Home  |  Contact
Jellum skyline
05-04-2021

Nieuwsbrief Wijken en Dorpen april 2021

Bijgaand de Nieuwsbrief Wijken en Dorpen van april 2021 die door gemeente Leeuwarden wordt gestuurd aan alle leden van dorpsbelangen, wijkpanels, wijkverenigingen, dorpshuizen, sociale wijkteams, raadsleden.

Lees meer...

05-04-2021

Notulen Dorpsbelangvergadering 23 maart 2021

Marjo opent de zoveelste online vergadering nadat we eerst wat persoonlijke zaken en de coronakwesties hebben uitgewisseld.
 

Lees meer...

29-03-2021

Enquete Wetterskip Fryslân

Voor het waterschap wordt een onderzoek uitgevoerd over de betrokkenheid van inwoners bij de besluitvorming van Wetterskip Fryslân. Met dit onderzoek wil het waterschap een momentopname maken van de interactie tussen Wetterskip Fryslân en de samenleving en wordt het voor het waterschap inzichtelijk wat de beste manier is om als burger betrokken te worden bij Wetterskip Fryslân.

Lees meer...

23-02-2021

Doorbreek eenzaamheid met kunst en cultuur

Cultuurmakers en maatschappelijke initiatieven opgelet! Heb jij een idee waarmee je door middel van kunst en cultuur mensen actief weet te verbinden? Draagt jouw project bij aan het doorbreken van eenzaamheid? Dan zijn wij op zoek naar jou.

Lees meer...

07-02-2021

Verkort verslag Dorpsbelangvergadering d.d. 02-02-2021

Alweer een online vergadering van het Dorpsbelang. Gelukkig gaan heel veel zaken 'gewoon' door, maar helaas kunnen we dit jaar niet bijelkaar komen voor de jaarlijkse ledenvergadering. Jullie ontvangen alle info die anders op de ledenvergadering wordt verteld binnenkort via een nieuwsbrief in de mailbox.

Lees meer...

01-02-2021

Hoe wilt u graag wonen in uw dorp?

Door uitbreiding van de gemeente Leeuwarden in 2018 is het aantal dorpen gegroeid. Past het bestaande woonbeleid dan nog wel bij de specifieke woonvraag in de dorpen?
Samen met de gemeente en een groot aantal dorpsbelangen, o.a. Dorpsbelang Jellum-Bears, is een vragenlijst gemaakt. Help mee met het nieuwe beleid en vul allemaal de vragenlijst in.

Lees meer...

16-01-2021

De Doarpskeamer

Vanaf 4 januari 2021 zijn op verschillende locaties in de gemeente Leeuwarden Buurt- en Dorpskamers gestart. Iedereen is hier welkom met vragen rondom vrijwilligerswerk, ondersteuning en activiteiten. Daarnaast vormen deze buurt- en dorpskamers een gezellige ontmoetingsplaats in de buurt. De doarpskeamer voor onze dorpen is te vinden in MFC de Wjukken in Mantgum.

Lees meer...


 
09-01-2021

Verkort verslag Dorpsbelangvergadering d.d. 05-01-2021

Ook dit keer weer een online dorpsbelangvergadering via Teams.
Ted is dagvoorzitter en heet allen welkom en opent de  vergadering om 19:35 uur.

Lees meer...

Agenda

17 april 2021
Oud papier
3 juli 2021
Oud papier
18 september 2021
Oud papier
27 november 2021
Oud papier
Archief
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2019 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design Websites