Home  |  Contact
Jellum skyline

Running Dinner voor nieuwe dorpsvisie

Gepubliceerd op: 28-05-2022
Beste dorpsgenoten,

Dit jaar moet er een nieuwe dorpsvisie 2022-2027 komen. Dit kan niet zonder de inbreng van jullie. Het dorpsbelang heeft hiervoor een ludiek idee bedacht, een Running Dinner.
Dit betekent dat we in groepjes naar 5 verschillende plekken (in Bears) lopen waar een 5 gangen hapjesmenu wordt geserveerd. Op elke plek dus een nieuw hapje. Maar op elke plek wordt ook aan de dorpsbewoners gevraagd welk 'ingrediënt' zij in de nieuwe dorpsvisie willen hebben.
Het dorpsbelang maakt hiervan deze zomer/herfst een recept die 'ter proeverij' wordt teruggekoppeld. Na eventuele aanpassingen, wordt een definitief dorpsmenu (dorpsvisie) gemaakt met diverse houdbaarheidsdata (korte en lange termijn acties) tussen 2022-2027.

De avond is op vrijdag 24 juni en begint om 19.00 uur in het Dorpshuis d'Ald Skoalle in Bears. Deelnamen is gratis, maar aanmelden is verplicht.

Als voorbereiding op deze avond zijn er huis aan huis placemats (onderleggers) verspreid. Deze kun je op tafel leggen. Tijdens het eten ontstaan vaak de beste gesprekken en ideeën. Schrijf deze op de placemat. Deze placemat kun je 24 juni dan meenemen en met andere dorpsbewoners bespreken.

Aanmelden
Deelname is gratis! Maar meld je vóór 20 juni aan want anders vind je de hond in de pot!
Via mail: doarpsbelang.jellumbears@gmail.com
Via whatsapp: 06 20110264 (Dirkje)

Mocht je niet aanwezig kunnen zijn maar heb je wel ingrediënten voor de dorpsvisie? Lever je placemat dan in (wel of niet anoniem) bij Nelleke, Hegedyk 19 of Dirkje, Hegedyk 40 in Jellum. Ideeën mailen mag natuurlijk ook.

Komt allen want een dorpsvisie zonder de inbreng van de dorpsbewoners heeft geen kans van slagen.

Hartelijke groet,
Dorpsbelang Jellum-Bears

Onderstaand nog aanvullende informatie over de dorpsvisie.

De dorpsvisie is een document dat wordt opgesteld door de bewoners en waarin de gewenste ontwikkeling van onze dorpen centraal staat. Niet alleen wat betreft wonen, maar ook op het gebied van bv. leefbaarheid, voorzieningen, verenigingsleven, de ruimtelijke inrichting, toerisme en recreatie, verwachtingen t.a.v. dorpsbelang en gemeente etc..

Vroeger lag de verantwoordelijkheid bij de overheid, tegenwoordig moet je als dorp zelf aan de slag. Eigenlijk heel logisch want wij als dorpsbewoners weten als geen ander wat er leeft en speelt in onze dorpen. Accent moet op mensen/eigen gemeenschap liggen en niet meer op instituten.

Ingrediënten van het basismenu
Om je op gang te helpen, hebben we alvast wat ingrediënten op het dorspmenu gezet die aan de orde kunnen/mogen komen. Vul dit aan, verander het of maak er iets anders lekkers van.

Wonen, woon- en leefsituatie
Welk cijfer geef jij je woonomgeving op de schaal van 1-10 en waarom. Mis je iets in de huidige situatie, heb je een droombeeld van hoe het eruit zou moeten zien. Kijkend naar de huidige woonsituatie in ons dorp, wat is een waardevolle toevoeging aan deze woonsituatie. 
Zie je jezelf hier over 5 jaar nog wonen. Indien nee wat is daar dan de reden voor?
Wat is uniek in onze dorpen?

Verkeer en vervoer
Openbaar vervoer. Wegen. Fietspaden. Ommetjes. Bermen. Parkeren. Openbare ruimten. Wandelpaden.

Veiligheid
Voel veilig zijn onze dorpen?
AED en training.

Voorzieningen, activiteiten, verenigingsleven
Zijn de bestaande voorzieningen voldoende om de leefbaarheid voor de komende 5 jaar te waarborgen. 
Geef aan hoe belangrijk je het verenigingsleven vindt op de schaal van 1-10.
Hoe zie je de toekomst van het verenigingsleven? 
Zijn er zaken die binnen nu en 5 jaar nodig zijn voor de leefbaarheid van de dorpen. 
Uniastate, kerk Bears. Mammemahuis. Dorpshuis. Toneel. Kaatsen. Speeltuinen. Picknickplek Bears. Kaatsveld Jellum.
Samenwerken met andere dorpen.

Dorpsbelang en gemeente
Hoe voelt het om onderdeel te zijn van gemeente Leeuwarden.
Hoe zie je de rol van dorpsbelang richting gemeente Leeuwarden en het dorp?
Wat zijn de verwachtingen die jij hebt van het Dorpsbelang.
Onderhoud openbare ruimten.
Informatievoorziening.
Website.

Lees ter inspiratie ook de uitkomst van de enquête wonen 

Agenda

13 juli 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
 
23 t/m 25 augustus
Merke Jellum-Bears 2024
Wolkom sportfanaten, doarpshelden en elkenien dy ‘t eins allinne foar de gesellichheid nei de merke komt! Fan 23 o/m 25 augustus transformearret Jellum fan in rêstich Frysk doarp yn in brûzjend epicentrum fan sport en spul. Dit jier nimme we in sprong yn it djippe mei it tema ‘ Olympyske Spelen ‘.
14 september 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
28 september 2024
Burendag
Meer informatie volgt 
2 november 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
14 december 2024
Oud papier ophalen
 
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
Archief
30 mei 2024
Jiergearkomste Koöperaasje Meiinoar Grien Jellum-Bears
20.00 oere yn d' Ald Skoalle
 
11 mei 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
 
21 april 2024
Autopuzzeltocht
Meer informatie volgt
23 maart 2024
Muziekavond Yme & The Farmbreakers
16 maart 2024
NL DOET en snackavond
Meedoen? Kijk hier voor meer informatie.
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2024 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design websites