Home  |  Contact
Jellum skyline

Digitale info bijeenkomst: Beleidskader wonen in dorpen

Gepubliceerd op: 06-01-2022
Net als in grote delen van Nederland zit ook in de dorpen in de gemeente Leeuwarden de woningmarkt op slot. Er staan weinig woningen te koop en de huizenprijzen zijn de afgelopen jaren tot recordhoogte gestegen. De gemeente heeft daarin nieuw woonbeleid voor de dorpen opgesteld om meer beweging in de woningmarkt te krijgen. Op 17 januari wordt hierover een digitale informatiebijeenkomst gehouden waaraan iedereen kan deelnemen. Aanmelden is niet nodig. Deelname kan via: https://online.mhbav.nl/wonenindorpen
 

Programma

Maandag 17 januari, 19.30-20.45 uur (uitloop tot 21 uur)
Deelname via https://online.mhbav.nl/wonenindorpen

19.30 uur: Opening door dagvoorzitter
19.35 uur: Inleiding door wethouder De Haan
19.40 uur: Inhoudelijke toelichting door Aletta Kalma
19.55 uur: Uiteen in drie gespreksgroepen: Noord, Zuidoost en Zuidwest
20.25 uur: Terugkoppeling door gespreksleiders
20.35 uur: Aflsuiting met vervolgproces
 
Het beleidskader ligt tot en met 2 februari ter inzage.
Informatie over de enquete die u misschien heeft ingevuld, over de ter inzage legging en mogelijkheid voor het indienen van een (schriftelijke) reactie kunt u hieronder lezen of op www.leeuwarden.nl/wonen.
 
Graag tot ziens op 17 januari!
 
Met vriendelijke groet,
Wethouder de Haan


Enquete
Om meer inzicht te krijgen in de woningbehoefte in de dorpen heeft de gemeente in februari 2021 een vragenlijst uitgezet, waarin de dorpsbewoners hun woonwensen en – behoeften kenbaar konden maken. Maar liefst 1946 huishoudens hebben hieraan bijgedragen. De resultaten van de ingevulde vragenlijsten zijn geanalyseerd en zijn een informatiebron geweest voor het ontwerp Beleidskader Wonen in de dorpen.
 
Analyse
Uit de analyse bleek dat met name jongvolwassenen moeite hebben om een huur- of betaalbare koopwoningen te vinden, waardoor ze langer dan gewenst thuis bij hun ouders blijven wonen. Daarnaast geven ook veel huishoudens aan graag een volgende stap te willen zetten naar bijvoorbeeld een vrijstaande woning, maar dat er weinig aanbod is voor de juiste prijs. De ouderen die een verhuiswens hebben, hebben aangegeven dat er weinig levensloopgeschikte woningen beschikbaar zijn.
 
Ruimte
Om beweging in de woningmarkt in de dorpen te krijgen, biedt de gemeente ruimte binnen het bestaand bebouwd gebied om woningen toe te voegen. Dit kan op diverse manieren, onder meer door herbestemming, splitsing en verdichting.
Bij plannen buiten het bebouwd gebied, maar wel aansluitend aan bestaand bebouwd gebied, gaat de gemeente graag in gesprek met initiatiefnemers. Bij woningbouwplannen buiten het bebouwd gebied vindt de gemeente het belangrijk dat een segment wordt toegevoegd voor doelgroepen waarvoor nu te weinig passend aanbod is in de woningmarkt.
In het beleidskader worden geen nieuwe gebieden aangewezen, waar woningbouwplannen kunnen worden gerealiseerd.
“Ik vind het belangrijk dat plannen van onderop komen en met het dorp worden afgestemd”, legt wethouder Hein de Haan uit. “Ik roep de dorpen daarom op om met plannen te komen en ga daarover graag met hen in gesprek. Zo kunnen we samen kijken hoe we zorgen voor een betere doorstroming in de woningmarkt en iedereen een (t)huis kunnen bieden in de dorpen.”
 
Meepraten?
Wilt u graag mondeling geïnformeerd worden over het ontwerp beleidskader? Dan bent u van harte welkom om aan te sluiten bij de digitale informatiebijeenkomst op maandag 17 januari. U kunt deelnemen via de link: https://online.mhbav.nl/wonenindorpen
 
Ter inzage termijn
Het ontwerp beleidskader is digitaal beschikbaar via de website www.leeuwarden.nl/wonen. De termijn van inzage loopt van donderdag 23 december tot en met woensdag 2 februari.
 
Zienswijze indienen
De gemeente hoort graag wat u van het ontwerp beleidskader vindt. U kunt schriftelijk reageren tot en met woensdag 2 februari 2022. Stuur uw brief naar:
 
Gemeente Leeuwarden
T.a.v. College van B&W
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden
Reageren per mail kan ook naar: gemeente@leeuwarden.nl
Wilt u daarbij het zaaknummer 2021-069794 noemen?
 
Wilt u mondeling een zienswijze indienen? Dan kunt u daarvoor een afspraak maken met het cluster wonen via telefoonnummer 14 058. Wij adviseren u uiterlijk 21 januari te bellen voor een afspraak om het risico op termijnoverschrijding te voorkomen. Van mondelinge zienswijzen maken we een verslag.
 
Vragen?
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Aletta Kalma (14 058) of stuur een mail naar wonen@leeuwarden.nl.

Agenda

13 juli 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
 
23 t/m 25 augustus
Merke Jellum-Bears 2024
Wolkom sportfanaten, doarpshelden en elkenien dy ‘t eins allinne foar de gesellichheid nei de merke komt! Fan 23 o/m 25 augustus transformearret Jellum fan in rêstich Frysk doarp yn in brûzjend epicentrum fan sport en spul. Dit jier nimme we in sprong yn it djippe mei it tema ‘ Olympyske Spelen ‘.
14 september 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
28 september 2024
Burendag
Meer informatie volgt 
2 november 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
14 december 2024
Oud papier ophalen
 
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
Archief
30 mei 2024
Jiergearkomste Koöperaasje Meiinoar Grien Jellum-Bears
20.00 oere yn d' Ald Skoalle
 
11 mei 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
 
21 april 2024
Autopuzzeltocht
Meer informatie volgt
23 maart 2024
Muziekavond Yme & The Farmbreakers
16 maart 2024
NL DOET en snackavond
Meedoen? Kijk hier voor meer informatie.
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2024 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design websites