Home  |  Contact
Jellum skyline

Dorpsbelang

E-mail dorpsbelang: doarpsbelang.jellumbears@gmail.com

Op 17 februari 1942, midden in de donkere jaren, is bij notaris Van der Hem in Jorwert de akte getekend waarin de Vereniging DorpsBilang werd opgericht. Wellicht keek de dominee op de zolder van de kerk in Jorwert wel
toe. Ter ere van dit 75-jarig bestaan is een film gemaakt waarin met verschillende dorpsbewoners een kort interview wordt gehouden. Deze film is hier te bekijken.

Notulen vergadering 7 april 2020
Notulen vergadering 14 januari 2020

Vergaderschema Dorpsbelang 2020
19 mei; 30 juni; 18 aug.; 29 sept.; 10 nov.

Bestuur dorpsbelang:
Piet Bootsma,
Rutger Fopma,
Ted Kool
Marjo de Bruin en
Nelleke Meindertsma

Privacy statement

Doarpswurk.nl
 

Agenda

28 november 2020
Oud papier
Archief
19 september 2020
Oud papier
4 juli 2020
Oud papier
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2019 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design Websites