Home  |  Contact
Jellum skyline

Verkort verslag Dorpsbelangvergadering d.d. 18-08-2020

Gepubliceerd op: 24-08-2020
Notulen vorige vergadering d.d. 30-6-2020
We hebben nog 1 nalatige contributie betaling open staan.
Actie Rutger om emaillijst compleet te maken.
Actie Rutger om Piet en de Kaatsclub uit te nodigen voor een vergadering om het afgelopen jaar te evalueren en afspraken te maken voor de komende jaren.
Knipperen van het  AED apparaat bij dorpshuis geeft geen overlast.
Actie Nelleke om sjabloon voor nieuwsbrief op te stellen die door het DB bestuur gevuld kan worden.
We wachten op herziene offerte van J.P. de Boer Timmerbedrijf en een rekening van Greijdanus voor de grond (sportveld).
Actie Ted om bordje 'betreden op eigen risico' op sportveld te plaatsen.

Post/email/mededelingen/rûnkranter
Uitnodiging Sociale Basis ( Marjo woont één van de digitale bijeenkomsten bij)
Nieuwe subsidie aanvraag van de Merkecommissie.
Save the date volkshuisvestigingsvisie   (15 sept   Marjo  +  Nelleke)
Erfgoedagenda (Piet woont deze bijeenkomst  digitaal bij. Hij hoort wat er precies mee wordt bedoeld. Eventueel dragen we Unia State, het Jellummer Bosk, de beide kerken en de revanche Freule aan).
Brief over afhandeling WOZ vermindering
Op 5 sept a.s. wordt het Dauwtrapprogramma als nog uitgevoerd (Kerk-kerk-JS)

Annie Hoekstra de opbouwwerker
Annie is werkzaam als opbouwwerker sinds 1 dec 2019 bij de Gem Lwd  Zij is o.a. bezig met de buurt/dorpskamers (Mantgum/Grou en de “light versies” Easterlittens/Wergea) en de sociale basis voorzieningen en met Amarilles over de 1e lijnhulpvoorziening. Het is de bedoeling dat je bij de buurt/dorpskamers terecht kunt voor een bakkie, gezelligheid, vrijwilligerswerk, om uit het sociale isolement te geraken, maar ook als een loket/servicepunt voor allerlei problemen. Deze kunnen door 1e lijn (vrijwilligers) en 2e lijns (professionals) worden behandeld. Binnenkort volgt er een nieuwsbrief vanuit de Gem Lwd. Tevens spreken wij af dat Annie ook voor de Jaarvergadering wordt uitgenodigd om uitleg te geven.
Gegevens Annie Hoekstra: 058 7512696
Annie.hoekstra@leeuwarden.nl

Nij Baarderadiel
Geen nieuws, behalve dat er binnenkort een nieuwe vergadering op de planning staat waar ook Annie Hoekstra aanwezig zal zijn om uitleg te geven over de sociale basis en de buurt/dorpskamers.

Sporthokje/terrein
Het verhard terrein is onkruidvrij gemaakt en de muizengaten zijn gevuld. DB blijft onderhoud bijhouden maar andere dorpsgenoten zijn ook welkom om te helpen.

Subsidie aanvragen
Geen reactie ontvangen van de Energie Coop Meielkoar Grien na antwoord van DB op hun aanvraag.
Nieuwe subsidie aanvraag van Merke Commissie, er wordt eur 405,-- toegekend.
Aanvraag voor aanschaf borden voor buurtpreventie wordt toegekend.

Gemeente Lwd.
Openstaande zaken dorpencoordinator Bart v/d Scheer: woensdag 19 aug.  gaan Ted en Rutger  met de Gem Lwd (Bart en Bjorn) op pad om de knelpunten te bespreken. Bart v/d Scheer zal een evaluatie rapport opstellen vwb de afspraken
Uitnodiging sociale basis: het is wat een vage bedoeling waar Annie Hoekstra duidelijkheid in zal brengen de komende tijd.

WVTT
  • Actie Piet: de picknicktafels bij terrein Unia State zijn in dusdanige staat dat deze gevaar op leveren bij gebruik, deze dienen te worden verwijderd. De Gem Lwd  heeft wel andere (vaste tafels/banken). Wij moeten ons beraden wat we willen  (of zelf losse picknicktafels aanschaffen) 
  • Tussen 11:00-17:00  uur kunnen er bij Unia State gratis peren worden geplukt.
  • Actie Piet: hij gaat  een zekere dame van de Gem Lwd benaderen over het toerisme in Jellum/Bears 

Vergaderschema 2020
29 sept        Piet
10 nov        Nelleke

Agenda

10 december 2021
Klaverjassen
20:00 uur, in het dorpshuis.
Zaterdag 8 januari 2022
Snackavond dorpshuis
Vanaf 17 uur is de snackbar van het Dorpshuis weer geopend.
14 januari 2022
Klaverjassen
20:00 uur, in het dorpshuis.
Zondag 16 januari 2022
Nieuwjaarsbrunch
Nieuwjaarsbrunch vanaf 13 uur. Nadere gegevens volgen.
 
19 januari 2022
Sjoelen
Sjoelen voor iedereen.
11 februari 2022
Klaverjassen
20:00 uur, in het dorpshuis.
16 februari 2022
Sjoelen
Sjoelen voor iedereen.
11 maart 2022
Klaverjassen
20:00 uur, in het dorpshuis.
8 april 2022
Afsluiting klaverjassen
20:00 uur, in het dorpshuis.
Archief
30 november 2021, 13.30 uur
Creamiddag in de Wjukken
Creatief stenen schilderen als cadeau of als herinnering aan bijzondere gebeurtenissen.
27 november 2021
Oud papier
24 november 2021
Sjoelen
We gaan weer sjoelen!
Zaterdag 20 november 17 uur
Stamppot-buffet
Donderdag 18 november 20.00 uur
Vrijwilligersavond
Vrijwilligersavond, een gezellige bijeenkomst voor alle vrijwilligers en ook potentiële vrijwilligers.
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2021 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design websites