Home  |  Contact
Jellum skyline

Over Jellum

Jellum is een streekdorp met een terp-verleden. Het dorp is gebouwd langs de Hegedyk, de oude zeedijk van de voormalige Middelzee. De kerk staat op een iets verhoogd kerkhof aan de zijde van het oudland. De andere kant van de Hegedyk is het nieuwland.

Cultuurhistorisch gezien zijn er een aantal waardevolle terreinen zoals de Hege Wier, Mammemastate en het ‘Jellumer bos’.
  • De Hege Wier dateert waarschijnlijk uit de 11de of 12de eeuw. Het is een in één keer opgeworpen heuvel die bij hoog water het toevluchtsoord was voor dieren. De Hege Wier ligt achter de huizen aan de Hegedyk 39-41.
  • Mammemastate lag eens tegenover de kerk van Jellum en is in 1856 afgebroken. Herberg Jonker Sikke, het huidige eetcafé heeft zijn naam te danken aan één van de voorname bewoners van deze state. Sinds 2022 is de kerk omgedoopt tot Mammemahuis waar culturele evenementen plaatsvinden.
  • Het Jellumer bos is de benaming voor de tuin welke naast en achter het herenhuis aan de Hegedyk 21 ligt. Dit huis werd in 1900 gekocht door Hoatse Theodorus Jorritsma. Hij liet om dit huis een ‘hôf mei singels en grêften’ aanleggen in de trant van het afgebroken Mammemastate. Zijn zoon Rely Jorritsma (1905-1952) werd in dit huis geboren. Hij is naast zijn literaire werk bekend geworden door de Rely Jorritsmaprijs die hij bij testament in het leven heeft geroepen.
Jellum vormt samen met Bears een tweelingdorp. Gezamenlijk hebben ze 284 inwoners.

 

Agenda

27 maart 2023
Biljarten
2 april 2023
Afsluiting biljarten
14 april 2023
Afsluiting klaverjassen
15 april 2023
Snackavond Dorpshuis
21 april 2023
Afsluiting " winter seizoen"
13 mei 2023
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2023.  Waarschijnlijk het laatste jaar dat het op deze manier gebeurt. We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
 
1 juni 2023
Jaarvergadering
15 juli 2023
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2023.  Waarschijnlijk het laatste jaar dat het op deze manier gebeurt. We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
 
12 augustus 2023
Revanche Freule
Dit jaar wordt voor het eerst op zaterdag de Revanche Freule gehouden.
16 september 2023
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2023.  Waarschijnlijk het laatste jaar dat het op deze manier gebeurt. We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
4 november 2023
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2023.  Waarschijnlijk het laatste jaar dat het op deze manier gebeurt. We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
16 december 2023
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2023.  Waarschijnlijk het laatste jaar dat het op deze manier gebeurt. We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
Archief
20 maart 2023
Biljarten
19 maart 2023
Muziekmiddag
13 maart 2023
Biljarten
11 maart 2023
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2023.  Waarschijnlijk het laatste jaar dat het op deze manier gebeurt. We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
10 maart 2023
Klaverjassen
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2023 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design websites