08-12-2019
  We bespreken vier onderwerpen in relatie tot erfgoed. Dit doen we in dialoogvorm. Het gaat hierbij om de thema’s Verbinden burgers, Duurzaamheid, Betaalbaarheid en Meer of minder bescherming.

 • 24-01-2020: Kapbeleid aangepast
 • 20-02-2020: Opfrissen AED en reanimatie
 • 15-11-2019: Verhalenavond 15 november in kerk Bears
 • 27-09-2019: Burgemeester Buma in Jellum en Bears

Agenda

28 november 2020
Oud papier
Archief
19 september 2020
Oud papier
4 juli 2020
Oud papier
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2019 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design Websites