Home  |  Contact
Jellum skyline
16-01-2021

De Doarpskeamer

Vanaf 1 januari 2021 is de doarpskeamer een feit. Iedereen is hier welkom met én zonder ondersteuningsvraag. De doarpskeamer voor onze dorpen is te vinden in de Wjukken in Mantgum.

Lees meer...


 
09-01-2021

Verkort verslag Dorpsbelangvergadering d.d. 05-01-2021

Ook dit keer weer een online dorpsbelangvergadering via Teams.
Ted is dagvoorzitter en heet allen welkom en opent de  vergadering om 19:35 uur.

Lees meer...

06-01-2021

Aanvragen dorpssubsidie 2021

Het is weer mogelijk om dorpssubsidie aan te vragen.

De dorpssubsidie is geld ván en vóór de dorpen. Het is bedoeld om bewoners een middel te geven om de leefbaarheid in Jellum en Bears te bevorderen of om nieuwe activiteiten te stimuleren en dorpswensen te realiseren waarvoor geen bestaande budgetten beschikbaar zijn.

Lees meer...

06-01-2021

Buurtsportcoach kan helpen

Voor onze dorpen is een buurtsportcoach beschikbaar. Dat is Tessa Moonen van BV sport.
Als buurtsportcoach kan zij bijspringen met het meer bewegen binnen het dorp en hier activiteiten voor organiseren of samen met de inwoners van het dorp bekijken waar vraag naar is. Waarbij het doel is om zoveel mogelijk inwoners van het dorp met veel plezier te laten bewegen.
 

Lees meer...

28-12-2020

Carbidschieten Oud en Nieuw 2020/2021

De jaarwisseling staat helaas ook in het teken van covid-19. Dit betekent dat er geen vuurwerk en  evenementen kunnen plaatsvinden in het dorp. Gelukkig is het carbidschieten wel toegestaan.
Burgemeester Sybrand Buma heeft een digitaal overleg gehad met alle dorpsbelangen en carbidploegen om samen te kijken wat mogelijk is. Dit om het carbidschieten op een veilige en covid-proof wijze te laten plaatsvinden.

Lees meer...

20-12-2020

Eerste kerstdag worden kerkklokken geluid

Op vrijdag 25 december, 1e kerstdag, worden zowel in Bears als in Jellum om 19.00 uur gedurende 15 minuten de kerkklokken geluid.

Lees meer...

17-12-2020

Jaaroverzicht 2020 Jellum-Bears

Bêste doarpsgenoaten,
Dit is it jieroersicht 2020 fan Doarpsbelang Jellum-Bears.
Wy winskje eltsenien noflike krystdagen en folle lok en seine yn 2021.

Beste dorpsgenoten,
Dit is het jaaroverzicht 2020 van het Dorpsbelang Jellum-Bears.
Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gezond en voorspoedig 2021.
 

Lees meer...

17-12-2020

Nieuwsbrief van gemeente

Bijgaand de Nieuwsbrief Wijken en Dorpen van december 2020.
 
Onderwerpen in deze nieuwsbrief:
- Buurt- en Dorpskamers
- Wijk- en dorpsprogramma’s 2021
- Toegankelijkheid: Werk mee aan een samenleving waar iedereen mee kan doen!
- Oproep voor mooie verhalen
- TVL regeling
 

Lees meer...

Agenda

Archief
28 november 2020
Oud papier
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2019 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design Websites