Home  |  Contact
Jellum skyline
24-11-2020

Oud papier zaterdag 28 november a.s

We vragen u om het oud papier weer naar de container op de Smidshoeke te brengen. Graag alles goed verpakken en opstapelen enz. zodat er zoveel mogelijk in past. Is het lastig om zelf te brengen dan kunt u uw buren vragen of een telefoontje naar Jan-Pieter de Boer: 06 10949013.
Zaterdag om 14.00 uur wordt de container afgesloten, daarna dus geen meer papier neerzetten.

Lees meer...

24-11-2020

St. Tsjerke& Uniastate Bears 2021

De St. Tsjerke& Uniastate Bears gaat volgend jaar, 2021, twee exposities in de Mariakerk inrichten en mogelijk ook een beeldenexpositie op het Uniastateterrein rondom de luchtspiegeling. 
Naast de exposities zullen er in de kerk een drietal mozaïken worden geplaatst die daar semi-permanent zullen blijven.

Lees meer...

24-11-2020

Plannen Kaatsclub

Kaatsclub "De Twa Dorpen" wil in 2021 meer kaatspartijen organiseren. In het afgelopen jaar is dat wat in het water gevalllen door alle Coronaperikelen.

Lees meer...

28-10-2020

Verwijderen zieke essen

Een tijdje terug bent u geïnformeerd over het verwijderen van zieke essen binnen de gemeente Leeuwarden. Onderstaand staat een globale planning van de rooiwerkzaamheden van de essen ten zuiden van Leeuwarden. De aangrenzende bewoners worden vooraf per brief geinformeerd.

Lees meer...

20-10-2020

Adviesraad Sociaal Domein Leeuwarden denkt mee

De Adviesraad Sociaal Domein Leeuwarden denkt mee en adviseert het gemeentebestuur over het sociaal beleid in de gemeente Leeuwarden. Ze geven gevraagd en ongevraagd advies namens de inwoners over het beleid van de gemeente op deze terreinen. Ze hebben daarbij nadrukkelijk oog voor mensen die een kwetsbare positie in de samenleving innemen.

Lees meer...

13-10-2020

Verkort verslag Dorpsbelangvergadering d.d. 29-09-2020

Dagvoorzitter Piet heet eenieder welkom in “de Tsjerke fan Bears” waar deze vergadering voor deze keer plaatsvindt.

Lees meer...

04-10-2020

Laatste ronde aanvraag dorpssubsidie

De dorpssubsidie is geld van én voor Jellum Bears. Het is bedoeld om de bewoners een middel te geven om de leefbaarheid in Jellum en Bears te bevorderen. Aanvragen kunnen tot uiterlijk 8 november 2020 aangevraagd worden bij het Dorpsbelang.

Lees meer...

04-10-2020

Streefbeeld en actieplan (voormalig) Baarderadeel

We kennen de voormalige gemeente Baarderadeel ongetwijfeld allemaal als een geweldig mooi gebied. De weidsheid, oude slenken, prachtige dorpen en uitgestrekte ‘greiden’. En weidevogels! Wat kunnen we met elkaar doen om dit prachtige gebied voor de toekomst minstens zo mooi en goed te houden als het nu is?

Lees meer...

Agenda

Archief
28 november 2020
Oud papier
19 september 2020
Oud papier
4 juli 2020
Oud papier
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2019 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design Websites