Home  |  Contact
Jellum skyline

Notulen Dorpsbelangvergadering 7 december '21

Gepubliceerd op: 13-12-2021
Opening
Piet is dagvoorzitter en heet ons allen welkom. Voor de liefhebbers en degene die zich niet comfortabel voelen met de huidige Covid-maatregelen, doen we de vergadering tevens online.
Het gaat goed met Piet, hij is goed herstellende van zijn operatie.
 
Notulen vorige vergadering d.d. 01-09-2021
- De plaatsing van de regendorpel op de buitendeur kleedkamer sportaccommodatie moet nog geplaatst worden. - Er is een instructeur gevonden die de AED-cursus gaat geven. We kappen we met het bedrijf uit Diemen dat het onderhoud voor haar rekening nam. We zoeken het nu dichter bij huis. - We zijn nog in gesprek met de provincie over de kanoroutes/dichtgroeiende sloten. We zitten in een vicieuze cirkel, de provincie wijst naar de gemeente en die wijst weer naar het waterschap enz. Vanuit Nij Baarderadiel en DB Weidum spreken Franci en Steven in op de raadsvergadering van 8-12-2021. Hier worden hun/onze bezwaren t.a.v. de omgevingsvisie behandeld waar dit ook op de agenda staat.

Post/email/mededelingen/Rûnkranter
Wat is er zoal binnengekomen:
- een epistel van Arcadia over het vervolg van Culturele hoofdstad 2018,
- een uitnodiging van een Webinar over slim besturen,
- een reactie op de omgevingsvisie,
- een uitnodiging van de jaarvergadering van Meiinoar Grien,
- een offerte van het onderhoud van de AED’s,
- een nieuwsbrief van de Gem. Lwd.,
- een uitnodiging over  beleidskader Wonen (die later weer is gecanceld,  ivm Covid restricties),
- info over de doorstart van dorpscanon/archieven (Piet is bezig een stuk te schrijven uit naam van Unia State voor de dorpscanon),
- kunst van het generatiehuis
- en een bevestiging dat de dorpssubsidie 2022 is ingediend.
 
Visie 2020-2025
Al zijn we met de corona maatregelen weer een beetje terug bij af, we gaan wel door om de nieuwe visie panklaar te maken, mocht de tijd rijp zijn om hiervoor de nodige feedback van onze bewoners binnen te krijgen. Verder willen we de bewoners van Jellum-Bears activeren om hier alvast eens over na te denken. Het “running diner”- idee staat nog steeds op het menu. In dit licht gaan we nogmaals met oud- en nieuw, onze dorpsbewoners attenderen om alvast over de nieuwe visie voor onze dorpen na te denken.     

Sporthokje/terrein
Er is nog geen terugkoppeling verkregen van de gebruikersovereenkomst met kaatsclub.
Wij gaan in het voorjaar de bestrating van het sportterrein weer borstelen en de sloten vervangen, oude sleutels van de vaste gebruikers moeten dan worden omgeruild. Tevens wordt dan de accommodatie weer gebruiksklaar gemaakt.
Wij checken bij de Gem. Lwd hoeveel en hoelang we geld van de gemeentelijke subsidie kunnen reserveren voor t.z.t. de aanschaf van een robotmaaier.

Subsidie aanvragen
Er zijn geen subsidieaanvragen binnengekomen. We kunnen de balans opmaken om de resterende uitbetalingen aan Unia State (eur 184,--)  en Mammema State (eur 250,-) uit te keren. Begin 2022 moeten de verantwoordingen voor de ontvangende subsidie worden aangeleverd door de kaatsclub, Uniastate en Mammema State.
 
Gemeente Lwd.
Na 2 jaar is nog steeds niet duidelijk of de WOZ ook verlaagd kan worden voor ons sporthokje door deze in een andere categorie te plaatsen (voorstel Pieter Omtzigt).
Verven bankjes (2x haventje en 1x speelplaats Jellum, moeten we zelf doen, echter de Gem Lwd wil wel verf leveren) eerst moeten ze door de Gem Lwd worden schoongespoten, we gaan dit in het voorjaar weer oppakken.
Er is geen gehoor gegeven om de betonpaal weg te halen bij het parkeerterrein Smidshoeke, welke nu alweer opnieuw omver is gereden, we gaan nogmaals de Gem Lwd benaderen, om dit alsnog te doen.
Het bankje bij Unia State is weer kapot, hu is de achterkant gebroken, hoe is een raadsel. Unia State gaat het bankje opknappen naar de originele staat.

Wetgeving Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
We gaan de statuten vergelijken met de WBTR en bekijken in hoeverre deze moeten worden aangepast aan de WBTR.

WVTTK
Alowieke is nieuw lid, welkom.
Rutger neemt op de jaarvergadering afscheid, we gaan op zoek naar een vervanger.
Mare-Eke biedt aan dat zij t.z.t. Rutger zijn notuleertaak overneemt. Ook wordt zij t.z.t .bij de KvK opge-nomen als secretaris. 
De volgende nieuwsbrief staat eind feb. 2022 op de planning.

Vergaderschema 2021
    Do. 20 jan. Gezamenlijk overleg Doarpshûs en DB.
    Do.  27 jan. bij Marjo
    Do.  17 febr. Jaarvergadering (dorpshuis)
    Di.    8 maart bij Ted

Agenda

23 t/m 25 augustus
Merke Jellum-Bears 2024
Wolkom sportfanaten, doarpshelden en elkenien dy ‘t eins allinne foar de gesellichheid nei de merke komt! Fan 23 o/m 25 augustus transformearret Jellum fan in rêstich Frysk doarp yn in brûzjend epicentrum fan sport en spul. Dit jier nimme we in sprong yn it djippe mei it tema ‘ Olympyske Spelen ‘.
14 september 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
28 september 2024
Burendag
Meer informatie volgt 
30 september en 8 oktober
AED instructieavond
De AED instructieavond is voor zowel nieuwe deelnemers als opfrisavond voor mensen die de cursus eerder hebben gevolgd.
 
2 november 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
14 december 2024
Oud papier ophalen
 
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
Archief
13 juli 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
 
30 mei 2024
Jiergearkomste Koöperaasje Meiinoar Grien Jellum-Bears
20.00 oere yn d' Ald Skoalle
 
11 mei 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
 
21 april 2024
Autopuzzeltocht
Meer informatie volgt
23 maart 2024
Muziekavond Yme & The Farmbreakers
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2024 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design websites