Home  |  Contact
Jellum skyline

Cursus Cognitieve Fitness

Gepubliceerd op: 10-06-2024
Move your body, sharpen your brain

In De Wjukken zijn inmiddels twee cursussen Cognitieve Fitness gegeven. Algemene reacties zijn zeer positief. Zonder uitzondering melden de deelnemers dat het nuttig is en belangrijk. Dat ze het leuk vinden en veel met elkaar lachen. Bij voldoende aanmeldingen start er in september wederom een cursus Cognitieve Fitness, de eerste aanmeldingen zijn al binnen.

Wat is ook alweer de cursus Cognitieve Fitness:
We gaan graag de uitdaging aan om in tien lessen op de donderdagochtend niet alleen te werken aan een fysiek gezond lichaam, maar ook aan de geest. Onder het motto ‘move your body, sharpen your brain’ word je naast inspanning vooral uitgedaagd. Door oefeningen steeds af te wisselen, hou je het brein scherp. Wetenschappelijk onderzoek wijst zelfs uit dat door je hersenen steeds opnieuw te
prikkelen je dementie kunt vertragen.

Onze hersenen werken het liefst met bekende paden, patronen. Bijvoorbeeld dat je op het commando ‘lopen’, gaat lopen. Het wordt anders als je ineens bij dit commando moet gaan stoppen en bij het commando ‘stoppen’ moet gaan lopen. Met zulke uitdagingen krijg je te maken bij Cognitieve Fitness. Je hersenen worden uitgedaagd om nieuwe paden te bewandelen of nieuwe verbindingen te leggen.

Ben je geïnteresseerd en wil je deelnemen aan de cursus die start in september 2024 neem dan contact op via reserveringen@wjukken.nl
Minimaal aantal deelnemers is 12. De kosten bedragen in 2024 € 55,00 voor tien lessen. De lessen beginnen op donderdag 5 september van 10.15-11.15 uur in De Wjukken.

Mocht je nog vragen hebben, neem gerust contact op met Janny Yntema, tel 06-12 32 83 05 of mail jannyyntema@gmail.com

Agenda

13 juli 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
 
23 t/m 25 augustus
Merke Jellum-Bears 2024
Wolkom sportfanaten, doarpshelden en elkenien dy ‘t eins allinne foar de gesellichheid nei de merke komt! Fan 23 o/m 25 augustus transformearret Jellum fan in rêstich Frysk doarp yn in brûzjend epicentrum fan sport en spul. Dit jier nimme we in sprong yn it djippe mei it tema ‘ Olympyske Spelen ‘.
14 september 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
28 september 2024
Burendag
Meer informatie volgt 
2 november 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
14 december 2024
Oud papier ophalen
 
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
Archief
30 mei 2024
Jiergearkomste Koöperaasje Meiinoar Grien Jellum-Bears
20.00 oere yn d' Ald Skoalle
 
11 mei 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
 
21 april 2024
Autopuzzeltocht
Meer informatie volgt
23 maart 2024
Muziekavond Yme & The Farmbreakers
16 maart 2024
NL DOET en snackavond
Meedoen? Kijk hier voor meer informatie.
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2024 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design websites