Home  |  Contact
Jellum skyline
14-11-2021

Vilt workshop bij de Doarpskeamer

Op dinsdagmiddag 14 december van twee tot half vijf geeft Marieke Boersma een Vilt workshop in de Wjukken te Mantgum.

Lees meer...

07-11-2021

Sjoelen

We gaan weer sjoelen. De ontmoeting staat op onze avonden centraal. De eerste twee avonden sjoelen we om te oefenen.... maar we gaan natuurlijk wel sjoelen voor de prijs op 16 februari 2022!

Lees meer...

24-10-2021

Notulen Dorpsbelangvergadering 12 okt. '21

Notulen van Dorpsbelang Jellum-Bears.
 

Lees meer...

11-10-2021

Werken met DigiD

Het aanvragen van zorgtoeslag, een afspraak maken bij de gemeente, belastingzaken regelen….De overheid vraagt je om steeds meer zelf online te regelen. Mét een digitale handtekening: je DigiD. In deze cursus doorloop je stap voor stap het aanvragen en gebruiken van je DigiD.

Lees meer...

11-10-2021

Jaarvergadering Dorpshuis d’ Ald Skoalle

De jaarvergadering van Dorpshuis d' Ald Skoalle is op donderdag 14 oktober a.s. om 20.30 uur in het Dorpshuis. Alle dorpsgenoten zijn welkom.

Lees meer...

11-10-2021

AED in Jellum en Bears

Sinds enkele jaren hangen er in Jellum (bij Van Balen Boekhoudbureau) en in Bears (dorpshuis) AED toestellen, bestemd om bij hartstilstand te kunnen reanimeren. Gelukkig hebben we deze toestellen nog niet hoeven te gebruiken.

Lees meer...

11-10-2021

Verhalenavond 2021 Uniastate

In de kerk van Bears en mogelijk ook op het terrein van Uniastate zal er dit jaar ook weer een verhalenavond worden gehouden en wel op vrijdagavond 26 november. Het thema is “taal fan myn hert”. Dit thema is heel breed te interpreteren. Het verhaal mag zowel in het Fries als in het Nederlands verteld worden.

Lees meer...

11-10-2021

Uitnodiging symposium Bereikbare en behulpzame overheid

Denk mee over een bereikbare en behulpzame overheid.
We hebben allemaal wel eens met de gemeente te maken. Hoe ervaren inwoners van de gemeente Leeuwarden dat? Verloopt het soepel? En waar is er ruimte voor verbetering?
 

Lees meer...

Agenda

10 december 2021
Klaverjassen
20:00 uur, in het dorpshuis.
Zaterdag 8 januari 2022
Snackavond dorpshuis
Vanaf 17 uur is de snackbar van het Dorpshuis weer geopend.
14 januari 2022
Klaverjassen
20:00 uur, in het dorpshuis.
Zondag 16 januari 2022
Nieuwjaarsbrunch
Nieuwjaarsbrunch vanaf 13 uur. Nadere gegevens volgen.
 
19 januari 2022
Sjoelen
Sjoelen voor iedereen.
Lees meer...
11 februari 2022
Klaverjassen
20:00 uur, in het dorpshuis.
16 februari 2022
Sjoelen
Sjoelen voor iedereen.
Lees meer...
11 maart 2022
Klaverjassen
20:00 uur, in het dorpshuis.
8 april 2022
Afsluiting klaverjassen
20:00 uur, in het dorpshuis.
Archief
30 november 2021, 13.30 uur
Creamiddag in de Wjukken
Creatief stenen schilderen als cadeau of als herinnering aan bijzondere gebeurtenissen.
Lees meer...
27 november 2021
Oud papier
24 november 2021
Sjoelen
We gaan weer sjoelen!
Lees meer...
Zaterdag 20 november 17 uur
Stamppot-buffet
Lees meer...
Donderdag 18 november 20.00 uur
Vrijwilligersavond
Vrijwilligersavond, een gezellige bijeenkomst voor alle vrijwilligers en ook potentiële vrijwilligers.
Lees meer...
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2021 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design websites