Home  |  Contact
Jellum skyline

Notulen Dorpsbelangvergadering 7 december '21

Gepubliceerd op: 13-12-2021
Opening
Piet is dagvoorzitter en heet ons allen welkom. Voor de liefhebbers en degene die zich niet comfortabel voelen met de huidige Covid-maatregelen, doen we de vergadering tevens online.
Het gaat goed met Piet, hij is goed herstellende van zijn operatie.
 
Notulen vorige vergadering d.d. 01-09-2021
- De plaatsing van de regendorpel op de buitendeur kleedkamer sportaccommodatie moet nog geplaatst worden. - Er is een instructeur gevonden die de AED-cursus gaat geven. We kappen we met het bedrijf uit Diemen dat het onderhoud voor haar rekening nam. We zoeken het nu dichter bij huis. - We zijn nog in gesprek met de provincie over de kanoroutes/dichtgroeiende sloten. We zitten in een vicieuze cirkel, de provincie wijst naar de gemeente en die wijst weer naar het waterschap enz. Vanuit Nij Baarderadiel en DB Weidum spreken Franci en Steven in op de raadsvergadering van 8-12-2021. Hier worden hun/onze bezwaren t.a.v. de omgevingsvisie behandeld waar dit ook op de agenda staat.

Post/email/mededelingen/Rûnkranter
Wat is er zoal binnengekomen:
- een epistel van Arcadia over het vervolg van Culturele hoofdstad 2018,
- een uitnodiging van een Webinar over slim besturen,
- een reactie op de omgevingsvisie,
- een uitnodiging van de jaarvergadering van Meiinoar Grien,
- een offerte van het onderhoud van de AED’s,
- een nieuwsbrief van de Gem. Lwd.,
- een uitnodiging over  beleidskader Wonen (die later weer is gecanceld,  ivm Covid restricties),
- info over de doorstart van dorpscanon/archieven (Piet is bezig een stuk te schrijven uit naam van Unia State voor de dorpscanon),
- kunst van het generatiehuis
- en een bevestiging dat de dorpssubsidie 2022 is ingediend.
 
Visie 2020-2025
Al zijn we met de corona maatregelen weer een beetje terug bij af, we gaan wel door om de nieuwe visie panklaar te maken, mocht de tijd rijp zijn om hiervoor de nodige feedback van onze bewoners binnen te krijgen. Verder willen we de bewoners van Jellum-Bears activeren om hier alvast eens over na te denken. Het “running diner”- idee staat nog steeds op het menu. In dit licht gaan we nogmaals met oud- en nieuw, onze dorpsbewoners attenderen om alvast over de nieuwe visie voor onze dorpen na te denken.     

Sporthokje/terrein
Er is nog geen terugkoppeling verkregen van de gebruikersovereenkomst met kaatsclub.
Wij gaan in het voorjaar de bestrating van het sportterrein weer borstelen en de sloten vervangen, oude sleutels van de vaste gebruikers moeten dan worden omgeruild. Tevens wordt dan de accommodatie weer gebruiksklaar gemaakt.
Wij checken bij de Gem. Lwd hoeveel en hoelang we geld van de gemeentelijke subsidie kunnen reserveren voor t.z.t. de aanschaf van een robotmaaier.

Subsidie aanvragen
Er zijn geen subsidieaanvragen binnengekomen. We kunnen de balans opmaken om de resterende uitbetalingen aan Unia State (eur 184,--)  en Mammema State (eur 250,-) uit te keren. Begin 2022 moeten de verantwoordingen voor de ontvangende subsidie worden aangeleverd door de kaatsclub, Uniastate en Mammema State.
 
Gemeente Lwd.
Na 2 jaar is nog steeds niet duidelijk of de WOZ ook verlaagd kan worden voor ons sporthokje door deze in een andere categorie te plaatsen (voorstel Pieter Omtzigt).
Verven bankjes (2x haventje en 1x speelplaats Jellum, moeten we zelf doen, echter de Gem Lwd wil wel verf leveren) eerst moeten ze door de Gem Lwd worden schoongespoten, we gaan dit in het voorjaar weer oppakken.
Er is geen gehoor gegeven om de betonpaal weg te halen bij het parkeerterrein Smidshoeke, welke nu alweer opnieuw omver is gereden, we gaan nogmaals de Gem Lwd benaderen, om dit alsnog te doen.
Het bankje bij Unia State is weer kapot, hu is de achterkant gebroken, hoe is een raadsel. Unia State gaat het bankje opknappen naar de originele staat.

Wetgeving Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
We gaan de statuten vergelijken met de WBTR en bekijken in hoeverre deze moeten worden aangepast aan de WBTR.

WVTTK
Alowieke is nieuw lid, welkom.
Rutger neemt op de jaarvergadering afscheid, we gaan op zoek naar een vervanger.
Mare-Eke biedt aan dat zij t.z.t. Rutger zijn notuleertaak overneemt. Ook wordt zij t.z.t .bij de KvK opge-nomen als secretaris. 
De volgende nieuwsbrief staat eind feb. 2022 op de planning.

Vergaderschema 2021
    Do. 20 jan. Gezamenlijk overleg Doarpshûs en DB.
    Do.  27 jan. bij Marjo
    Do.  17 febr. Jaarvergadering (dorpshuis)
    Di.    8 maart bij Ted

Agenda

31 mei 2022
Jaarvergadering Doarpshûs De Ald Skoalle aanvang 20.00
18 juni 2022
Oud papier
De oud papiervrijwilligers komen langs met de trekker en wagen. Ze starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke.
Papier gebundeld langs de weg zetten.
6 augustus 2022
Oud papier
De oud papiervrijwilligers komen langs met de trekker en wagen. Ze starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke.
Papier gebundeld langs de weg zetten.
24 september 2022
Oud papier
De oud papiervrijwilligers komen langs met de trekker en wagen. Ze starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke.
Papier gebundeld langs de weg zetten.
12 november 2022
Oud papier
De oud papiervrijwilligers komen langs met de trekker en wagen. Ze starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke.
Papier gebundeld langs de weg zetten.
Archief
23 april 2022
Oud papier
De oud papiervrijwilligers komen langs met de trekker en wagen. Ze starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke.
Papier gebundeld langs de weg zetten.
zaterdag 16 april 2022
Paas snackavond dorpshuis
Vanaf 17.00 is de snackbar in het dorpshuis weer geopend. 
1 april 2022
Voorjaarsworkshop bloemschikken
Op 1 april voorjaarsworkshop - bloemschikken vanaf 19.30, kosten zijn ca € 20,00
vrijdag 25 maart 2022
PUB QUIZZZZ
Save the date, nadere informatie volgt.
12 maart 2022
NL Doet: samen klussen in onze dorpen
Dorpsbelang Jellum-Bears doet dit jaar weer mee aan NL Doet. Wie komt helpen om het sport- kaatsveld weer zomerklaar te maken?
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2022 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design websites