Home  |  Contact
Jellum skyline

Aanvraagformulier dorpssubsidie

De dorpssubsidie is geld ván en vóór de dorpen. Het is bedoeld om bewoners een middel te geven om de leefbaarheid in Jellum en Bears te bevorderen of om nieuwe activiteiten te stimuleren en dorpswensen te realiseren waarvoor geen bestaande budgetten beschikbaar zijn.

De dorpssubsidie wordt door Gemeente Leeuwarden beschikbaar gesteld aan het Dorpsbelang. Dorpsbelang is verantwoordelijk voor het beheer van het geld en moet jaarlijks verantwoording afleggen aan zowel de gemeente als aan de dorpsbewoners. Dit gebeurt tijdens de jaarlijkse ledenvergadering.

Aanvragen moeten vóór 1 februari van het betreffende jaar worden aangeleverd. 75% van de dorpssubsidie wordt namelijk voor 1 maart toegekend. De overige 25% is bedoeld voor aanvragen voor spontane, eenmalige projecten of activiteiten. Deze kunnen het hele jaar worden aangevraagd en worden in de eerstvolgende vergadering van het Dorpsbelang behandeld. De aanvraag moet uiterlijk 2 weken voor de vergaderdatum binnen zijn.
Vergaderdata dorpsbelang tot de zomervakantie in 2021:
5 januari (22 dec. 2020)   2 febr. (19 jan.)   18 febr.  jaarvergadering    23 maart juni (9 maart)   11 mei (27 april)    22 juni (8 juni)  

Uiterlijk 1 week na de vergadering krijgt de aanvrager/contactpersoon bericht van het Dorpsbelang.

Vul dit aanvraagformulier in en stuur of email het ingevulde formulier naar:
Doarpsbelang Jellum-Bears | Hegedyk 4 | 9026 BB Jellum; Email: doarpsbelang.jellumbears@gmail.com
Zijn er nog vragen over de aanvraag, stuur die dan ook naar dit emailadres. Dan neemt één van de bestuursleden contact op.
 

Agenda

27 november 2021
Oud papier
Archief
18 september 2021
Oud papier
29 augustus 2021
Wisselbeker Kaats Partij
18 augustus 2021
Revanche Freule
25 juli 2021
Dames Eerste Klasse Kaats Partij
4 juli 2021
Barbecue partij keatsen
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2021 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design websites