Home  |  Contact
Jellum skyline
27-07-2020

Ontwerp volkshuisvestingsvisie ter inzage

Op 30 juni heeft het college van B&W positief besloten om de ontwerp volkshuisvestingsvisie voor een ieder ter inzage te leggen. Het ligt ter inzage van dinsdag 1 september t/m woensdag 30 september. Voor meer informatie worden twee informatiebijeenkomsten georganiseerd, op donderdag 10 en dinsdag 15 september.

Lees meer...

14-07-2020

Samenvatting Dorpsbelangvergadering 30-06-2020

Ted is voorzitter en heet eenieder welkom. We zijn voor het eerst weer allen fysiek aanwezig op de zitting die bij Rutger wordt gehouden.

Lees meer...

02-07-2020

Oud papier zelf in container gooien

Zaterdag 4 juli wordt het oude papier vanwege de Corona-beperkingen ook dit keer nog níet bij u opgehaald. Wij vragen jullie hierbij vriendelijk om het deze keer weer zelf in de container te gooien.

Lees meer...

19-06-2020

Openbaar groen is van ons allemaal

We weten dat groen belangrijk is voor een goed leefklimaat voor mens en dier. Daarom hoort openbaar groen thuis in de stad, in de dorpen en daarbuiten. Het openbare groen is van ons allemaal. Daarom wil de gemeente Leeuwarden graag weten wat ons dorp vindt van het groen in de gemeente. Help de gemeente door op 'lees meer' te klikken en deze enquête vóór 28 juni in te vullen.

Lees meer...

06-06-2020

Nieuwe straatverlichting voor Bears

Bears heeft sinds kort nieuwe straatverlichting gekregen. In 2019 is het Dorspbelang geïnformeerd door de Gem. Leeuwarden over een vernieuwd verlichtingsplan voor Bears. De oude palen blijven en deze worden voorzien van nieuwe armaturen. Hier en daar worden de lantaarnpalen ietwat verplaatst.

Lees meer...

02-06-2020

Expositie in Mariakerk Bears

In de Mariakerk van Bears kun je tot eind september van dinsdag t/m zondag een bijzondere expositie bezoeken. Beeldend kunstenaar Ine van der Horn uit Utrecht exposeert haar bijzondere kunstwerken in de kerk van Bears en daarmee voor het eerst in Friesland. Zij maakt -delen van- menselijke figuren in leer.

Lees meer...

29-05-2020

Samenvatting dorpsbelangvergadering 19-05-2020

Opening
De dagvoorzitter heet eenieder welkom, in het bijzonder de nieuwe dorpencoördinator van Gem. Leeuwarden Bart v/d Scheer. In verband met de coronamaatregelen sluit Piet dit keer weer online aan bij de vergadering.

Lees meer...

22-04-2020

Slim omgaan met regenwater

We willen het regenwater, dat nu afgevoerd wordt, beter benutten.
Doe mee met Leeuwarden Klimaatbewust.
U kunt diverse subsidies aanvragen als particulier, bedrijf of instelling.
 

Lees meer...

Agenda

19 september 2020
Oud papier
28 november 2020
Oud papier
Archief
4 juli 2020
Oud papier
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2019 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design Websites