Home  |  Contact
Jellum skyline

Notulen Dorpsbelangvergadering 29 juni 2021

Gepubliceerd op: 05-07-2021
Opening
Nelleke is de dagvoorzitter en opent de eerste fysiekaanwezige vergadering sinds lange tijd, met een speciaal welkomwoord voor Rikkie Hagen onze dorpen coördinator die vandaag kennis met ons maakt. Marjo is afwezig ivm vakantie en Mare-Eke komt later ivm te verrichten werkzaamheden.
 
Notulen vorige vergadering d.d. 11-5-2021
Alle contributie van 2020 is nu ontvangen. Hulde!!  
Nu de corona beperkingen dit weer toelaten moeten we onze plicht weer oppakken om de “nieuwe” bewoners te verwelkomen.
De statuten van DB zijn opgevraagd bij de KvK en we gaan kijken bij ontvangst of er ook iets instaat over het aftreedschema en de wijzigingen tav de WTBR. De nieuwe deur sportaccommodatie moet nog worden voorzien van een regendorpel.
Vwb de aanschaf van de infoborden kan inderdaad de gemeente de BTW terug betaald krijgen, indien DB het offertebedrag vooruitbetaald (zonder BTW) aan de Gem Lwd. en dat de Gem Lwd vervolgens de order plaatst en uiteindelijk de factuur betaald. Annie Hoekstra gaat weldra vervangen worden door Wietske v/d Zee. Zij is sociaal -werker/opbouwwerker werkt via Amaryllis en is te vinden in de dorpskamer te Mantgum  
Post/email/mededelingen/rûnkranter
Het is vrij rustig geweest wat betreft de binnenkomende post, wat wel is binnengekomen is: een 2e subsidie aanvraag van de kaatsclub, de hoofdlijnen WTBR, Ekowerf (een voedsel coöperatie) in Bolsward, update tegelwippen, uitnodiging sessie wat doet de Gem Lwd om aan de verwachtingen te doen (in de breedste zin van het woord), een gespreksavond aardgasvrijwonen en een nieuws-brief Wijken en Dorpen.  
 
Visie 2020-2025
Geen nieuws, wij pikken dit na de vakantieperiode weer op
 
Nij Baarderadiel
Geen nieuws, ligt stil. Wel wordt er geopperd dat het belangrijk is om niet alleen bij problemen bij elkaar te komen. Gluren bij de buren kan ook bij successen.
 
Sporthokje/terrein
  • gebruikersovereenkomst met kaatsclub is opgesteld en uitgereikt en daar komt binnenkort een terugkoppeling van door de kaatsclub.
  • verder zijn we overeengekomen dat DB en de kaatsclub gezamenlijk de bosschages gaan  aanpakken/snoeien, het sportveld gaan bemesten en bespuiten tegen onkruid voor een betere grasmat 

Subsidie aanvragen
De kaatsclub kan worden toegezegd dat hun 2e subsidie aanvraag is ontvangen en dat einde 2021 deze naar ratio wordt uitgekeerd (afhankelijk van het restant wat nog in de reserveringspot zit).
 
Gemeente Lwd.
  • Het is nog niet duidelijk of de WOZ ook verlaagd kan worden voor ons sportaccommodatie door deze in een andere categorie te plaatsen (voorstel Pieter Omtzigt).
  • Losse lantaarnpaalkappen
  • Verven bankjes (2x haventje en 1x speelplaats Jellum)
  • Schilderen wipwap
  • Infoborden
  • Oud papier
 
Wetgeving    Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
Zodra we de statuten hebben ontvangen van de KvK, gaan we bekijken in hoeverre deze moeten worden aangepast aan de WBTR.

Samenwerking Dorpshuis
  • oud papier, via via, hebben wij vernomen dat de Gem Lwd voornemens is om de bestaande oud papier afspraak te wijzigen na 2021. We vragen bij Doarpshus de ins & outs even op.   
  • Om gezamenlijk bepaalde zaken op te pakken is het wenselijk om zo spoedig mogelijk bij elkaar te komen en een vergadering te plannen.

WVTT
Het basketbalbord moet nog opnieuw in de verf.
Rikkie bedankt ons voor het aanbod dat ze even mocht aanschuiven.
 
Vergaderschema 2021
Woe   1 sept    Nelleke
    Di   12 okt    Ted
    Di  30 nov    Piet
 
Sluiting
Nelleke sluit de vergadering
 

Agenda

10 december 2021
Klaverjassen
20:00 uur, in het dorpshuis.
Zaterdag 8 januari 2022
Snackavond dorpshuis
Vanaf 17 uur is de snackbar van het Dorpshuis weer geopend.
14 januari 2022
Klaverjassen
20:00 uur, in het dorpshuis.
Zondag 16 januari 2022
Nieuwjaarsbrunch
Nieuwjaarsbrunch vanaf 13 uur. Nadere gegevens volgen.
 
19 januari 2022
Sjoelen
Sjoelen voor iedereen.
11 februari 2022
Klaverjassen
20:00 uur, in het dorpshuis.
16 februari 2022
Sjoelen
Sjoelen voor iedereen.
11 maart 2022
Klaverjassen
20:00 uur, in het dorpshuis.
8 april 2022
Afsluiting klaverjassen
20:00 uur, in het dorpshuis.
Archief
30 november 2021, 13.30 uur
Creamiddag in de Wjukken
Creatief stenen schilderen als cadeau of als herinnering aan bijzondere gebeurtenissen.
27 november 2021
Oud papier
24 november 2021
Sjoelen
We gaan weer sjoelen!
Zaterdag 20 november 17 uur
Stamppot-buffet
Donderdag 18 november 20.00 uur
Vrijwilligersavond
Vrijwilligersavond, een gezellige bijeenkomst voor alle vrijwilligers en ook potentiële vrijwilligers.
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2021 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design websites