Home  |  Contact
Jellum skyline

Herplant en vervangen van bomen in Jellum en Bears

Gepubliceerd op: 01-10-2022
Door de sterfte in de essen zijn de afgelopen jaren meer dan 1000 bomen gekapt in de gemeente Leeuwarden. De gemeente gaat dit jaar 600 nieuwe bomen aanplanten als compensatie voor de verwijderde essen. De bomen komen uit het culturele project “Wandelend BosK”. In dit bericht leest u wat de plannen zijn in uw omgeving.
 
Herplant
Bij het verwijderen van de zieke essen informeerde de gemeente over de locaties en aantallen in Jellum en Bears. Voor zover mogelijk, worden de bomen terug geplant op de oude locatie. In veel gevallen is dat niet meer mogelijk door kabels en leidingen in de ondergrond, of wijzing van de bovengrondse inrichting. Hierdoor zijn een aantal nieuwe locaties bedacht. In de bijlage (of onderaan dit bericht) zijn deze nieuwe locaties ingetekend. Met een aantal betrokken bewoners is inmiddels contact geweest over een aantal locaties. Een aantal bewoners worden binnenkort nog geïnformeerd.
 
Planning
Het maken van de plantgaten voor de nieuwe bomen zal op maandag 3 oktober starten en duurt ongeveer 6 weken. Medio oktober worden de bomen uit de boombakken gehaald van BosK op het ING parkeerterrein aan de Harlingertrekweg. In november en december worden de bomen geplant op de ingetekende locaties.
 
Vragen?
Voor meer informatie kunt u met onderstaand persoon contact opnemen. Hij is te bereiken op onderstaande gegevens.
 
Met vriendelijke groet,
 
Meile Postma | Adviseur Cultuurtechniek
Sector Inrichting en Beheer Buitenruimte, team Civiele Techniek
E meile.postma@leeuwarden.nl
T (058) 751 2473| M (06) 500 501 63


Agenda

28 november 2022
Biljarten
5 december 2022
Biljarten
9 december 2022
Klaverjassen
12 december 2022
Biljarten
16 december 2023
PubQuiz SinterKerst
19 december 2022
Biljarten
8 januari 2023
Nieuwjaars brunch! 13.00
13 januari 2023
Klaverjassen
16 januari 2023
Biljarten
21 januari 2023
Snackavond / filmavond jeugd dorpshuis
23 januari 2023
Biljarten
30 januari 2023
Biljarten
3 februari 2023
Klaverjassen
6 februari 2023
Biljarten
11 februari 2023
Apr├Ęs-ski!
13 februari 2023
Biljarten
20 februari 2023
Biljarten
23 februari 2023
Ledenvergadering Dorpsbelang Jellum-Bears
27 februari 2023
Biljarten
4 maart 2023
Snackavond/ disco dorpshuis
6 maart 2023
Biljarten
10 maart 2023
Klaverjassen
13 maart 2023
Biljarten
19 maart 2023
Muziekmiddag
20 maart 2023
Biljarten
27 maart 2023
Biljarten
2 april 2023
Afsluiting biljarten
14 april 2023
Afsluiting klaverjassen
15 april 2023
Snackavond Dorpshuis
21 april 2023
Afsluiting " winter seizoen"
1 juni 2023
Jaarvergadering
12 augustus 2023
Revanche Freule
Dit jaar wordt voor het eerst op zaterdag de Revanche Freule gehouden.
Archief
27 november 2022
Lazy sunday met spelletjes vanaf 15.00
21 november 2022
Biljarten
19 november 2022
Snackavond
14 november 2022
Biljarten
12 november 2022
Oud papier
De oud papiervrijwilligers komen langs met de trekker en wagen. Ze starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke.
Papier gebundeld langs de weg zetten.
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2022 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design websites