Home  |  Contact
Jellum skyline

Running Dinner voor nieuwe dorpsvisie

Gepubliceerd op: 28-05-2022
Beste dorpsgenoten,

Dit jaar moet er een nieuwe dorpsvisie 2022-2027 komen. Dit kan niet zonder de inbreng van jullie. Het dorpsbelang heeft hiervoor een ludiek idee bedacht, een Running Dinner.
Dit betekent dat we in groepjes naar 5 verschillende plekken (in Bears) lopen waar een 5 gangen hapjesmenu wordt geserveerd. Op elke plek dus een nieuw hapje. Maar op elke plek wordt ook aan de dorpsbewoners gevraagd welk 'ingrediënt' zij in de nieuwe dorpsvisie willen hebben.
Het dorpsbelang maakt hiervan deze zomer/herfst een recept die 'ter proeverij' wordt teruggekoppeld. Na eventuele aanpassingen, wordt een definitief dorpsmenu (dorpsvisie) gemaakt met diverse houdbaarheidsdata (korte en lange termijn acties) tussen 2022-2027.

De avond is op vrijdag 24 juni en begint om 19.00 uur in het Dorpshuis d'Ald Skoalle in Bears. Deelnamen is gratis, maar aanmelden is verplicht.

Als voorbereiding op deze avond zijn er huis aan huis placemats (onderleggers) verspreid. Deze kun je op tafel leggen. Tijdens het eten ontstaan vaak de beste gesprekken en ideeën. Schrijf deze op de placemat. Deze placemat kun je 24 juni dan meenemen en met andere dorpsbewoners bespreken.

Aanmelden
Deelname is gratis! Maar meld je vóór 20 juni aan want anders vind je de hond in de pot!
Via mail: doarpsbelang.jellumbears@gmail.com
Via whatsapp: 06 20110264 (Dirkje)

Mocht je niet aanwezig kunnen zijn maar heb je wel ingrediënten voor de dorpsvisie? Lever je placemat dan in (wel of niet anoniem) bij Nelleke, Hegedyk 19 of Dirkje, Hegedyk 40 in Jellum. Ideeën mailen mag natuurlijk ook.

Komt allen want een dorpsvisie zonder de inbreng van de dorpsbewoners heeft geen kans van slagen.

Hartelijke groet,
Dorpsbelang Jellum-Bears

Onderstaand nog aanvullende informatie over de dorpsvisie.

De dorpsvisie is een document dat wordt opgesteld door de bewoners en waarin de gewenste ontwikkeling van onze dorpen centraal staat. Niet alleen wat betreft wonen, maar ook op het gebied van bv. leefbaarheid, voorzieningen, verenigingsleven, de ruimtelijke inrichting, toerisme en recreatie, verwachtingen t.a.v. dorpsbelang en gemeente etc..

Vroeger lag de verantwoordelijkheid bij de overheid, tegenwoordig moet je als dorp zelf aan de slag. Eigenlijk heel logisch want wij als dorpsbewoners weten als geen ander wat er leeft en speelt in onze dorpen. Accent moet op mensen/eigen gemeenschap liggen en niet meer op instituten.

Ingrediënten van het basismenu
Om je op gang te helpen, hebben we alvast wat ingrediënten op het dorspmenu gezet die aan de orde kunnen/mogen komen. Vul dit aan, verander het of maak er iets anders lekkers van.

Wonen, woon- en leefsituatie
Welk cijfer geef jij je woonomgeving op de schaal van 1-10 en waarom. Mis je iets in de huidige situatie, heb je een droombeeld van hoe het eruit zou moeten zien. Kijkend naar de huidige woonsituatie in ons dorp, wat is een waardevolle toevoeging aan deze woonsituatie. 
Zie je jezelf hier over 5 jaar nog wonen. Indien nee wat is daar dan de reden voor?
Wat is uniek in onze dorpen?

Verkeer en vervoer
Openbaar vervoer. Wegen. Fietspaden. Ommetjes. Bermen. Parkeren. Openbare ruimten. Wandelpaden.

Veiligheid
Voel veilig zijn onze dorpen?
AED en training.

Voorzieningen, activiteiten, verenigingsleven
Zijn de bestaande voorzieningen voldoende om de leefbaarheid voor de komende 5 jaar te waarborgen. 
Geef aan hoe belangrijk je het verenigingsleven vindt op de schaal van 1-10.
Hoe zie je de toekomst van het verenigingsleven? 
Zijn er zaken die binnen nu en 5 jaar nodig zijn voor de leefbaarheid van de dorpen. 
Uniastate, kerk Bears. Mammemahuis. Dorpshuis. Toneel. Kaatsen. Speeltuinen. Picknickplek Bears. Kaatsveld Jellum.
Samenwerken met andere dorpen.

Dorpsbelang en gemeente
Hoe voelt het om onderdeel te zijn van gemeente Leeuwarden.
Hoe zie je de rol van dorpsbelang richting gemeente Leeuwarden en het dorp?
Wat zijn de verwachtingen die jij hebt van het Dorpsbelang.
Onderhoud openbare ruimten.
Informatievoorziening.
Website.

Lees ter inspiratie ook de uitkomst van de enquête wonen 

Agenda

2 oktober 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
7 oktober 2023
Snackavond
Vanaf 17u00 zijn jullie welkom om te komen snacken!
9 oktober 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
13 oktober 2023
Klaverjassen
vanaf 20u00 klaverjassen
16 oktober 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
18 oktober 2023
Jellum/ Bearster Froulju
Deze avond wordt voor en door dames en/of heren verzorgd. Leuke ideeën zijn altijd welkom!
23 oktober 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
30 oktober 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
4 november 2023
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2023.  Waarschijnlijk het laatste jaar dat het op deze manier gebeurt. We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
6 november 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
10 november 2023
Klaverjassen
Vanaf 20u00
13 november 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
15 november 2023
Jellum/ Bearster Froulju
Deze avond wordt door dames en/of heren verzorgd. Leuke ideeën zijn altijd welkom.
18 november 2023
Snackavond
Vanaf 17u00 zijn jullie welkom om te komen snacken!
20 november 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
25 november 2023
Novemberfest
Meer informatie volgt!
27 november 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
4 december 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
8 december 2023
Klaverjassen
Vanaf 20u00
11 december 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
16 december 2023
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2023.  Waarschijnlijk het laatste jaar dat het op deze manier gebeurt. We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
16 december 2023
Foute Bingo
Meer informatie volgt!
18 december 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
20 december 2023
Jellum/ Bearster Froulju
Deze avond wordt verzorgd door dames en/of heren. Leuke ideeën zijn altijd welkom!
7 januari 2024
Nijjiersbrunch
12u00-18u00 Nijjiersbrunch/ Nieuwjaarsbrunch
Archief
29 september 2023
Opening seizoen doarpshûs 2023 20u00
16 september 2023
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2023.  Waarschijnlijk het laatste jaar dat het op deze manier gebeurt. We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
25-27 augustus
Merke 2023
De merke 2023 is dit jaar in Bears.
12 augustus 2023
Revanche Freule
Dit jaar wordt voor het eerst op zaterdag de Revanche Freule gehouden.
15 juli 2023
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2023.  Waarschijnlijk het laatste jaar dat het op deze manier gebeurt. We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
 
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2023 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design websites