Home  |  Contact
Jellum skyline

Notulen Dorpsbelangvergadering 27 januari '22

Gepubliceerd op: 09-02-2022
Opening
Marjo is dagvoorzitter en heet ons allen welkom, sinds lange tijd zijn we allen weer fysiek aanwezig.
 
Notulen vorige vergadering d.d. 07-12-2021
We gaan de openstaande actiepunten langs.
- De plaatsing van de regendorpel moet nog steeds worden uitgevoerd.
- Instructeur gevonden die de AED-cursus wil geven, de cursus reeds aangemeld, nu nog de deelnemers aanschrijven en vragen naar de mogelijkheden ivm de covid-beperkingen (minimaal 5).

Post/email/mededelingen/Rûnkranter
Wat is er zoal binnengekomen: - ontvangstbevestiging van omgevingsvisie, - nieuwsbrief Gem Lwd, - update project aardwarmte Gem Lwd, - reserveren dorpsbudget, - terinzagelegging ontwerp beleidskader Wonen, - nieuwsbrief Doarpswurk, - Meet&greet Abel Reitsma (nieuwe wethouder), - uitnodiging presentatie dorpsprogramma 2022 en Aan de grote klok.

Visie 2020-2025
Voorbereidingen worde weer opgepakt, in de hoop dat er binnenkort een bijeenkomst met de dorpsbewoners kan worden gepland. Er is alvast een streefdatum: za. 23 april. Het wordt een Walking Diner op meerdere plekken. Dorpsbelang draagt een aantal onderwerpen aan, die door de dorpsbewoners moeten worden scherp gesteld, maar dorpsbewoners kunnen ook zelf onderwerpen aandragen. Deelnemers moeten zich van te voren opgeven ivm de catering en groepsindeling etc.
      
Jaarvergadering
Jaarvergadering is 17 febr. begint 20 uur en de sluitingstijd is 22:00 uur i.v.m. coronamaatregelen die momenteel nog gelden. Begroting is aangepast, de kascommissie (Mariska en Liesbeth) doet controle. Het jaarverslag 2021 en de agenda zijn via de mail verstuurd naar de dorpsbewoners en staan op de website.
 
Sporthokje/terrein
Er moet nog een terugkoppeling komen met de kaatsclub over de gebruikersovereenkomst.
In het voorjaar wordt de bestrating van het sportterrein schoon geborsteld. 
Het basketbalbord wordt tzt geverfd en voorzien van een nieuw netje.
Sleutels van het kaatshokje moeten ingeleverd worden. In het voorjaar worden de sloten vervangen en wordt de accommodatie weer gebruiksklaar gemaakt.
Henk gaat volgend jaar wederom het maaien van het sportveld voor zijn rekening nemen. De winter-onderhoudsbeurt is weer uitgevoerd.
Dorpsbelang is bezig geld te reserveren voor de aanschaf van een robotmaaier, maar vraag is hoelang we kunnen en mogen reserveren van de gemeente.
Het onderhoud aan de bosschages bij het sportterrein wordt tijdens de NL-Doet dag op 12 mrt. opgepakt, tenzij het voortijdig nog sterk ijs wordt, dan kunnen we beter bij de struiken komen. De kaatsers en de jeu de boulers worden ingeschakeld, andere vrijwilligers ook van harte welkom!
 
Ontwerp Beleidskader Wonen
Dorpsbelang heeft de bijeenkomst bijgewoond. Informatief maar weinig nieuw nieuws.
 
Gemeente Lwd.
Nog steeds niet duidelijk of de WOZ ook verlaagd kan worden voor het sporthokje door deze in een andere categorie te plaatsen (voorstel Pieter Omtzigt).
Verven bankjes (2x haventje en 1x speelplaats Jellum, moet dorp zelf doen, echter de Gem Lwd wil wel verf leveren) Ze worden wel eerst door de Gem Lwd. schoongespoten, dit wordt in het voorjaar opgepakt.
Er is gehoor gegeven om de betonpaal weg te halen bij het parkeerterrein Smidshoeke.
Het bankje bij Unia State iis kapot, hoe komt dat?
Er wordt een afspraak gemaakt met Abel Reitsma voor een meet&greet. Hij is de opvolger van Friso Douwstra en sluit aan bij de ledenvergadering.
 
Wetgeving  Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
De statuten worden vergeleken met de WBTR en eventueel aangepast aan de nieuwe regels WBTR.

Wat Verder Ter Tafel Komt
Rutger neemt op de jaarvergadering afscheid, er wordt een vervanger gezocht. Liefhebbers kunnen zich aanmelden bij het bestuur. In 2022 worden hopelijk de infoborden geplaatst.
De volgende digitale nieuwsbrief, gezamenlijk met het dorpshuis, wordt eind febr. 2022 verstuurd.
Bijna alle betalingen voor de contributie zijn binnen, er moeten nog een paar 'wanbetalers' aangeschreven worden.
 
Vergaderschema 2022
    Do  17 febr Jaarvergadering in het dorpshuis
    Di     8 maart bij Ted
    Di   19 april bij Piet
    Di     2 juni bij Mare-Eke
 
Sluiting
Marjo sluit de vergadering en wordt bedankt voor de gastvrijheid.
 

Agenda

2 oktober 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
7 oktober 2023
Snackavond
Vanaf 17u00 zijn jullie welkom om te komen snacken!
9 oktober 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
13 oktober 2023
Klaverjassen
vanaf 20u00 klaverjassen
16 oktober 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
18 oktober 2023
Jellum/ Bearster Froulju
Deze avond wordt voor en door dames en/of heren verzorgd. Leuke ideeën zijn altijd welkom!
23 oktober 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
30 oktober 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
4 november 2023
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2023.  Waarschijnlijk het laatste jaar dat het op deze manier gebeurt. We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
6 november 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
10 november 2023
Klaverjassen
Vanaf 20u00
13 november 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
15 november 2023
Jellum/ Bearster Froulju
Deze avond wordt door dames en/of heren verzorgd. Leuke ideeën zijn altijd welkom.
18 november 2023
Snackavond
Vanaf 17u00 zijn jullie welkom om te komen snacken!
20 november 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
25 november 2023
Novemberfest
Meer informatie volgt!
27 november 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
4 december 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
8 december 2023
Klaverjassen
Vanaf 20u00
11 december 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
16 december 2023
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2023.  Waarschijnlijk het laatste jaar dat het op deze manier gebeurt. We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
16 december 2023
Foute Bingo
Meer informatie volgt!
18 december 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
20 december 2023
Jellum/ Bearster Froulju
Deze avond wordt verzorgd door dames en/of heren. Leuke ideeën zijn altijd welkom!
7 januari 2024
Nijjiersbrunch
12u00-18u00 Nijjiersbrunch/ Nieuwjaarsbrunch
Archief
29 september 2023
Opening seizoen doarpshûs 2023 20u00
16 september 2023
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2023.  Waarschijnlijk het laatste jaar dat het op deze manier gebeurt. We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
25-27 augustus
Merke 2023
De merke 2023 is dit jaar in Bears.
12 augustus 2023
Revanche Freule
Dit jaar wordt voor het eerst op zaterdag de Revanche Freule gehouden.
15 juli 2023
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2023.  Waarschijnlijk het laatste jaar dat het op deze manier gebeurt. We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
 
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2023 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design websites