Home  |  Contact
Jellum skyline

Merke Jellum-Bears 2022

Gepubliceerd op: 25-07-2022
Rock ’n Roll 19, 20 en 21 augustus Jellum

Bij deze nodigen we jou van harte uit voor de merke van 2022 in Jellum, met als thema: Rock ‘n Roll. De afgelopen twee jaar hadden we een aangepast merkeprogramma, maar aan de reacties te horen is dat ons én jullie goed bevallen. Daarom hebben wij het beste van beide genomen en daaruit een programma voor 2022 opgesteld.
 
Op vrijdagavond, 18.30 uur, word je in de mooiste Rock ‘n Roll-kleding verwacht op het merketerrein in Jellum. We starten met een buffet American Style. Per buurt wordt er een Amerikaans hoofdgerecht gemaakt voor 40 personen (totaal 4 x 40 personen). Deze gerechten dienen om 18.30 uur in de tent te zijn met een omschrijving van het gerecht en wie het heeft gemaakt. 
 
De zaterdag en zondag zullen plaatsvinden zoals de afgelopen jaren. We hopen dan ook jullie allemaal te zien, ook de nieuwe inwoners: kom allegear! We maken er weer in smûk en gesellich feest fan! Ook de zweef en draaimolen zijn dit jaar weer van de partij!
 
De merkekommisje
Geart Sierd, Ottje, Ruben, Lametta, Ted, Annemarijke, Germ
 

Vrijdag 19 augustus

18.30 Opening Merke 2022
Gezamenlijk eten met muziek. 

Zaterdag 20 augustus
10.00 uur Koffie drinken
11.00 uur Verkleed pearkekaatsen
Opgeven via app: 06-28342786, Annemarijke, voor 17 augustus.
13.00 uur Verkleed petsjeballen
14.00 uur Kinderactiviteit
14.00 uur Verkleed jeu de boules
17.00 uur Prijsuitreiking
19.30 uur Prom night (kom allen)
Trek jouw mooiste Rock ‘n Rollkleding aan.
21.30 Live-muziek: Kings of Diamond 

zondag 21 augustus
10.00 uur Verrassing voor jong & oud!
12.00 uur gezamenlijk lunchen
14.00 uur kinderspellen
15.15 uur Sigaarsmoke
15.30 uur verrassingsAct
16.00 uur afsluiting met livemuziek! 

Nog niet op de lijst?
Vanaf 24 juni komen wij langs met de lijst, je kan met pin of contant betalen.
 

Agenda

13 juli 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
 
23 t/m 25 augustus
Merke Jellum-Bears 2024
Wolkom sportfanaten, doarpshelden en elkenien dy ‘t eins allinne foar de gesellichheid nei de merke komt! Fan 23 o/m 25 augustus transformearret Jellum fan in rêstich Frysk doarp yn in brûzjend epicentrum fan sport en spul. Dit jier nimme we in sprong yn it djippe mei it tema ‘ Olympyske Spelen ‘.
14 september 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
28 september 2024
Burendag
Meer informatie volgt 
2 november 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
14 december 2024
Oud papier ophalen
 
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
Archief
30 mei 2024
Jiergearkomste Koöperaasje Meiinoar Grien Jellum-Bears
20.00 oere yn d' Ald Skoalle
 
11 mei 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
 
21 april 2024
Autopuzzeltocht
Meer informatie volgt
23 maart 2024
Muziekavond Yme & The Farmbreakers
16 maart 2024
NL DOET en snackavond
Meedoen? Kijk hier voor meer informatie.
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2024 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design websites