Home  |  Contact
Jellum skyline
24-10-2021

Notulen Dorpsbelangvergadering 12 okt. '21

Notulen van Dorpsbelang Jellum-Bears.
 

Lees meer...

11-10-2021

Werken met DigiD

Het aanvragen van zorgtoeslag, een afspraak maken bij de gemeente, belastingzaken regelen….De overheid vraagt je om steeds meer zelf online te regelen. Mét een digitale handtekening: je DigiD. In deze cursus doorloop je stap voor stap het aanvragen en gebruiken van je DigiD.

Lees meer...

11-10-2021

Jaarvergadering Dorpshuis d’ Ald Skoalle

De jaarvergadering van Dorpshuis d' Ald Skoalle is op donderdag 14 oktober a.s. om 20.30 uur in het Dorpshuis. Alle dorpsgenoten zijn welkom.

Lees meer...

11-10-2021

AED in Jellum en Bears

Sinds enkele jaren hangen er in Jellum (bij Van Balen Boekhoudbureau) en in Bears (dorpshuis) AED toestellen, bestemd om bij hartstilstand te kunnen reanimeren. Gelukkig hebben we deze toestellen nog niet hoeven te gebruiken.

Lees meer...

11-10-2021

Verhalenavond 2021 Uniastate

In de kerk van Bears en mogelijk ook op het terrein van Uniastate zal er dit jaar ook weer een verhalenavond worden gehouden en wel op vrijdagavond 26 november. Het thema is “taal fan myn hert”. Dit thema is heel breed te interpreteren. Het verhaal mag zowel in het Fries als in het Nederlands verteld worden.

Lees meer...

11-10-2021

Uitnodiging symposium Bereikbare en behulpzame overheid

Denk mee over een bereikbare en behulpzame overheid.
We hebben allemaal wel eens met de gemeente te maken. Hoe ervaren inwoners van de gemeente Leeuwarden dat? Verloopt het soepel? En waar is er ruimte voor verbetering?
 

Lees meer...

03-10-2021

Heb jij een idee?

Wil je ook graag een dorpsmoestuin of een kunstproject in je buurt opzetten? Of heb je een ander idee voor je buurt? Dan is het nu tijd voor actie! Kern met Pit daagt je uit om binnen een jaar deze droom te verwezenlijken.

Lees meer...

28-09-2021

Opbouwwerker, stelt zich voor

‘Ik ben Wietske van der Zee, 43 jaar. Ik ben sinds september 2020 werkzaam als opbouwwerker voor de dorpen Zuid en in mijn takenpakket zit onder andere de Doarpskeamer Nij Baarderadiel, die is ondergebracht in de Wjukken in Mantgum

Lees meer...

Agenda

12 november 2021
Klaverjassen
20:00 uur, in het dorpshuis.
27 november 2021
Oud papier
30 november 2021
Creamiddag in de Wjukken
Creatief stenen schilderen als cadeau of als herinnering aan bijzondere gebeurtenissen.
Aanvang: 13:30 uur.
Aanmelden via bestuur@wjukken.nl of bellen: 06 20 19 19 71
Lees meer...
10 december 2021
Klaverjassen
20:00 uur, in het dorpshuis.
14 januari 2022
Klaverjassen
20:00 uur, in het dorpshuis.
11 februari 2022
Klaverjassen
20:00 uur, in het dorpshuis.
11 maart 2022
Klaverjassen
20:00 uur, in het dorpshuis.
8 april 2022
Afsluiting klaverjassen
20:00 uur, in het dorpshuis.
Archief
26 oktober 2021
Digitale nalatenschap
Een interessante info middag over digitale nalatenschap.
Plaats: De Wjukken, Mantgum.
Aanvang 14:30 uur.
Lees meer...
14 oktober 2021
Jaarvergadering
Jaarvergadering dorpshuis in dorpshuis d'Ald Skoalle
Alle inwoners zijn welkom.
Aanvang: 20.30 uur.
Lees meer...
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2021 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design websites