Home  |  Contact
Jellum skyline
15-09-2020

Informatie werkzaamheden essen in omgeving Jellum Bears

Het gaat slecht met de essen in de gemeente Leeuwarden. Dat is niet zo vreemd, want de ‘essentaksterfte’ rukt al enkele jaren op in Europa en Nederland. Door een schimmel sterven de takken van essen af en op termijn sterft de gehele boom. Tegen deze boomziekte is tot nu niets te doen. Snoeien of kappen is het enige dat helpt.

Lees meer...

15-09-2020

AdvendoBBD zoekt bugelspelers

De gezelligste fanfare van Fryslân, Advendo de muziekvereniging uit Boksum, Blessum, Deinum is op zoek naar nieuwe muzikanten, en dan met name nieuwe bugelblazers. Ze zoeken bugelspelers op B+ niveau (1e bugel). Speel je een ander instrument, dan ben je natuurlijk ook welkom!

Lees meer...

09-09-2020

Seizoen 2020-2021 Doarpshûs D’Ald Skoalle

De laatste jaren waren we gewend om een programma voor het hele seizoen vast te leggen. Dit beviel goed, iedereen kon data in de agenda zetten en zo met alle activiteiten rekening houden. Dit was ook voor de vrijwilligers prettig die ruim op tijd wisten waar ze nodig waren.
Helaas is dit seizoen heel anders door de Corona-situatie.

Lees meer...

08-09-2020

Buurtpreventie

De buurtpreventie borden zijn door Henk en Wypkje bij de ingang van onze dorpen Jellum en Bears geplaatst. Nu maar hopen dat er niet teveel ge-appt hoeft te worden ;-)

Lees meer...

24-08-2020

Verkort verslag Dorpsbelangvergadering d.d. 18-08-2020

Notulen Dorpsbelang 18-08-2020

Marjo is dagvoorzitter en heet allen welkom. We verwachten deze avond de opbouwwerker van de Gem. Leeuwarden Annie Hoekstra. Ook is er een heugelijke mededeling namelijk dat Mare-Eke aanschuift als “Junior bestuurslid”.

Lees meer...

27-07-2020

Ontwerp volkshuisvestingsvisie ter inzage

Op 30 juni heeft het college van B&W positief besloten om de ontwerp volkshuisvestingsvisie voor een ieder ter inzage te leggen. Het ligt ter inzage van dinsdag 1 september t/m woensdag 30 september. Voor meer informatie worden twee informatiebijeenkomsten georganiseerd, op donderdag 10 en dinsdag 15 september.

Lees meer...

14-07-2020

Samenvatting Dorpsbelangvergadering 30-06-2020

Ted is voorzitter en heet eenieder welkom. We zijn voor het eerst weer allen fysiek aanwezig op de zitting die bij Rutger wordt gehouden.

Lees meer...

02-07-2020

Oud papier zelf in container gooien

Zaterdag 4 juli wordt het oude papier vanwege de Corona-beperkingen ook dit keer nog níet bij u opgehaald. Wij vragen jullie hierbij vriendelijk om het deze keer weer zelf in de container te gooien.

Lees meer...

Agenda

28 november 2020
Oud papier
Archief
19 september 2020
Oud papier
4 juli 2020
Oud papier
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2019 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design Websites