Home  |  Contact
Jellum skyline

Welke bouwwerken verdienen de status monument?

Gepubliceerd op: 18-12-2023
Ben je inwoner van Baard, Bears, Easterlittens, Hilaard, Hûns, Jellum, Jorwert, Leons, Mantgum of Weidum? Welke bouwwerken moeten dan volgens jou behouden blijven voor de toekomst en verdienen de status van monument? Gemeentelijke monumenten kunnen onroerende goederen zijn, zoals gebouwen, bruggen, parken en bijvoorbeeld een bijzonder hek, maar ook delen of onderdelen van een gebouw. Monumenten moeten voldoen aan de criteria die zijn vastgelegd in de gemeentelijke Erfgoedverordening (2018).
Stuur je suggesties voor potentiële monumenten met adres en een korte toelichting naar: monumentenzorg@leeuwarden.nl.

De gemeente gaat de komende jaren nieuwe gemeentelijke monumenten aanwijzen in het gebied dat bij de gemeente is gevoegd. Dat is onder meer het grondgebied van de voormalige gemeente Littenseradiel. De eerste stap van het project is een vooronderzoek. Naast een voorlopige inventarisatie en gesprekken met historische verenigingen, monumentenstichtingen en dorpsbelangen is de gemeente hiervoor ook benieuwd welke gebouwen en plekken volgens inwoners zelf bewaard moeten blijven als erfgoed.

Waarom monumenten aanwijzen?
Binnen de oude gemeentegrenzen van Leeuwarden zijn veel bijzondere huizen, bruggen en kerken al als monument aangewezen. Met de nieuwe gebieden erbij, is het belangrijk ook daar monumenten aan te wijzen. Dit heeft twee belangrijke redenen.
  • Waarderen van en investeren in erfgoed draagt bij aan het behoud van het historische karakter van dorpen en landelijk gebied.
  • Dankzij deze aanwijzing kunnen eigenaren ook advies en financiële steun krijgen bij het in stand houden van hun monument.
Het onderzoeks- en aanwijzingsproject is vorig jaar begonnen in het zuidoostelijke deel van de gemeente. Nu volgt het westen van de gemeente.

Meer informatie over het gemeentelijke monumenten project dat bestaat uit een onderzoeks- en een aanwijzingsfase is te vinden op de website van de gemeente Leeuwarden.
Kijk op: www.leeuwarden.nl/monumenten


Agenda

23 t/m 25 augustus
Merke Jellum-Bears 2024
Wolkom sportfanaten, doarpshelden en elkenien dy ‘t eins allinne foar de gesellichheid nei de merke komt! Fan 23 o/m 25 augustus transformearret Jellum fan in rêstich Frysk doarp yn in brûzjend epicentrum fan sport en spul. Dit jier nimme we in sprong yn it djippe mei it tema ‘ Olympyske Spelen ‘.
14 september 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
28 september 2024
Burendag
Meer informatie volgt 
30 september en 8 oktober
AED instructieavond
De AED instructieavond is voor zowel nieuwe deelnemers als opfrisavond voor mensen die de cursus eerder hebben gevolgd.
 
2 november 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
14 december 2024
Oud papier ophalen
 
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
Archief
13 juli 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
 
30 mei 2024
Jiergearkomste Koöperaasje Meiinoar Grien Jellum-Bears
20.00 oere yn d' Ald Skoalle
 
11 mei 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
 
21 april 2024
Autopuzzeltocht
Meer informatie volgt
23 maart 2024
Muziekavond Yme & The Farmbreakers
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2024 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design websites