Home  |  Contact
Jellum skyline

Ledenvergadering Doarpsbelang 2023

Gepubliceerd op: 20-03-2023
Op 23 februari 2023 was weer de jaarlijkse ledenvergadering van het Doarpsbelang. Deze keer een mooi gevulde zaal met een aantal gasten uit de politiek en een vertegenwoordiging van de Gemeente Leeuwarden door Rikkie Hagen en Abel Reitsma.
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en wil ook van de gelegenheid gebruik maken om alle vrijwilligers die het afgelopen jaar zich hebben ingezet, bedanken.
Het jaarverslag wordt voorgelezen door Marjo de Bruin en Ted Kool neemt ons mee in de lopende zaken binnen de dorpskernen Jellum/Bears.
Zoals elke ledenvergadering doet Piet Bootsma verslag van alle financiën. De kascommissie; Bernard Posthumus en Elizabeth van Balen worden bedankt voor hun goedkeuring. Elisabeth wordt volgende jaar vervangen door Daniël Span.
Er wordt stil gestaan bij het afscheid van 2 bestuursleden t.w. Ted Kool en Piet Bootsma. Zij worden enorm bedankt voor hun inzet. Piet voor de duur van 12 jaar en Ted voor die van 5. Zij ontvangen vanuit handen van Nelleke namens het bestuur en de leden een presentje en een welverdiend applaus. Na de Pauze neemt Nelleke ons mee in het tot stand komen van de dorpsvisie en wordt de dorpsvisie 2023-2028 gepresenteerd.
Er is gelegenheid om aan de afvaardiging van de gemeente vragen te stellen en ook de afvaardiging van diverse verenigingen en stichtingen mogen het woord voeren. Daarna is het tijd voor het trekken van de certificaten door wethouder Abel Reitsma, waarmee weer een gedeelte van de schuld wordt ingelost. In totaal zijn er 29 certificaten getrokken waarvan er 8 zijn teruggestort in de kas. Daarvoor dank. Na de rondvraag waarbij aandacht wordt gevraagd voor de gewijzigde verkeerssituatie bij de Lytse Dyk, het inzamelen van het oud papier, het bestaansrecht van het sportveld en het sporthokje, het voort bestaan van Uniastate en de oplevering van het Kloostercomplex “Westerhûs” op 17 maart, wordt de vergadering gesloten en is er voor alle aanwezigen nog een drankje af te halen bij de bar.
 
Het volledige verslag van de algemene ledenvergadering vindt u hier (Nedrlandse versie) of hjir (Fryske ferzje)
 
Namens het bestuur van het Doarpsbelang
Agenda

6 maart 2024
Algemene ledenvergadering Dorpsbelang Jellum-Bears
Graag zien we al onze leden/dorpsbewoners tijdens de algemene ledenvergadering op 6 maart a.s om 20 uur in dorpshuis d'Ald skoalle in Bears.
9 maart 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)

 
23 maart 2024
Muziekavond Yme & The Farmbreakers
11 mei 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
 
13 juli 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
 
14 september 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
2 november 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
14 december 2024
Oud papier ophalen
 
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
Archief
28 februari 2024
Jaarvergadering Doarpshûs De Ald Skoalle aanvang 20.30
Graag zien we jullie tijdens de jaarvergadering op 28 februari 20.30 in doarpshûs d'Ald skoalle in Bears.
13 januari 2024
Oud papier ophalen
7 januari 2024
Nijjiersbrunch
12u00-18u00 Nijjiersbrunch/ Nieuwjaarsbrunch
24 december 2023
Kerstconcert FELIZ NAVIDAD in Mariakerk Bears
20 december 2023
Jellum/ Bearster Froulju
Deze avond wordt verzorgd door dames en/of heren. Leuke ideeën zijn altijd welkom!
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2024 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design websites