Home  |  Contact
Jellum skyline

Nieuwsoverzicht

 • Oud papier zaterdag 28 november a.s
  Geplaatst: 24-11-2020
  We vragen u om het oud papier weer naar de container op de Smidshoeke te brengen. Graag alles goed verpakken en opstapelen enz. zodat er zoveel mogelijk in past. Is het lastig om zelf te brengen dan kunt u uw buren vragen of een telefoontje naar Jan-Pieter de Boer: 06 10949013.
  Zaterdag om 14.00 uur wordt de container afgesloten, daarna dus geen meer papier neerzetten.

 • St. Tsjerke& Uniastate Bears 2021
  Geplaatst: 24-11-2020
  De St. Tsjerke& Uniastate Bears gaat volgend jaar, 2021, twee exposities in de Mariakerk inrichten en mogelijk ook een beeldenexpositie op het Uniastateterrein rondom de luchtspiegeling. 
  Naast de exposities zullen er in de kerk een drietal mozaïken worden geplaatst die daar semi-permanent zullen blijven.

 • Plannen Kaatsclub
  Geplaatst: 24-11-2020
  Kaatsclub "De Twa Dorpen" wil in 2021 meer kaatspartijen organiseren. In het afgelopen jaar is dat wat in het water gevalllen door alle Coronaperikelen.

 • Verwijderen zieke essen
  Geplaatst: 28-10-2020
  Een tijdje terug bent u geïnformeerd over het verwijderen van zieke essen binnen de gemeente Leeuwarden. Onderstaand staat een globale planning van de rooiwerkzaamheden van de essen ten zuiden van Leeuwarden. De aangrenzende bewoners worden vooraf per brief geinformeerd.

 • Adviesraad Sociaal Domein Leeuwarden denkt mee
  Geplaatst: 20-10-2020
  De Adviesraad Sociaal Domein Leeuwarden denkt mee en adviseert het gemeentebestuur over het sociaal beleid in de gemeente Leeuwarden. Ze geven gevraagd en ongevraagd advies namens de inwoners over het beleid van de gemeente op deze terreinen. Ze hebben daarbij nadrukkelijk oog voor mensen die een kwetsbare positie in de samenleving innemen.

 • Verkort verslag Dorpsbelangvergadering d.d. 29-09-2020
  Geplaatst: 13-10-2020
  Dagvoorzitter Piet heet eenieder welkom in “de Tsjerke fan Bears” waar deze vergadering voor deze keer plaatsvindt.

 • Laatste ronde aanvraag dorpssubsidie
  Geplaatst: 04-10-2020
  De dorpssubsidie is geld van én voor Jellum Bears. Het is bedoeld om de bewoners een middel te geven om de leefbaarheid in Jellum en Bears te bevorderen. Aanvragen kunnen tot uiterlijk 8 november 2020 aangevraagd worden bij het Dorpsbelang.

 • Streefbeeld en actieplan (voormalig) Baarderadeel
  Geplaatst: 04-10-2020
  We kennen de voormalige gemeente Baarderadeel ongetwijfeld allemaal als een geweldig mooi gebied. De weidsheid, oude slenken, prachtige dorpen en uitgestrekte ‘greiden’. En weidevogels! Wat kunnen we met elkaar doen om dit prachtige gebied voor de toekomst minstens zo mooi en goed te houden als het nu is?

 • Informatie werkzaamheden essen in omgeving Jellum Bears
  Geplaatst: 15-09-2020
  Het gaat slecht met de essen in de gemeente Leeuwarden. Dat is niet zo vreemd, want de ‘essentaksterfte’ rukt al enkele jaren op in Europa en Nederland. Door een schimmel sterven de takken van essen af en op termijn sterft de gehele boom. Tegen deze boomziekte is tot nu niets te doen. Snoeien of kappen is het enige dat helpt.

 • AdvendoBBD zoekt bugelspelers
  Geplaatst: 15-09-2020
  De gezelligste fanfare van Fryslân, Advendo de muziekvereniging uit Boksum, Blessum, Deinum is op zoek naar nieuwe muzikanten, en dan met name nieuwe bugelblazers. Ze zoeken bugelspelers op B+ niveau (1e bugel). Speel je een ander instrument, dan ben je natuurlijk ook welkom!

 • Seizoen 2020-2021 Doarpshûs D’Ald Skoalle
  Geplaatst: 09-09-2020
  De laatste jaren waren we gewend om een programma voor het hele seizoen vast te leggen. Dit beviel goed, iedereen kon data in de agenda zetten en zo met alle activiteiten rekening houden. Dit was ook voor de vrijwilligers prettig die ruim op tijd wisten waar ze nodig waren.
  Helaas is dit seizoen heel anders door de Corona-situatie.

 • Buurtpreventie
  Geplaatst: 08-09-2020
  De buurtpreventie borden zijn door Henk en Wypkje bij de ingang van onze dorpen Jellum en Bears geplaatst. Nu maar hopen dat er niet teveel ge-appt hoeft te worden ;-)

 • Verkort verslag Dorpsbelangvergadering d.d. 18-08-2020
  Geplaatst: 24-08-2020
  Notulen Dorpsbelang 18-08-2020

  Marjo is dagvoorzitter en heet allen welkom. We verwachten deze avond de opbouwwerker van de Gem. Leeuwarden Annie Hoekstra. Ook is er een heugelijke mededeling namelijk dat Mare-Eke aanschuift als “Junior bestuurslid”.

 • Ontwerp volkshuisvestingsvisie ter inzage
  Geplaatst: 27-07-2020
  Op 30 juni heeft het college van B&W positief besloten om de ontwerp volkshuisvestingsvisie voor een ieder ter inzage te leggen. Het ligt ter inzage van dinsdag 1 september t/m woensdag 30 september. Voor meer informatie worden twee informatiebijeenkomsten georganiseerd, op donderdag 10 en dinsdag 15 september.

 • Samenvatting Dorpsbelangvergadering 30-06-2020
  Geplaatst: 14-07-2020
  Ted is voorzitter en heet eenieder welkom. We zijn voor het eerst weer allen fysiek aanwezig op de zitting die bij Rutger wordt gehouden.

 • Oud papier zelf in container gooien
  Geplaatst: 02-07-2020
  Zaterdag 4 juli wordt het oude papier vanwege de Corona-beperkingen ook dit keer nog níet bij u opgehaald. Wij vragen jullie hierbij vriendelijk om het deze keer weer zelf in de container te gooien.

 • Openbaar groen is van ons allemaal
  Geplaatst: 19-06-2020
  We weten dat groen belangrijk is voor een goed leefklimaat voor mens en dier. Daarom hoort openbaar groen thuis in de stad, in de dorpen en daarbuiten. Het openbare groen is van ons allemaal. Daarom wil de gemeente Leeuwarden graag weten wat ons dorp vindt van het groen in de gemeente. Help de gemeente door op 'lees meer' te klikken en deze enquête vóór 28 juni in te vullen.

 • Nieuwe straatverlichting voor Bears
  Geplaatst: 06-06-2020
  Bears heeft sinds kort nieuwe straatverlichting gekregen. In 2019 is het Dorspbelang geïnformeerd door de Gem. Leeuwarden over een vernieuwd verlichtingsplan voor Bears. De oude palen blijven en deze worden voorzien van nieuwe armaturen. Hier en daar worden de lantaarnpalen ietwat verplaatst.

 • Expositie in Mariakerk Bears
  Geplaatst: 02-06-2020
  In de Mariakerk van Bears kun je tot eind september van dinsdag t/m zondag een bijzondere expositie bezoeken. Beeldend kunstenaar Ine van der Horn uit Utrecht exposeert haar bijzondere kunstwerken in de kerk van Bears en daarmee voor het eerst in Friesland. Zij maakt -delen van- menselijke figuren in leer.

 • Samenvatting dorpsbelangvergadering 19-05-2020
  Geplaatst: 29-05-2020
  Opening
  De dagvoorzitter heet eenieder welkom, in het bijzonder de nieuwe dorpencoördinator van Gem. Leeuwarden Bart v/d Scheer. In verband met de coronamaatregelen sluit Piet dit keer weer online aan bij de vergadering.

 • Slim omgaan met regenwater
  Geplaatst: 22-04-2020
  We willen het regenwater, dat nu afgevoerd wordt, beter benutten.
  Doe mee met Leeuwarden Klimaatbewust.
  U kunt diverse subsidies aanvragen als particulier, bedrijf of instelling.
   

 • Oud papier zelf in container gooien
  Geplaatst: 15-04-2020
  Vanwege de Corona-beperkingen wordt het Oud-papier 18 april niet bij u opgehaald. Wij vragen jullie hierbij vriendelijk om het deze keer zelf in de container te gooien.


 • Ongedierte bestrijden op kerkhoven Jellum en Bears
  Geplaatst: 10-04-2020
  De afgelopen jaren zijn de kerkhoven van Jellum en Bears flink aangetast door plaagdieren, m.n. muizen. In overleg met plaagdierbestrijder A.S. Hoekstra uit Bears is bedacht het ongedierte op een natuurlijke wijze te bestrijden.

 • Ledefergadering Meiïnoar Grien giet net troch
  Geplaatst: 03-04-2020
  De jierlikse algemiene lede fergadering fan Koöperaasje Meiïnoar Grien Jellum-Bears dy op 7 April 2020 hâlden wurde soe, giet i.f.m. de coronamaatregels net troch.

 • Kerkklokken luiden in Jellum en Bears
  Geplaatst: 27-03-2020
  Het kan je bijna niet ontgaan zijn: sinds een aantal weken worden op woensdag de kerkklokken in Jellum en Bears een kwartier lang geluid. Dit initiatief is ontstaan als teken van ‘hoop en troost’ na de uitbraak van het coronavirus.

 • 23-03-2020: Gewijzigde diensteregeling OV in Fryslân
 • 23-03-2020: Alle bijeenkomsten in Jellum Bears tot 1 juni afgelast
 • 08-03-2020: NLdoet activiteiten uitgesteld wegens Corona virus
 • 17-02-2020: Buurt preventieapp Jellum Bears
 • 01-02-2020: Ledenvergadering dorpsbelang 12 februari 2020
 • 07-02-2020: Terug in de tijd
 • 01-01-2020: Verkort verslag Dorpsbelangvergadering
 • 08-12-2019: Uitnodiging bijeenkomst 'Ik vind erfgoed...'
 • 24-01-2020: Kapbeleid aangepast
 • 20-02-2020: Opfrissen AED en reanimatie
 • 15-11-2019: Verhalenavond 15 november in kerk Bears
 • 27-09-2019: Burgemeester Buma in Jellum en Bears

Agenda

Archief
28 november 2020
Oud papier
19 september 2020
Oud papier
4 juli 2020
Oud papier
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2019 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design Websites