Home  |  Contact
Jellum skyline

Digitale info bijeenkomst: Beleidskader wonen in dorpen

Gepubliceerd op: 06-01-2022
Net als in grote delen van Nederland zit ook in de dorpen in de gemeente Leeuwarden de woningmarkt op slot. Er staan weinig woningen te koop en de huizenprijzen zijn de afgelopen jaren tot recordhoogte gestegen. De gemeente heeft daarin nieuw woonbeleid voor de dorpen opgesteld om meer beweging in de woningmarkt te krijgen. Op 17 januari wordt hierover een digitale informatiebijeenkomst gehouden waaraan iedereen kan deelnemen. Aanmelden is niet nodig. Deelname kan via: https://online.mhbav.nl/wonenindorpen
 

Programma

Maandag 17 januari, 19.30-20.45 uur (uitloop tot 21 uur)
Deelname via https://online.mhbav.nl/wonenindorpen

19.30 uur: Opening door dagvoorzitter
19.35 uur: Inleiding door wethouder De Haan
19.40 uur: Inhoudelijke toelichting door Aletta Kalma
19.55 uur: Uiteen in drie gespreksgroepen: Noord, Zuidoost en Zuidwest
20.25 uur: Terugkoppeling door gespreksleiders
20.35 uur: Aflsuiting met vervolgproces
 
Het beleidskader ligt tot en met 2 februari ter inzage.
Informatie over de enquete die u misschien heeft ingevuld, over de ter inzage legging en mogelijkheid voor het indienen van een (schriftelijke) reactie kunt u hieronder lezen of op www.leeuwarden.nl/wonen.
 
Graag tot ziens op 17 januari!
 
Met vriendelijke groet,
Wethouder de Haan


Enquete
Om meer inzicht te krijgen in de woningbehoefte in de dorpen heeft de gemeente in februari 2021 een vragenlijst uitgezet, waarin de dorpsbewoners hun woonwensen en – behoeften kenbaar konden maken. Maar liefst 1946 huishoudens hebben hieraan bijgedragen. De resultaten van de ingevulde vragenlijsten zijn geanalyseerd en zijn een informatiebron geweest voor het ontwerp Beleidskader Wonen in de dorpen.
 
Analyse
Uit de analyse bleek dat met name jongvolwassenen moeite hebben om een huur- of betaalbare koopwoningen te vinden, waardoor ze langer dan gewenst thuis bij hun ouders blijven wonen. Daarnaast geven ook veel huishoudens aan graag een volgende stap te willen zetten naar bijvoorbeeld een vrijstaande woning, maar dat er weinig aanbod is voor de juiste prijs. De ouderen die een verhuiswens hebben, hebben aangegeven dat er weinig levensloopgeschikte woningen beschikbaar zijn.
 
Ruimte
Om beweging in de woningmarkt in de dorpen te krijgen, biedt de gemeente ruimte binnen het bestaand bebouwd gebied om woningen toe te voegen. Dit kan op diverse manieren, onder meer door herbestemming, splitsing en verdichting.
Bij plannen buiten het bebouwd gebied, maar wel aansluitend aan bestaand bebouwd gebied, gaat de gemeente graag in gesprek met initiatiefnemers. Bij woningbouwplannen buiten het bebouwd gebied vindt de gemeente het belangrijk dat een segment wordt toegevoegd voor doelgroepen waarvoor nu te weinig passend aanbod is in de woningmarkt.
In het beleidskader worden geen nieuwe gebieden aangewezen, waar woningbouwplannen kunnen worden gerealiseerd.
“Ik vind het belangrijk dat plannen van onderop komen en met het dorp worden afgestemd”, legt wethouder Hein de Haan uit. “Ik roep de dorpen daarom op om met plannen te komen en ga daarover graag met hen in gesprek. Zo kunnen we samen kijken hoe we zorgen voor een betere doorstroming in de woningmarkt en iedereen een (t)huis kunnen bieden in de dorpen.”
 
Meepraten?
Wilt u graag mondeling geïnformeerd worden over het ontwerp beleidskader? Dan bent u van harte welkom om aan te sluiten bij de digitale informatiebijeenkomst op maandag 17 januari. U kunt deelnemen via de link: https://online.mhbav.nl/wonenindorpen
 
Ter inzage termijn
Het ontwerp beleidskader is digitaal beschikbaar via de website www.leeuwarden.nl/wonen. De termijn van inzage loopt van donderdag 23 december tot en met woensdag 2 februari.
 
Zienswijze indienen
De gemeente hoort graag wat u van het ontwerp beleidskader vindt. U kunt schriftelijk reageren tot en met woensdag 2 februari 2022. Stuur uw brief naar:
 
Gemeente Leeuwarden
T.a.v. College van B&W
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden
Reageren per mail kan ook naar: gemeente@leeuwarden.nl
Wilt u daarbij het zaaknummer 2021-069794 noemen?
 
Wilt u mondeling een zienswijze indienen? Dan kunt u daarvoor een afspraak maken met het cluster wonen via telefoonnummer 14 058. Wij adviseren u uiterlijk 21 januari te bellen voor een afspraak om het risico op termijnoverschrijding te voorkomen. Van mondelinge zienswijzen maken we een verslag.
 
Vragen?
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Aletta Kalma (14 058) of stuur een mail naar wonen@leeuwarden.nl.

Agenda

30 september
Geannuleerd!!! Bier en wijnproeverij / Bier- as wynpriuwerij
Beste dorpsgenoten,

Helaas gaat door te weinig aanmeldingen de vrijwilligersavond met de wijn- en bierproeverij niet door. 
 
De agenda van het dorpshuis wordt binnenkort bekend gemaakt! Hou de website, mailbox en de brievenbus in de gaten en wie weet zien we elkaar bij een volgende activiteit. 

Hartelijke groet, 

Rutger, Jan Pieter, Dirkje, Thea en Monique
12 november 2022
Oud papier
De oud papiervrijwilligers komen langs met de trekker en wagen. Ze starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke.
Papier gebundeld langs de weg zetten.
Archief
24 september 2022
Oud papier
De oud papiervrijwilligers komen langs met de trekker en wagen. Ze starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke.
Papier gebundeld langs de weg zetten.
19-21 augustus
Merke Jellum-Bears 2022
Welkom bij de merke van 2022 in Jellum, met als thema: Rock ‘n Roll.
6 augustus 2022
Oud papier
De oud papiervrijwilligers komen langs met de trekker en wagen. Ze starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke.
Papier gebundeld langs de weg zetten.
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2022 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design websites