Home  |  Contact
Jellum skyline

Notulen Dorpsbelangvergadering 29 juni 2021

Gepubliceerd op: 05-07-2021
Opening
Nelleke is de dagvoorzitter en opent de eerste fysiekaanwezige vergadering sinds lange tijd, met een speciaal welkomwoord voor Rikkie Hagen onze dorpen coördinator die vandaag kennis met ons maakt. Marjo is afwezig ivm vakantie en Mare-Eke komt later ivm te verrichten werkzaamheden.
 
Notulen vorige vergadering d.d. 11-5-2021
Alle contributie van 2020 is nu ontvangen. Hulde!!  
Nu de corona beperkingen dit weer toelaten moeten we onze plicht weer oppakken om de “nieuwe” bewoners te verwelkomen.
De statuten van DB zijn opgevraagd bij de KvK en we gaan kijken bij ontvangst of er ook iets instaat over het aftreedschema en de wijzigingen tav de WTBR. De nieuwe deur sportaccommodatie moet nog worden voorzien van een regendorpel.
Vwb de aanschaf van de infoborden kan inderdaad de gemeente de BTW terug betaald krijgen, indien DB het offertebedrag vooruitbetaald (zonder BTW) aan de Gem Lwd. en dat de Gem Lwd vervolgens de order plaatst en uiteindelijk de factuur betaald. Annie Hoekstra gaat weldra vervangen worden door Wietske v/d Zee. Zij is sociaal -werker/opbouwwerker werkt via Amaryllis en is te vinden in de dorpskamer te Mantgum  
Post/email/mededelingen/rûnkranter
Het is vrij rustig geweest wat betreft de binnenkomende post, wat wel is binnengekomen is: een 2e subsidie aanvraag van de kaatsclub, de hoofdlijnen WTBR, Ekowerf (een voedsel coöperatie) in Bolsward, update tegelwippen, uitnodiging sessie wat doet de Gem Lwd om aan de verwachtingen te doen (in de breedste zin van het woord), een gespreksavond aardgasvrijwonen en een nieuws-brief Wijken en Dorpen.  
 
Visie 2020-2025
Geen nieuws, wij pikken dit na de vakantieperiode weer op
 
Nij Baarderadiel
Geen nieuws, ligt stil. Wel wordt er geopperd dat het belangrijk is om niet alleen bij problemen bij elkaar te komen. Gluren bij de buren kan ook bij successen.
 
Sporthokje/terrein
  • gebruikersovereenkomst met kaatsclub is opgesteld en uitgereikt en daar komt binnenkort een terugkoppeling van door de kaatsclub.
  • verder zijn we overeengekomen dat DB en de kaatsclub gezamenlijk de bosschages gaan  aanpakken/snoeien, het sportveld gaan bemesten en bespuiten tegen onkruid voor een betere grasmat 

Subsidie aanvragen
De kaatsclub kan worden toegezegd dat hun 2e subsidie aanvraag is ontvangen en dat einde 2021 deze naar ratio wordt uitgekeerd (afhankelijk van het restant wat nog in de reserveringspot zit).
 
Gemeente Lwd.
  • Het is nog niet duidelijk of de WOZ ook verlaagd kan worden voor ons sportaccommodatie door deze in een andere categorie te plaatsen (voorstel Pieter Omtzigt).
  • Losse lantaarnpaalkappen
  • Verven bankjes (2x haventje en 1x speelplaats Jellum)
  • Schilderen wipwap
  • Infoborden
  • Oud papier
 
Wetgeving    Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
Zodra we de statuten hebben ontvangen van de KvK, gaan we bekijken in hoeverre deze moeten worden aangepast aan de WBTR.

Samenwerking Dorpshuis
  • oud papier, via via, hebben wij vernomen dat de Gem Lwd voornemens is om de bestaande oud papier afspraak te wijzigen na 2021. We vragen bij Doarpshus de ins & outs even op.   
  • Om gezamenlijk bepaalde zaken op te pakken is het wenselijk om zo spoedig mogelijk bij elkaar te komen en een vergadering te plannen.

WVTT
Het basketbalbord moet nog opnieuw in de verf.
Rikkie bedankt ons voor het aanbod dat ze even mocht aanschuiven.
 
Vergaderschema 2021
Woe   1 sept    Nelleke
    Di   12 okt    Ted
    Di  30 nov    Piet
 
Sluiting
Nelleke sluit de vergadering
 

Agenda

27 maart 2023
Biljarten
2 april 2023
Afsluiting biljarten
14 april 2023
Afsluiting klaverjassen
15 april 2023
Snackavond Dorpshuis
21 april 2023
Afsluiting " winter seizoen"
13 mei 2023
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2023.  Waarschijnlijk het laatste jaar dat het op deze manier gebeurt. We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
 
1 juni 2023
Jaarvergadering
15 juli 2023
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2023.  Waarschijnlijk het laatste jaar dat het op deze manier gebeurt. We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
 
12 augustus 2023
Revanche Freule
Dit jaar wordt voor het eerst op zaterdag de Revanche Freule gehouden.
16 september 2023
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2023.  Waarschijnlijk het laatste jaar dat het op deze manier gebeurt. We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
4 november 2023
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2023.  Waarschijnlijk het laatste jaar dat het op deze manier gebeurt. We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
16 december 2023
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2023.  Waarschijnlijk het laatste jaar dat het op deze manier gebeurt. We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
Archief
20 maart 2023
Biljarten
19 maart 2023
Muziekmiddag
13 maart 2023
Biljarten
11 maart 2023
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2023.  Waarschijnlijk het laatste jaar dat het op deze manier gebeurt. We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
10 maart 2023
Klaverjassen
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2023 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design websites