Home  |  Contact
Jellum skyline
05-07-2021

Notulen Dorpsbelangvergadering 29 juni 2021

De eerste fysiekaanwezige vergadering sinds lange tijd!! Gezellig en lekker met een hapje en drankje erbij. Speciaal welkom aan Rikkie Hagen onze nieuwe dorpencoördinator die vandaag kennis komt maken.

Lees meer...

30-06-2021

Nieuwsbrief Wijken en Dorpen juni 2021

Onderwerpen in deze nieuwsbrief:
- Klankbordgroep Openbaar Vervoer
- Feestelijke opening Buurt en Dorpskamers op Burendag: 25 september
- Corona-noodfonds voor Buurt-, Wijk- en Dorpshuizen
- Team Gebiedswerkers vernieuwd; Even voorstellen: Jet Brinker
- Leeuwarden, meest toegankelijke gemeente?
- Jeugdoverlast in de wijken en dorpen 
 

Lees meer...

28-06-2021

BBQ-kaatspartij

Op 4 juli organiseert Keatsferiening 'De Twa Doarpen Jellum/Bears' de BBQ partij. Er wordt gekaatst met de zachte bal zodat iedereen mee kan doen.

Lees meer...

28-06-2021

Winst voor Pertoer Jellum-Bears

Het mag weer, wat is dat ontzettend fijn! Het pertoer Jellum-Bears, met Harold de Boer, Jelmer Miedema en Wiebe Siemen Leenstra met coach Jurjen Miedema speelden de eerste KNKB Jongens afdelingspartij van dit seizoen: De van Popta – Partij, met een mooie lijst van 33 pertoer.

Lees meer...

08-06-2021

Voor het eerst dit jaar weer gekaatst

Zondag 6 juni is er in het genot van de zon, voor het eerst dit jaar weer gekaatst.

Lees meer...


24-05-2021

Notulen Dorpsbelangvergadering 11 mei 2021

Het Dorpsbelang vergadert al meer dan 1 jaar online, dit keer is Piet onze online voorzitter.

Lees meer...

24-05-2021

Agenda Keatsferiening de Twa Doarpen

- 6 Juni – Pearke Keatsen
- 4 Juli – Barbecue Partij
- 25 Juli - Dames Eerste Klasse Partij
- 18 Augustus - Revanche Freule
- 29 Augustus - Wisselbeker Partij

Lees meer...

16-05-2021

Nijs fan Doarpshûs d' Ald Skoalle

It Doarpshûs is krekt as in hiel soad oare foarsjiningen alwer in hiel skoft ticht. Fanwege de fersoepelingen kinne we wer foarsichtich wat aktiviteiten opstarte. Fansels rekkening hâldend mei de Coronaregels en aktualiteit. Derfan krije jim dan berjocht.

Lees meer...

Agenda

18 augustus 2021
Revanche Freule
29 augustus 2021
Wisselbeker Kaats Partij
18 september 2021
Oud papier
27 november 2021
Oud papier
Archief
25 juli 2021
Dames Eerste Klasse Kaats Partij
4 juli 2021
Barbecue partij keatsen
3 juli 2021
Oud papier
6 juni 2021
Pearke keatsen
17 april 2021
Oud papier
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2021 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design websites