Home  |  Contact
Jellum skyline

Herplant en vervangen van bomen in Jellum en Bears

Gepubliceerd op: 01-10-2022
Door de sterfte in de essen zijn de afgelopen jaren meer dan 1000 bomen gekapt in de gemeente Leeuwarden. De gemeente gaat dit jaar 600 nieuwe bomen aanplanten als compensatie voor de verwijderde essen. De bomen komen uit het culturele project “Wandelend BosK”. In dit bericht leest u wat de plannen zijn in uw omgeving.
 
Herplant
Bij het verwijderen van de zieke essen informeerde de gemeente over de locaties en aantallen in Jellum en Bears. Voor zover mogelijk, worden de bomen terug geplant op de oude locatie. In veel gevallen is dat niet meer mogelijk door kabels en leidingen in de ondergrond, of wijzing van de bovengrondse inrichting. Hierdoor zijn een aantal nieuwe locaties bedacht. In de bijlage (of onderaan dit bericht) zijn deze nieuwe locaties ingetekend. Met een aantal betrokken bewoners is inmiddels contact geweest over een aantal locaties. Een aantal bewoners worden binnenkort nog geïnformeerd.
 
Planning
Het maken van de plantgaten voor de nieuwe bomen zal op maandag 3 oktober starten en duurt ongeveer 6 weken. Medio oktober worden de bomen uit de boombakken gehaald van BosK op het ING parkeerterrein aan de Harlingertrekweg. In november en december worden de bomen geplant op de ingetekende locaties.
 
Vragen?
Voor meer informatie kunt u met onderstaand persoon contact opnemen. Hij is te bereiken op onderstaande gegevens.
 
Met vriendelijke groet,
 
Meile Postma | Adviseur Cultuurtechniek
Sector Inrichting en Beheer Buitenruimte, team Civiele Techniek
E meile.postma@leeuwarden.nl
T (058) 751 2473| M (06) 500 501 63


Agenda

27 maart 2023
Biljarten
2 april 2023
Afsluiting biljarten
14 april 2023
Afsluiting klaverjassen
15 april 2023
Snackavond Dorpshuis
21 april 2023
Afsluiting " winter seizoen"
13 mei 2023
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2023.  Waarschijnlijk het laatste jaar dat het op deze manier gebeurt. We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
 
1 juni 2023
Jaarvergadering
15 juli 2023
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2023.  Waarschijnlijk het laatste jaar dat het op deze manier gebeurt. We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
 
12 augustus 2023
Revanche Freule
Dit jaar wordt voor het eerst op zaterdag de Revanche Freule gehouden.
16 september 2023
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2023.  Waarschijnlijk het laatste jaar dat het op deze manier gebeurt. We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
4 november 2023
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2023.  Waarschijnlijk het laatste jaar dat het op deze manier gebeurt. We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
16 december 2023
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2023.  Waarschijnlijk het laatste jaar dat het op deze manier gebeurt. We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
Archief
20 maart 2023
Biljarten
19 maart 2023
Muziekmiddag
13 maart 2023
Biljarten
11 maart 2023
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2023.  Waarschijnlijk het laatste jaar dat het op deze manier gebeurt. We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
10 maart 2023
Klaverjassen
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2023 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design websites