Home  |  Contact
Jellum skyline
23-02-2021

Doorbreek eenzaamheid met kunst en cultuur

Cultuurmakers en maatschappelijke initiatieven opgelet! Heb jij een idee waarmee je door middel van kunst en cultuur mensen actief weet te verbinden? Draagt jouw project bij aan het doorbreken van eenzaamheid? Dan zijn wij op zoek naar jou.

Lees meer...

07-02-2021

Verkort verslag Dorpsbelangvergadering d.d. 02-02-2021

Alweer een online vergadering van het Dorpsbelang. Gelukkig gaan heel veel zaken 'gewoon' door, maar helaas kunnen we dit jaar niet bijelkaar komen voor de jaarlijkse ledenvergadering. Jullie ontvangen alle info die anders op de ledenvergadering wordt verteld binnenkort via een nieuwsbrief in de mailbox.

Lees meer...

01-02-2021

Hoe wilt u graag wonen in uw dorp?

Door uitbreiding van de gemeente Leeuwarden in 2018 is het aantal dorpen gegroeid. Past het bestaande woonbeleid dan nog wel bij de specifieke woonvraag in de dorpen?
Samen met de gemeente en een groot aantal dorpsbelangen, o.a. Dorpsbelang Jellum-Bears, is een vragenlijst gemaakt. Help mee met het nieuwe beleid en vul allemaal de vragenlijst in.

Lees meer...

16-01-2021

De Doarpskeamer

Vanaf 4 januari 2021 zijn op verschillende locaties in de gemeente Leeuwarden Buurt- en Dorpskamers gestart. Iedereen is hier welkom met vragen rondom vrijwilligerswerk, ondersteuning en activiteiten. Daarnaast vormen deze buurt- en dorpskamers een gezellige ontmoetingsplaats in de buurt. De doarpskeamer voor onze dorpen is te vinden in MFC de Wjukken in Mantgum.

Lees meer...


 
09-01-2021

Verkort verslag Dorpsbelangvergadering d.d. 05-01-2021

Ook dit keer weer een online dorpsbelangvergadering via Teams.
Ted is dagvoorzitter en heet allen welkom en opent de  vergadering om 19:35 uur.

Lees meer...

06-01-2021

Aanvragen dorpssubsidie 2021

Het is weer mogelijk om dorpssubsidie aan te vragen.

De dorpssubsidie is geld ván en vóór de dorpen. Het is bedoeld om bewoners een middel te geven om de leefbaarheid in Jellum en Bears te bevorderen of om nieuwe activiteiten te stimuleren en dorpswensen te realiseren waarvoor geen bestaande budgetten beschikbaar zijn.

Lees meer...

06-01-2021

Buurtsportcoach kan helpen

Voor onze dorpen is een buurtsportcoach beschikbaar. Dat is Tessa Moonen van BV sport.
Als buurtsportcoach kan zij bijspringen met het meer bewegen binnen het dorp en hier activiteiten voor organiseren of samen met de inwoners van het dorp bekijken waar vraag naar is. Waarbij het doel is om zoveel mogelijk inwoners van het dorp met veel plezier te laten bewegen.
 

Lees meer...

28-12-2020

Carbidschieten Oud en Nieuw 2020/2021

De jaarwisseling staat helaas ook in het teken van covid-19. Dit betekent dat er geen vuurwerk en  evenementen kunnen plaatsvinden in het dorp. Gelukkig is het carbidschieten wel toegestaan.
Burgemeester Sybrand Buma heeft een digitaal overleg gehad met alle dorpsbelangen en carbidploegen om samen te kijken wat mogelijk is. Dit om het carbidschieten op een veilige en covid-proof wijze te laten plaatsvinden.

Lees meer...

Agenda

17 april 2021
Oud papier
3 juli 2021
Oud papier
18 september 2021
Oud papier
27 november 2021
Oud papier
Archief
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2019 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design Websites