Home  |  Contact
Jellum skyline

Notulen Dorpsbelangvergadering 8 maart '22

Gepubliceerd op: 20-03-2022
Opening
Ted is dagvoorzitter en heet ons allen welkom, Mare-Eke komt wat later.
 
Notulen vorige vergadering d.d. 27-01-2022
We lopen de actiepunten even langs.
Piet en Marjo zijn bij Allard en Mirjam langs geweest, nog voor een verlaat welkombezoek, maar niet minder leuk, ze zijn tevens bij de nieuwe fietsenwinkel in Jellum langs geweest voor een kennismaking en een welkom heten.
De plaatsing van de regendorpel op de nieuwe kleedkamerdeur is uitgevoerd.
Er is een instructeur gevonden die de AED-cursus wil geven, deze is inmiddels aangemeld, nu moet er nog een datum worden geprikt waarna de deelnemers (min 5 pers) aangeschreven moeten worden.

Post/email/mededelingen/rûnkranter
Wat is er zoal binnengekomen: een ontvangst bevestiging van de omgevingsvisie, nieuwsbrief Gem Lwd, een update project aardwarmte Gem Lwd, reservering dorpsbudget, Webinar Fries Fondsen Forum, epistel over omgevingsvisie, het groot Fries Woondebat, menukaart “wy binne wer los”, subsidie aanvraag Spulwike, UBO register en petitie onnodige regeldruk, een uitnodiging is ontvangen voor de opening van Mammemastate.
Er wordt een gezamenlijke digitale nieuwsbrief van Dorpsbelang en Doarpshus verstuurd. Deze wordt ook voor de Rûnkranter aangeleverd.

Visie 2020-2025
Plan is ietwat aangepast, we hebben alvast een streefdatum gepland (tw za. 23 april). Het wordt een Walking Diner op 3 of 4 locaties. We beginnen en eindigen in het dorpshuis. DB draagt zelf een aantal onderwerpen aan, die door de dorpsbewoners moeten worden scherp gesteld (ook kunnen er tijdens het Walking Diner nog losse onderwerpen worden aangedragen). We kunnen eventueel gebruik maken van externe discussie leiders. Deelnemers moeten zich van te voren opgeven ivm de catering en groepsindeling etc. Voor een goede opkomst zal er nog wel wat reclame moeten worden gemaakt.
      
Jaarlijkse ledenvergadering
Weinig nieuws over te melden, behalve dat de opkomst wel heel laag was. Wat ligt hieraan te grondslag;  enkele corona gevallen, en/of  de corona beperkingen, en/of het slechte weer, en/of de digitale uitnodiging ipv een papiertje in de bus?
Lienke heeft op de buurtapp haar bedenkingen hierover geuit. Wellicht blijft dit de mensen bij voor de volgende keer en kunnen we via dit middel zelf wat extra ruchtbaarheid genereren.
Rutger zijn positie is nog niet ingevuld. Het verslag jaarvergadering is op de website geplaatst.
 
Sporthokje/terrein
Er is nog geen terugkoppeling verkregen van de gebruikersovereenkomst met kaatsclub, deze wordt de aankomende week verwacht.
Wij gaan in het voorjaar de bestrating van het sportterrein borstelen.
NL-Doet, om 9:30 uur staat de koffie met oranjekoek klaar in het dorpshuis, daarna gaan we de sloten vervangen van de sportaccommodatie en deze weer gebruiksklaar maken. De Bouledames doen het kaatshokje en de WC’s, de heren doen het gras/onkruid om de baan. Verder moet het parkeerterrein worden aangeveegd en de speeltuin takvrij worden gemaakt.

Subsidie aanvragen
Spulwike heeft een aanvraag ingediend, wat in principe buiten de doelgroep valt, echter hebben we afgesproken euro 100.-- te doneren en een gratis gebruik van één dag van het sportveld.
Bij deze de oproep aan verenigingen e.a. in Jellum-Bears die plannen hebben voor activiteiten om z.s.m. de subsidie 2022 aan te vragen. De verantwoording over 2021 hebben we nog niet binnen, er wordt een herinnering gestuurd aan de verenigingen die afgelopen jaar subsidie hebben ontvangen.

Gemeente Lwd.
Verven bankjes (2x haventje en 1x speelplaats Jellum, moeten we zelf doen, echter de Gem Lwd wil wel verf leveren) eerst moeten ze door de Gem Lwd worden schoongespoten, we gaan dit in het voorjaar weer oppakken.

Wetgeving Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
We hebben de statuten vergeleken met de WBTR, er moet een toezichthouder worden aangesteld/benoemd, wellicht is dit iets voor de notaris of kan ook Doarpswurk hier een bijdrage in leveren of advies ingeven.
 
WVTT
Er moeten nog een 10-tal contributiebetalingen binnenkomen. We zien het nog een paar weken aan en sturen  dan eventueel indien nodig, nog een herinnering.
 
Vergaderschema 2022
    Di   19 april
    Za   23 april optioneel Walking Diner
    Di     2 juni
 
Sluiting
Ted sluit de vergadering.

Agenda

30 mei 2024
Jiergearkomste Koƶperaasje Meiinoar Grien Jellum-Bears
20.00 oere yn d' Ald Skoalle
 
13 juli 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
 
14 september 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
28 september 2024
Burendag
Meer informatie volgt 
2 november 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
14 december 2024
Oud papier ophalen
 
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
Archief
11 mei 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
 
21 april 2024
Autopuzzeltocht
Meer informatie volgt
23 maart 2024
Muziekavond Yme & The Farmbreakers
16 maart 2024
NL DOET en snackavond
Meedoen? Kijk hier voor meer informatie.
9 maart 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)

 
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2024 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design websites