Home  |  Contact
Jellum skyline

Herplant en vervangen van bomen in Jellum en Bears

Gepubliceerd op: 01-10-2022
Door de sterfte in de essen zijn de afgelopen jaren meer dan 1000 bomen gekapt in de gemeente Leeuwarden. De gemeente gaat dit jaar 600 nieuwe bomen aanplanten als compensatie voor de verwijderde essen. De bomen komen uit het culturele project “Wandelend BosK”. In dit bericht leest u wat de plannen zijn in uw omgeving.
 
Herplant
Bij het verwijderen van de zieke essen informeerde de gemeente over de locaties en aantallen in Jellum en Bears. Voor zover mogelijk, worden de bomen terug geplant op de oude locatie. In veel gevallen is dat niet meer mogelijk door kabels en leidingen in de ondergrond, of wijzing van de bovengrondse inrichting. Hierdoor zijn een aantal nieuwe locaties bedacht. In de bijlage (of onderaan dit bericht) zijn deze nieuwe locaties ingetekend. Met een aantal betrokken bewoners is inmiddels contact geweest over een aantal locaties. Een aantal bewoners worden binnenkort nog geïnformeerd.
 
Planning
Het maken van de plantgaten voor de nieuwe bomen zal op maandag 3 oktober starten en duurt ongeveer 6 weken. Medio oktober worden de bomen uit de boombakken gehaald van BosK op het ING parkeerterrein aan de Harlingertrekweg. In november en december worden de bomen geplant op de ingetekende locaties.
 
Vragen?
Voor meer informatie kunt u met onderstaand persoon contact opnemen. Hij is te bereiken op onderstaande gegevens.
 
Met vriendelijke groet,
 
Meile Postma | Adviseur Cultuurtechniek
Sector Inrichting en Beheer Buitenruimte, team Civiele Techniek
E meile.postma@leeuwarden.nl
T (058) 751 2473| M (06) 500 501 63


Agenda

23 t/m 25 augustus
Merke Jellum-Bears 2024
Wolkom sportfanaten, doarpshelden en elkenien dy ‘t eins allinne foar de gesellichheid nei de merke komt! Fan 23 o/m 25 augustus transformearret Jellum fan in rêstich Frysk doarp yn in brûzjend epicentrum fan sport en spul. Dit jier nimme we in sprong yn it djippe mei it tema ‘ Olympyske Spelen ‘.
14 september 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
28 september 2024
Burendag
Meer informatie volgt 
30 september en 8 oktober
AED instructieavond
De AED instructieavond is voor zowel nieuwe deelnemers als opfrisavond voor mensen die de cursus eerder hebben gevolgd.
 
2 november 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
14 december 2024
Oud papier ophalen
 
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
Archief
13 juli 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
 
30 mei 2024
Jiergearkomste Koöperaasje Meiinoar Grien Jellum-Bears
20.00 oere yn d' Ald Skoalle
 
11 mei 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
 
21 april 2024
Autopuzzeltocht
Meer informatie volgt
23 maart 2024
Muziekavond Yme & The Farmbreakers
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2024 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design websites