Home  |  Contact
Jellum skyline

Notulen Dorpsbelangvergadering 27 januari '22

Gepubliceerd op: 09-02-2022
Opening
Marjo is dagvoorzitter en heet ons allen welkom, sinds lange tijd zijn we allen weer fysiek aanwezig.
 
Notulen vorige vergadering d.d. 07-12-2021
We gaan de openstaande actiepunten langs.
- De plaatsing van de regendorpel moet nog steeds worden uitgevoerd.
- Instructeur gevonden die de AED-cursus wil geven, de cursus reeds aangemeld, nu nog de deelnemers aanschrijven en vragen naar de mogelijkheden ivm de covid-beperkingen (minimaal 5).

Post/email/mededelingen/Rûnkranter
Wat is er zoal binnengekomen: - ontvangstbevestiging van omgevingsvisie, - nieuwsbrief Gem Lwd, - update project aardwarmte Gem Lwd, - reserveren dorpsbudget, - terinzagelegging ontwerp beleidskader Wonen, - nieuwsbrief Doarpswurk, - Meet&greet Abel Reitsma (nieuwe wethouder), - uitnodiging presentatie dorpsprogramma 2022 en Aan de grote klok.

Visie 2020-2025
Voorbereidingen worde weer opgepakt, in de hoop dat er binnenkort een bijeenkomst met de dorpsbewoners kan worden gepland. Er is alvast een streefdatum: za. 23 april. Het wordt een Walking Diner op meerdere plekken. Dorpsbelang draagt een aantal onderwerpen aan, die door de dorpsbewoners moeten worden scherp gesteld, maar dorpsbewoners kunnen ook zelf onderwerpen aandragen. Deelnemers moeten zich van te voren opgeven ivm de catering en groepsindeling etc.
      
Jaarvergadering
Jaarvergadering is 17 febr. begint 20 uur en de sluitingstijd is 22:00 uur i.v.m. coronamaatregelen die momenteel nog gelden. Begroting is aangepast, de kascommissie (Mariska en Liesbeth) doet controle. Het jaarverslag 2021 en de agenda zijn via de mail verstuurd naar de dorpsbewoners en staan op de website.
 
Sporthokje/terrein
Er moet nog een terugkoppeling komen met de kaatsclub over de gebruikersovereenkomst.
In het voorjaar wordt de bestrating van het sportterrein schoon geborsteld. 
Het basketbalbord wordt tzt geverfd en voorzien van een nieuw netje.
Sleutels van het kaatshokje moeten ingeleverd worden. In het voorjaar worden de sloten vervangen en wordt de accommodatie weer gebruiksklaar gemaakt.
Henk gaat volgend jaar wederom het maaien van het sportveld voor zijn rekening nemen. De winter-onderhoudsbeurt is weer uitgevoerd.
Dorpsbelang is bezig geld te reserveren voor de aanschaf van een robotmaaier, maar vraag is hoelang we kunnen en mogen reserveren van de gemeente.
Het onderhoud aan de bosschages bij het sportterrein wordt tijdens de NL-Doet dag op 12 mrt. opgepakt, tenzij het voortijdig nog sterk ijs wordt, dan kunnen we beter bij de struiken komen. De kaatsers en de jeu de boulers worden ingeschakeld, andere vrijwilligers ook van harte welkom!
 
Ontwerp Beleidskader Wonen
Dorpsbelang heeft de bijeenkomst bijgewoond. Informatief maar weinig nieuw nieuws.
 
Gemeente Lwd.
Nog steeds niet duidelijk of de WOZ ook verlaagd kan worden voor het sporthokje door deze in een andere categorie te plaatsen (voorstel Pieter Omtzigt).
Verven bankjes (2x haventje en 1x speelplaats Jellum, moet dorp zelf doen, echter de Gem Lwd wil wel verf leveren) Ze worden wel eerst door de Gem Lwd. schoongespoten, dit wordt in het voorjaar opgepakt.
Er is gehoor gegeven om de betonpaal weg te halen bij het parkeerterrein Smidshoeke.
Het bankje bij Unia State iis kapot, hoe komt dat?
Er wordt een afspraak gemaakt met Abel Reitsma voor een meet&greet. Hij is de opvolger van Friso Douwstra en sluit aan bij de ledenvergadering.
 
Wetgeving  Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
De statuten worden vergeleken met de WBTR en eventueel aangepast aan de nieuwe regels WBTR.

Wat Verder Ter Tafel Komt
Rutger neemt op de jaarvergadering afscheid, er wordt een vervanger gezocht. Liefhebbers kunnen zich aanmelden bij het bestuur. In 2022 worden hopelijk de infoborden geplaatst.
De volgende digitale nieuwsbrief, gezamenlijk met het dorpshuis, wordt eind febr. 2022 verstuurd.
Bijna alle betalingen voor de contributie zijn binnen, er moeten nog een paar 'wanbetalers' aangeschreven worden.
 
Vergaderschema 2022
    Do  17 febr Jaarvergadering in het dorpshuis
    Di     8 maart bij Ted
    Di   19 april bij Piet
    Di     2 juni bij Mare-Eke
 
Sluiting
Marjo sluit de vergadering en wordt bedankt voor de gastvrijheid.
 

Agenda

30 september
Geannuleerd!!! Bier en wijnproeverij / Bier- as wynpriuwerij
Beste dorpsgenoten,

Helaas gaat door te weinig aanmeldingen de vrijwilligersavond met de wijn- en bierproeverij niet door. 
 
De agenda van het dorpshuis wordt binnenkort bekend gemaakt! Hou de website, mailbox en de brievenbus in de gaten en wie weet zien we elkaar bij een volgende activiteit. 

Hartelijke groet, 

Rutger, Jan Pieter, Dirkje, Thea en Monique
12 november 2022
Oud papier
De oud papiervrijwilligers komen langs met de trekker en wagen. Ze starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke.
Papier gebundeld langs de weg zetten.
Archief
24 september 2022
Oud papier
De oud papiervrijwilligers komen langs met de trekker en wagen. Ze starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke.
Papier gebundeld langs de weg zetten.
19-21 augustus
Merke Jellum-Bears 2022
Welkom bij de merke van 2022 in Jellum, met als thema: Rock ‘n Roll.
6 augustus 2022
Oud papier
De oud papiervrijwilligers komen langs met de trekker en wagen. Ze starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke.
Papier gebundeld langs de weg zetten.
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2022 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design websites