Home  |  Contact
Jellum skyline
13-07-2024

Nieuws van dorpsbelang en dorpshuis juni 2024

Dorpsbelang Jellum/Bears en Doarpshûs d' Ald Skoalle komen voordat de zomervakantie losbarst nog met wat nieuwtjes. Voor het komend seizoen staan er alweer wat zaken op de planning. In deze nieuwsbrief is dat te lezen.

Lees meer...

13-07-2024

AED reanimatie instructieavond 30 sept.en 8 okt. 2024

Evenals voorgaande jaren organiseert DorpsBelang een instructieavond voor het bedienen van de AED. De data zijn 30 september en 8 oktober en de training is voor zowel beginners als voor mensen die dit als opfriscursus doen.

Lees meer...

13-06-2024

Merke Jellum-Bears 2024

Bêste ynwenners fan Jellum en Bears,
Wolkom sportfanaten, doarpshelden en elkenien dy ‘t eins allinne foar de gesellichheid nei de merke komt! Fan 23 o/m 25 augustus transformearret Jellum fan in rêstich Frysk doarp yn in brûzjend epicentrum fan sport en spul. Dit jier nimme we in sprong yn it djippe mei it tema ‘ Olympyske Spelen ‘.
 

Lees meer...

10-06-2024

Duurzame markt

Op zaterdag 15 juni van 12.00 tot 16.00 uur organiseert Gemeente Leeuwarden wederom een duurzame markt op het gemeentehuis.

Lees meer...

10-06-2024

Cursus Cognitieve Fitness

In De Wjukken zijn twee cursussen Cognitieve Fitness gegeven. De reacties zijn zeer positief, zonder uitzondering melden deelnemers dat het nuttig is en belangrijk. Dat ze het leuk vinden en veel met elkaar lachen. Bij voldoende aanmeldingen start in september weer een cursus Cognitieve Fitness.

Lees meer...

15-05-2024

Doarpskeamer agenda juni 2024

Doarpskeamer Nijbaarderadiel is dé plek om elkaar te ontmoeten, om wat te leren, wat te doen en om met elkaar in gesprek te gaan. Kom langs en neem een kijkje in de gezellige Doarpskeamer in Mantgum!
Of volg de activiteiten via Facebook: @Doarpskeamer Nij Baerderadiel.

Lees meer...

11-05-2024

Fietstocht Doortrappen-Doarpskeamer

Op 30 mei 2024 is de afsluiting seizoen 2023-2024 van de Doarpskeamer Nij Baarderdiel. In samenwerking met de organisatie Doortrappen organiseert de Doarpskeamer een fietstocht met aansluitend een goed verzorgde lunch.

Lees meer...

 

Autopuzzelrit 21 april 2024

Op 21 april as organiseren we vanuit het dorpshuis een prachtige autopuzzelrit. Vertrek is tussen 13 en 14, de kosten zijn 5 euro per auto. Opgeven graag voor 19 april op info@aldskoallebears.nl. Na afloop is er als afsluiter de laatste snackmiddag van het seizoen!

Tot dan!

Agenda

23 t/m 25 augustus
Merke Jellum-Bears 2024
Wolkom sportfanaten, doarpshelden en elkenien dy ‘t eins allinne foar de gesellichheid nei de merke komt! Fan 23 o/m 25 augustus transformearret Jellum fan in rêstich Frysk doarp yn in brûzjend epicentrum fan sport en spul. Dit jier nimme we in sprong yn it djippe mei it tema ‘ Olympyske Spelen ‘.
Lees meer...
14 september 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
Lees meer...
28 september 2024
Burendag
Meer informatie volgt 
30 september en 8 oktober
AED instructieavond
De AED instructieavond is voor zowel nieuwe deelnemers als opfrisavond voor mensen die de cursus eerder hebben gevolgd.
 
Lees meer...
2 november 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
Lees meer...
14 december 2024
Oud papier ophalen
 
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
Lees meer...
Archief
13 juli 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
 
Lees meer...
30 mei 2024
Jiergearkomste Koöperaasje Meiinoar Grien Jellum-Bears
20.00 oere yn d' Ald Skoalle
 
11 mei 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
 
Lees meer...
21 april 2024
Autopuzzeltocht
Meer informatie volgt
23 maart 2024
Muziekavond Yme & The Farmbreakers
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2024 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design websites