Home  |  Contact
Jellum skyline
13-09-2021

Notulen Dorpsbelangvergadering 1 sept. '21

Notulen van de eerste vergadering na het zomerreces van Dorpsbelang Jellum-Bears.

Lees meer...

13-09-2021

Doarpetoer

Om de inwoners van de dorpen ten zuiden van Leeuwarden dichtbij en laagdrempelig van passende ondersteuning te voorzien, zet Dorpenteam Zuid van Amaryllis in op “de Doarpsbus”. Ze komen op dinsdag 28 september om 10 uur naar Jellum/Bears en staan op de P-plaats bij de kerk / Jonker Sikke. Alle inwoners zijn van harte welkom om met hen kennis te maken!

Lees meer...

13-09-2021

Resultaten vragenlijst ‘Wonen in de dorpen’

Van 1 februari tot 1 maart 2021 konden huishoudens in de dorpen online de vragenlijst ‘Wonen in de dorpen’ invullen. In totaal werden 1946 vragenlijsten ingevuld, waarvan 1889 uit de dorpen en 57 uit Leeuwarden of elders. De respons op de vragenlijst is circa 18,6%, een resultaat waar de gemeente Leeuwarden zeer tevreden over is.

Lees meer...

22-08-2021

Doarpskeamer

Een interview met Gertruud van der Veen, medewerker Vrijwilligerswerk Amaryllis. Zij is contactpersoon vrijwilligerswerk vanuit het dorpenteam Zuid waar de Doarpskeamer Nij Baarderadeel onderdeel van uitmaakt. Op dinsdagmiddag 14 en 28 september a.s. heeft ze een inloopspreekuur van 13.30 tot 16.30 uur in de Wjukken voor mensen die vrijwilligerswerk willen doen.
 

Lees meer...

01-08-2021

Aardwarmteproject Warmte van Leeuwarden van start

Op 10 mei is gestart met de werkzaamheden van een groot aardwarmteproject waarmee gebouwen en woningen met duurzame energie kunnen worden verwarmd: Warmte van Leeuwarden. De locatie waar de aardwarmtebron wordt geboord is gelegen aan de Nobelweg, aan de zuidkant van Leeuwarden, tegenover Dairy Campus.

Lees meer...

05-07-2021

Notulen Dorpsbelangvergadering 29 juni 2021

De eerste fysiekaanwezige vergadering sinds lange tijd!! Gezellig en lekker met een hapje en drankje erbij. Speciaal welkom aan Rikkie Hagen onze nieuwe dorpencoördinator die vandaag kennis komt maken.

Lees meer...

30-06-2021

Nieuwsbrief Wijken en Dorpen juni 2021

Onderwerpen in deze nieuwsbrief:
- Klankbordgroep Openbaar Vervoer
- Feestelijke opening Buurt en Dorpskamers op Burendag: 25 september
- Corona-noodfonds voor Buurt-, Wijk- en Dorpshuizen
- Team Gebiedswerkers vernieuwd; Even voorstellen: Jet Brinker
- Leeuwarden, meest toegankelijke gemeente?
- Jeugdoverlast in de wijken en dorpen 
 

Lees meer...

28-06-2021

BBQ-kaatspartij

Op 4 juli organiseert Keatsferiening 'De Twa Doarpen Jellum/Bears' de BBQ partij. Er wordt gekaatst met de zachte bal zodat iedereen mee kan doen.

Lees meer...

Agenda

27 november 2021
Oud papier
Archief
18 september 2021
Oud papier
29 augustus 2021
Wisselbeker Kaats Partij
18 augustus 2021
Revanche Freule
25 juli 2021
Dames Eerste Klasse Kaats Partij
4 juli 2021
Barbecue partij keatsen
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2021 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design websites