Home  |  Contact
Jellum skyline

Ontwikkelingen Jellum Bears

Op deze pagina vindt je een overzicht van de ontwikkelingen in Jellum en Bears met betrekking tot bv. aantal inwoners, leeftijd, wonentypes etc.

Overzicht ontwikkelingen in Jellum Bears

Woonbeleid Jellum en Bears
Door uitbreiding van de gemeente in 2018 is het aantal dorpen gegroeid. De vraag ontstond of het bestaande woonbeleid toen nog wel bij de specifieke woonvraag in de dorpen paste? Om dat te onderzoeken deed de gemeente i.s.m. diverse dorpsbelangen een enquête naar de behoefte in de dorpen op het gebied van wonen.
 
Er werd o.a. gevraagd naar: Hoe wilt u graag wonen? Bent u op zoek naar een huurwoning of koopwoning? Of wat kan er verbeterd worden in uw dorp als u kijkt naar de woningen?

De antwoorden zijn gebruikt om het nieuw woonbeleid voor de dorpen te schrijven. Het woonbeleid moet ruimte geven voor woningbouw dat past binnen de wensen en behoeften van dorpsbewoners. Nieuw woonbeleid voor de dorpen betekent niet automatisch dat er op korte termijn woningen gebouwd gaan of kunnen worden.

Klik op deze link om de uitkomst van de enquête te lezen.

Voor een overzicht in Friesland of in Gemeente Leeuwarden kun je terecht op de websites:
Fryslân in cijfers: https://friesland.databank.nl/
Leeuwarden in cijfers: https://leeuwarden.incijfers.nl/

Agenda

8 december 2023
Klaverjassen
Vanaf 20u00
11 december 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
16 december 2023
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2023.  Waarschijnlijk het laatste jaar dat het op deze manier gebeurt. We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
16 december 2023
Foute Bingo
Meer informatie volgt!
18 december 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
20 december 2023
Jellum/ Bearster Froulju
Deze avond wordt verzorgd door dames en/of heren. Leuke ideeën zijn altijd welkom!
24 december 2023
Kerstconcert FELIZ NAVIDAD in Mariakerk Bears
7 januari 2024
Nijjiersbrunch
12u00-18u00 Nijjiersbrunch/ Nieuwjaarsbrunch
Archief
4 december 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
27 november 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
25 november 2023
Novemberfest
17.00-22.00 uur
 
20 november 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
18 november 2023
Snackavond
Vanaf 17u00 zijn jullie welkom om te komen snacken!
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2023 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design websites