Home  |  Contact
Jellum skyline

Opbouwwerker, stelt zich voor

Gepubliceerd op: 28-09-2021
Wietske van der Zee, opbouwwerker, stelt zich voor.
Marina van Rossum
 
‘Ik ben Wietske van der Zee, 43 jaar. Mijn gezin bestaat uit mijn partner en  onze twee kinderen. Vanuit mijn functie als sociaal werker in Leeuwarden heb ik gesolliciteerd naar de vacature van opbouwwerker bij het stedelijk team opbouwwerk van Amaryllis en ben ik gestart in september 2020.’
 
Waar staat Amaryllis voor?
‘Amaryllis is een organisatie die laagdrempelig en dichtbij ondersteuning wil bieden aan alle (kwetsbare) bewoners die problemen in het dagelijks leven ervaren. Ik werk nu bijna een jaar als opbouwwerker voor dorpen Zuid en ik geniet ervan. In mijn takenpakket zit onder andere de Doarpskeamer Nij Baarderadiel, die is ondergebracht in de Wjukken in Mantgum en ik wil de inwoners van Nij Baarderadiel graag leren kennen en daarom stel ik me voor.’
 
Wat is je opdracht als opbouwwerker ten aanzien van de Doarpskeamer?
‘Kort gezegd: het aanjagen en mee vormgeven van de Doarpskeamer. Dat betekent een plek creëren waar laagdrempelig ontmoeting, contact en ondersteuning kan plaatsvinden. Daartoe hou ik me bezig met mensen enthousiasmeren, contacten leggen, netwerken bouwen en in samenwerking met andere partijen activiteiten organiseren.’
 
Hoe ziet dat er praktisch uit?
‘Ik ben begonnen met contact te leggen met het bestuur van de Wjukken. Om voldoende bezetting te krijgen voor twee dagdelen Doarpskeamer, waarbij ook standaard een sociaal werker aanwezig is, hebben ‘Mantgum Foar Inoar’ en het bestuur van de Wjukken vrijwilligers geworven en er heeft zich iemand aangemeld via de vacaturebank van Samen Leeuwarden. Daar is een mooi vrijwilligersteam gastvrouwen en gastheren uitgekomen. We willen het team nog versterken met bewoners uit andere dorpen van Nij Baarderadiel. Corona heeft helaas vertraging bij de opbouw gegeven, maar er zijn inmiddels wel mooie contacten gelegd. De wijkagent, Nadja Pijper, en de vrijwilligerswerker, Gertruud van der Veen, zullen eens per maand aanwezig zijn in de Doarpskeamer voor een inloopspreekuur, waarbij inwoners met hun in gesprek kunnen gaan, vragen beantwoord kunnen worden en informatie verstrekt. 
dBieb gaat een cursus verzorgen omtrent digitale vaardigheden. Ik kan me voorstellen dat daar in ieder dorp wel behoefte aan is. De Doarpskeamer wil aanbieden waar de inwoners van de dorpen, naast de eigen sociale structuren, behoefte aan hebben. Een activiteitencommissie denkt mee over wat we zoal laagdrempelig aan kunnen bieden, maar ik zou het ook fantastisch vinden als bewoners mij weten te vinden met hun ideeën, vragen en wensen. Wat dat betreft werk ik het liefst vraaggestuurd. Wat leeft er bij de bewoners en waarmee kan ik ze het beste bedienen.’
 
Hoe wil je alle dorpen bereiken?
‘Het liefst wil ik in ieder dorp een contactpersoon en zo een netwerk opzetten. Dat helpt bij het zicht krijgen op de behoefte van de bewoners en het creëren van passend aanbod. In het persoonlijke contact hoop ik inwoners te ontmoeten, die hun talenten willen aanbieden in de Doarpskeamer. Vraag en aanbod van en voor iedereen. Toegankelijk voor iedereen, want binnen de Doarpskeamer staat inclusiviteit hoog in het vaandel.’
 
Wanneer ben je tevreden over de gang van zaken bij de Doarpskeamer?
‘Als de bewoners van meerdere dorpen de weg vinden naar de Doarpskeamer en het een “brûs-hûs” wordt van ontmoeting en activiteiten. We zijn bezig met het opstellen van een maandelijkse agenda met wie, wanneer aanwezig is en wat er te doen is, met in ieder geval de officiële opening van de Doarpskeamer Nij Baarderadiel op 25 september a.s. in de Wjukken.’
 
Wat is je grootste wens Wietske?
‘Dat inwoners mij kennen en gemakkelijk contact met mij maken.
Dat ze gewoon bellen of mailen met hun ideeën en vragen, want: “de Doarpskeamer is fan en foar de minsken en ik hoop dat minsken dat ek sa fielen geane.’
 
Vanaf half september rijdt Wietske, samen met haar collega’s van het dorpenteam Zuid met “de Doarpsbus” van Amaryllis langs alle dorpen van hun werkgebied. Het betreft voor Nij Baarderadiel dan de dorpen: Lions, Jellum, Bears, Baard, Hilaard, Huins, Easterlittens, Weidum, Jorwert en Mantgum. Nadere informatie daarover volgt nog.
 
Om met Wietske in contact te komen kunt u mailen naar: w.vanderzee@amaryllisleeuwarden.nl of bel: 06-13341181
 
 

Agenda

13 juli 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
 
23 t/m 25 augustus
Merke Jellum-Bears 2024
Wolkom sportfanaten, doarpshelden en elkenien dy ‘t eins allinne foar de gesellichheid nei de merke komt! Fan 23 o/m 25 augustus transformearret Jellum fan in rêstich Frysk doarp yn in brûzjend epicentrum fan sport en spul. Dit jier nimme we in sprong yn it djippe mei it tema ‘ Olympyske Spelen ‘.
14 september 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
28 september 2024
Burendag
Meer informatie volgt 
2 november 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
14 december 2024
Oud papier ophalen
 
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
Archief
30 mei 2024
Jiergearkomste Koöperaasje Meiinoar Grien Jellum-Bears
20.00 oere yn d' Ald Skoalle
 
11 mei 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
 
21 april 2024
Autopuzzeltocht
Meer informatie volgt
23 maart 2024
Muziekavond Yme & The Farmbreakers
16 maart 2024
NL DOET en snackavond
Meedoen? Kijk hier voor meer informatie.
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2024 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design websites