Home  |  Contact
Jellum skyline

Dorpsbelang praat u bij

Gepubliceerd op: 12-12-2022
Doarpsbelang Jellum-Bears praat u even bij;

In tegenstelling tot de afgelopen 2 jaar, kon het bestuur van Doarpsbelang Jellum-Bears weer live vergaderen en konden we ook weer het nodige aan onze leden voorleggen in een aantal bijeenkomsten. Zo konden we op donderdag 17 februari van dit jaar weer een ledenvergadering houden in het Dorpshuis. De opkomst was mager. Dat geeft stof tot nadenken hoe we dat kunnen verbeteren.

Zaterdag 12 maart hebben we met het dorpshuis en Uniastate weer diverse zaken opgepakt in het kader van NL DOET.
En op vrijdag 24 juni is er een “Running Diner” georganiseerd door Nelleke en Dirkje om de dorpsbewoners te betrekken bij de Visie op onze dorpen voor de komende jaren. Het “Running Diner” was een succes te noemen. Onder het genot van diverse gerechten zijn en onder leiding van gespreksleiders diverse onderwerpen besproken. Uit die gesprekken zijn behoorlijk wat ideeën en aandachtspunten naar voren gekomen, die de komende tijd de aandacht gaan krijgen.
Zo zijn intussen de vierkante betonnen afzetblokken op diverse locaties langs het fietspad binnen onze dorpen vervangen door de reeds bekende kunststof reflecterende palen. Een punt van aandacht wat tijdens het Diner naar voren kwam. De komende tijd  gaan we aan de slag met een projectgroep op het gebied van Recreatie en Duurzaamheid.

Binnen het bestuur zijn er wisselingen geweest en hebben we intussen Meine Dijkstra mogen verwelkomen en hebben we afscheid genomen van Rutger Fopma. Ook Mare Eeke van Balen heeft af moeten haken als jeugdlid ivm haar studie. Volgend jaar gaan er weer 2 bestuursleden afscheid nemen, die langere tijd dienstbaar zijn geweest voor het Doarpsbelang. Mensen die belangstelling hebben om plaats te nemen in het bestuur kunnen zich richten tot leden van het huidige bestuur.

Het was een bijzonder jaar te noemen. Een jaar waarin we terugkwamen van 2 jaar beperkt te zijn geweest door Corona. Maar ook een jaar waarin we afscheid hebben moeten nemen van een aantal dorpsbewoners door verhuizing en overlijden. Een jaar waarin we uiteraard ook de onrust meekregen van de oorlog in Oekraïne. Ook tijdens het “Running Diner”  kwam regelmatig naar voren dat bewoners zich bevoorrecht voelen om hier in Jellum en Bears te mogen wonen. Hoe mooi en “veilig” het hier is. Een prachtige omgeving om ook nieuwe bewoners te verwelkomen.

Zo aan het eind van het jaar willen wij dan van de gelegenheid gebruik maken om uw heel fijne en gezonde feestdagen te wensen en een heel gelukkig en gezond 2023.

Op Donderdag 23 februari 2023 bent u van harte welkom op onze jaarlijkse ledenvergadering.
 
Namens het bestuur;
Piet Bootsma, Ted Kool, Nelleke Meindertsma, Marjo de Bruin en Meine Dijkstra

Agenda

2 oktober 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
7 oktober 2023
Snackavond
Vanaf 17u00 zijn jullie welkom om te komen snacken!
9 oktober 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
13 oktober 2023
Klaverjassen
vanaf 20u00 klaverjassen
16 oktober 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
18 oktober 2023
Jellum/ Bearster Froulju
Deze avond wordt voor en door dames en/of heren verzorgd. Leuke ideeën zijn altijd welkom!
23 oktober 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
30 oktober 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
4 november 2023
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2023.  Waarschijnlijk het laatste jaar dat het op deze manier gebeurt. We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
6 november 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
10 november 2023
Klaverjassen
Vanaf 20u00
13 november 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
15 november 2023
Jellum/ Bearster Froulju
Deze avond wordt door dames en/of heren verzorgd. Leuke ideeën zijn altijd welkom.
18 november 2023
Snackavond
Vanaf 17u00 zijn jullie welkom om te komen snacken!
20 november 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
25 november 2023
Novemberfest
Meer informatie volgt!
27 november 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
4 december 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
8 december 2023
Klaverjassen
Vanaf 20u00
11 december 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
16 december 2023
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2023.  Waarschijnlijk het laatste jaar dat het op deze manier gebeurt. We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
16 december 2023
Foute Bingo
Meer informatie volgt!
18 december 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
20 december 2023
Jellum/ Bearster Froulju
Deze avond wordt verzorgd door dames en/of heren. Leuke ideeën zijn altijd welkom!
7 januari 2024
Nijjiersbrunch
12u00-18u00 Nijjiersbrunch/ Nieuwjaarsbrunch
Archief
29 september 2023
Opening seizoen doarpshûs 2023 20u00
16 september 2023
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2023.  Waarschijnlijk het laatste jaar dat het op deze manier gebeurt. We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
25-27 augustus
Merke 2023
De merke 2023 is dit jaar in Bears.
12 augustus 2023
Revanche Freule
Dit jaar wordt voor het eerst op zaterdag de Revanche Freule gehouden.
15 juli 2023
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2023.  Waarschijnlijk het laatste jaar dat het op deze manier gebeurt. We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
 
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2023 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design websites