Home  |  Contact
Jellum skyline

Over Jellum

Jellum is een streekdorp met een terp-verleden. Het dorp is gebouwd langs de Hegedyk, de oude zeedijk van de voormalige Middelzee. De kerk staat op een iets verhoogd kerkhof aan de zijde van het oudland. De andere kant van de Hegedyk is het nieuwland.

Cultuurhistorisch gezien zijn er een aantal waardevolle terreinen zoals de Hege Wier, Mammemastate en het ‘Jellumer bos’.
  • De Hege Wier dateert waarschijnlijk uit de 11de of 12de eeuw. Het is een in één keer opgeworpen heuvel die bij hoog water het toevluchtsoord was voor dieren. De Hege Wier ligt achter de huizen aan de Hegedyk 39-41.
  • Mammemastate lag eens tegenover de kerk van Jellum en is in 1856 afgebroken. Herberg Jonker Sikke, het huidige eetcafé heeft zijn naam te danken aan één van de voorname bewoners van deze state. Sinds 2022 is de kerk omgedoopt tot Mammemahuis waar culturele evenementen plaatsvinden.
  • Het Jellumer bos is de benaming voor de tuin welke naast en achter het herenhuis aan de Hegedyk 21 ligt. Dit huis werd in 1900 gekocht door Hoatse Theodorus Jorritsma. Hij liet om dit huis een ‘hôf mei singels en grêften’ aanleggen in de trant van het afgebroken Mammemastate. Zijn zoon Rely Jorritsma (1905-1952) werd in dit huis geboren. Hij is naast zijn literaire werk bekend geworden door de Rely Jorritsmaprijs die hij bij testament in het leven heeft geroepen.
Jellum vormt samen met Bears een tweelingdorp. Gezamenlijk hebben ze 284 inwoners.

 

Agenda

6 maart 2024
Algemene ledenvergadering Dorpsbelang Jellum-Bears
Graag zien we al onze leden/dorpsbewoners tijdens de algemene ledenvergadering op 6 maart a.s om 20 uur in dorpshuis d'Ald skoalle in Bears.
9 maart 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)

 
23 maart 2024
Muziekavond Yme & The Farmbreakers
11 mei 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
 
13 juli 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
 
14 september 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
2 november 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
14 december 2024
Oud papier ophalen
 
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
Archief
28 februari 2024
Jaarvergadering Doarpshûs De Ald Skoalle aanvang 20.30
Graag zien we jullie tijdens de jaarvergadering op 28 februari 20.30 in doarpshûs d'Ald skoalle in Bears.
13 januari 2024
Oud papier ophalen
7 januari 2024
Nijjiersbrunch
12u00-18u00 Nijjiersbrunch/ Nieuwjaarsbrunch
24 december 2023
Kerstconcert FELIZ NAVIDAD in Mariakerk Bears
20 december 2023
Jellum/ Bearster Froulju
Deze avond wordt verzorgd door dames en/of heren. Leuke ideeën zijn altijd welkom!
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2024 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design websites