Home  |  Contact
Jellum skyline

Merke Jellum-Bears 2022

Gepubliceerd op: 25-07-2022
Rock ’n Roll 19, 20 en 21 augustus Jellum

Bij deze nodigen we jou van harte uit voor de merke van 2022 in Jellum, met als thema: Rock ‘n Roll. De afgelopen twee jaar hadden we een aangepast merkeprogramma, maar aan de reacties te horen is dat ons én jullie goed bevallen. Daarom hebben wij het beste van beide genomen en daaruit een programma voor 2022 opgesteld.
 
Op vrijdagavond, 18.30 uur, word je in de mooiste Rock ‘n Roll-kleding verwacht op het merketerrein in Jellum. We starten met een buffet American Style. Per buurt wordt er een Amerikaans hoofdgerecht gemaakt voor 40 personen (totaal 4 x 40 personen). Deze gerechten dienen om 18.30 uur in de tent te zijn met een omschrijving van het gerecht en wie het heeft gemaakt. 
 
De zaterdag en zondag zullen plaatsvinden zoals de afgelopen jaren. We hopen dan ook jullie allemaal te zien, ook de nieuwe inwoners: kom allegear! We maken er weer in smûk en gesellich feest fan! Ook de zweef en draaimolen zijn dit jaar weer van de partij!
 
De merkekommisje
Geart Sierd, Ottje, Ruben, Lametta, Ted, Annemarijke, Germ
 

Vrijdag 19 augustus

18.30 Opening Merke 2022
Gezamenlijk eten met muziek. 

Zaterdag 20 augustus
10.00 uur Koffie drinken
11.00 uur Verkleed pearkekaatsen
Opgeven via app: 06-28342786, Annemarijke, voor 17 augustus.
13.00 uur Verkleed petsjeballen
14.00 uur Kinderactiviteit
14.00 uur Verkleed jeu de boules
17.00 uur Prijsuitreiking
19.30 uur Prom night (kom allen)
Trek jouw mooiste Rock ‘n Rollkleding aan.
21.30 Live-muziek: Kings of Diamond 

zondag 21 augustus
10.00 uur Verrassing voor jong & oud!
12.00 uur gezamenlijk lunchen
14.00 uur kinderspellen
15.15 uur Sigaarsmoke
15.30 uur verrassingsAct
16.00 uur afsluiting met livemuziek! 

Nog niet op de lijst?
Vanaf 24 juni komen wij langs met de lijst, je kan met pin of contant betalen.
 

Agenda

2 oktober 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
7 oktober 2023
Snackavond
Vanaf 17u00 zijn jullie welkom om te komen snacken!
9 oktober 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
13 oktober 2023
Klaverjassen
vanaf 20u00 klaverjassen
16 oktober 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
18 oktober 2023
Jellum/ Bearster Froulju
Deze avond wordt voor en door dames en/of heren verzorgd. Leuke ideeën zijn altijd welkom!
23 oktober 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
30 oktober 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
4 november 2023
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2023.  Waarschijnlijk het laatste jaar dat het op deze manier gebeurt. We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
6 november 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
10 november 2023
Klaverjassen
Vanaf 20u00
13 november 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
15 november 2023
Jellum/ Bearster Froulju
Deze avond wordt door dames en/of heren verzorgd. Leuke ideeën zijn altijd welkom.
18 november 2023
Snackavond
Vanaf 17u00 zijn jullie welkom om te komen snacken!
20 november 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
25 november 2023
Novemberfest
Meer informatie volgt!
27 november 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
4 december 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
8 december 2023
Klaverjassen
Vanaf 20u00
11 december 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
16 december 2023
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2023.  Waarschijnlijk het laatste jaar dat het op deze manier gebeurt. We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
16 december 2023
Foute Bingo
Meer informatie volgt!
18 december 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
20 december 2023
Jellum/ Bearster Froulju
Deze avond wordt verzorgd door dames en/of heren. Leuke ideeën zijn altijd welkom!
7 januari 2024
Nijjiersbrunch
12u00-18u00 Nijjiersbrunch/ Nieuwjaarsbrunch
Archief
29 september 2023
Opening seizoen doarpshûs 2023 20u00
16 september 2023
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2023.  Waarschijnlijk het laatste jaar dat het op deze manier gebeurt. We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
25-27 augustus
Merke 2023
De merke 2023 is dit jaar in Bears.
12 augustus 2023
Revanche Freule
Dit jaar wordt voor het eerst op zaterdag de Revanche Freule gehouden.
15 juli 2023
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2023.  Waarschijnlijk het laatste jaar dat het op deze manier gebeurt. We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
 
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2023 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design websites