Home  |  Contact
Jellum skyline

Doe mee met plantactie voor een biodiverse fruitboomgaard

Gepubliceerd op: 21-11-2022
Doe mee met plantactie voor een biodiverse fruitboomgaard
Een groep organisaties in de Greidhoeke heeft de handen ineen geslagen voor een project om op erven en tuinen in de Greidhoeke fruithoven aan te leggen en deze geschikt te maken voor de spotvogel (de giele hôfsjonger) en andere biodiversiteit.

Je kunt meedoen aan de plantactie als je een tuin of erf beschikbaar hebt in het werkgebied van deze actie. Het precieze werkgebied kun je opzoeken op de website van Kening (www.kening.frl). Het gebied ligt grofweg tussen Hartwerd en Easterwierrum in het zuiden, Boksum en Tzum in het noorden, Lollum in het westen en Weidum in het oosten.    

Deelnemers moeten zich vóór 3 december opgeven en dit kan zolang de voorraad strekt. Het is verstandig om je snel op te geven, want hoe eerder je je opgeeft, hoe sneller je jouw keuze voor bomen en struiken door kunt geven en deze gereserveerd kunnen worden bij kwekers.

De actie biedt hoogstamfruitbomen en inheemse struiken en planten aan tegen de helft van de prijs. Alle planten zijn ecologisch verantwoord gekweekt. De exacte voorwaarden om mee te kunnen doen en de link om je op te geven zijn ook te vinden op de site van Kening.

Deelnemers krijgen voordat ze aan de slag nog allerlei tips over het aanleggen van een biodiverse fruitboomgaard én een plant-instructie. Op 17 december (ijs en weder dienende) kunnen de bestelde bomen en struiken worden opgehaald en worden aangeplant. Hierbij kan ook hulp van vrijwilligers worden georganiseerd.

Met dank aan
Met een financiering van het Samen voor Biodiversiteit Innovatiefonds  en de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw kunnen de bomen en aanvullend plantgoed tegen een gereduceerd tarief worden aangeboden. De deelnemers betalen de helft van het plantgoed en de andere helft wordt vergoed door de subsidie. De organisatie is in handen van Kening met medewerking van PUUR de Greidhoeke, Natuerkoöperaasje Baarderadiel, Landschapsbeheer Friesland en Extended Grounds.

Het belang van de boomgaard (het hof) voor biodiversiteit
Veel erven hadden vroeger een hof. Veel van deze hoven zijn verdwenen, erven en tuinen zijn minder groen geworden, daardoor is er minder leefgebied voor vogels zoals de spotvogel. De vogel staat op de rode lijst. De spotvogel houdt van open gebied dat rijk is aan bosjes en struiken. De vlier is geliefd als broedplek, en hoge bomen ideaal als plek om vanuit te zingen. Ze houden ervan zich te verstoppen in dichte begroeiing en je zult ze dus eerder horen, dan zien. Waar we het weidegebied zoveel mogelijk open willen houden, zijn er in de dorpen en op (boeren-)erven van de Greidhoeke volop kansen voor het planten van streekeigen hoogstamfruitbomen gecombineerd met inheemse, bloeiende struiken en andere planten.

We willen dit jaar minstens 150 nieuwe hoogstamfruitbomen aanplanten, gecombineerd met inheemse struiken en andere planten. Naast de spotvogel profiteert ook een heleboel ander leven hiervan! Zoals andere (zang-)vogels, insecten, vleermuizen, egels, mossen, paddestoelen en het bodemleven. Een deel van de vruchten van de bomen zullen we verwerken in stroop, taart en zelfs in onze eigen Hôfsjonger-calvados!

De foto is gemaakt door Marcel van Kammen tijdens een eerdere plantactie in december 2021.

 

Agenda

28 november 2022
Biljarten
5 december 2022
Biljarten
9 december 2022
Klaverjassen
12 december 2022
Biljarten
16 december 2023
PubQuiz SinterKerst
19 december 2022
Biljarten
8 januari 2023
Nieuwjaars brunch! 13.00
13 januari 2023
Klaverjassen
16 januari 2023
Biljarten
21 januari 2023
Snackavond / filmavond jeugd dorpshuis
23 januari 2023
Biljarten
30 januari 2023
Biljarten
3 februari 2023
Klaverjassen
6 februari 2023
Biljarten
11 februari 2023
Apr├Ęs-ski!
13 februari 2023
Biljarten
20 februari 2023
Biljarten
23 februari 2023
Ledenvergadering Dorpsbelang Jellum-Bears
27 februari 2023
Biljarten
4 maart 2023
Snackavond/ disco dorpshuis
6 maart 2023
Biljarten
10 maart 2023
Klaverjassen
13 maart 2023
Biljarten
19 maart 2023
Muziekmiddag
20 maart 2023
Biljarten
27 maart 2023
Biljarten
2 april 2023
Afsluiting biljarten
14 april 2023
Afsluiting klaverjassen
15 april 2023
Snackavond Dorpshuis
21 april 2023
Afsluiting " winter seizoen"
1 juni 2023
Jaarvergadering
12 augustus 2023
Revanche Freule
Dit jaar wordt voor het eerst op zaterdag de Revanche Freule gehouden.
Archief
27 november 2022
Lazy sunday met spelletjes vanaf 15.00
21 november 2022
Biljarten
19 november 2022
Snackavond
14 november 2022
Biljarten
12 november 2022
Oud papier
De oud papiervrijwilligers komen langs met de trekker en wagen. Ze starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke.
Papier gebundeld langs de weg zetten.
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2022 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design websites