Home  |  Contact
Jellum skyline

24-05-2021

Notulen Dorpsbelangvergadering 11 mei 2021

Het Dorpsbelang vergadert al meer dan 1 jaar online, dit keer is Piet onze online voorzitter.

Lees meer...

24-05-2021

Agenda Keatsferiening de Twa Doarpen

- 6 Juni – Pearke Keatsen
- 4 Juli – Barbecue Partij
- 25 Juli - Dames Eerste Klasse Partij
- 18 Augustus - Revanche Freule
- 29 Augustus - Wisselbeker Partij

Lees meer...

16-05-2021

Nijs fan Doarpshûs d' Ald Skoalle

It Doarpshûs is krekt as in hiel soad oare foarsjiningen alwer in hiel skoft ticht. Fanwege de fersoepelingen kinne we wer foarsichtich wat aktiviteiten opstarte. Fansels rekkening hâldend mei de Coronaregels en aktualiteit. Derfan krije jim dan berjocht.

Lees meer...

08-05-2021

NK Tegelwippen

Van 30 maart tot en met 30 september vindt het NK Tegelwippen plaats. Een wedstrijd tussen gemeentes om, samen met inwoners, zoveel mogelijk tegels te wippen en te vervangen door groen!

Lees meer...

05-04-2021

Nieuwsbrief Wijken en Dorpen april 2021

Bijgaand de Nieuwsbrief Wijken en Dorpen van april 2021 die door gemeente Leeuwarden wordt gestuurd aan alle leden van dorpsbelangen, wijkpanels, wijkverenigingen, dorpshuizen, sociale wijkteams, raadsleden.

Lees meer...

05-04-2021

Notulen Dorpsbelangvergadering 23 maart 2021

Marjo opent de zoveelste online vergadering nadat we eerst wat persoonlijke zaken en de coronakwesties hebben uitgewisseld.
 

Lees meer...

29-03-2021

Enquete Wetterskip Fryslân

Voor het waterschap wordt een onderzoek uitgevoerd over de betrokkenheid van inwoners bij de besluitvorming van Wetterskip Fryslân. Met dit onderzoek wil het waterschap een momentopname maken van de interactie tussen Wetterskip Fryslân en de samenleving en wordt het voor het waterschap inzichtelijk wat de beste manier is om als burger betrokken te worden bij Wetterskip Fryslân.

Lees meer...

23-02-2021

Doorbreek eenzaamheid met kunst en cultuur

Cultuurmakers en maatschappelijke initiatieven opgelet! Heb jij een idee waarmee je door middel van kunst en cultuur mensen actief weet te verbinden? Draagt jouw project bij aan het doorbreken van eenzaamheid? Dan zijn wij op zoek naar jou.

Lees meer...

Agenda

3 juli 2021
Oud papier
4 juli 2021
Barbecue partij keatsen
25 juli 2021
Dames Eerste Klasse Kaats Partij
18 augustus 2021
Revanche Freule
29 augustus 2021
Wisselbeker Kaats Partij
18 september 2021
Oud papier
27 november 2021
Oud papier
Archief
6 juni 2021
Pearke keatsen
17 april 2021
Oud papier
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2021 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design websites