Home  |  Contact
Jellum skyline

Notulen Dorpsbelangvergadering 1 sept. '21

Gepubliceerd op: 13-09-2021
Opening
Nelleke is de dagvoorzitter en opent de 1e vergadering na het zomerreces. Marjo is afwezig ivm ambtelijke verplichtingen.
 
Notulen vorige vergadering d.d. 29-6-2021
We moeten nog een aantal “nieuwe” bewoners verwelkomen.
De statuten van DB zijn opgevraagd bij de KvK, echter nog niet verkregen, we gaan kijken bij ontvangst of er ook iets instaat over het aftreedschema en de wijzigingen tav de WTBR. De nieuwe deur sportaccommodatie moet nog worden voorzien van een regendorpel.
 
Post/email/mededelingen/rûnkranter
Het is vrij rustig geweest wat betreft de binnenkomende post in de vakantieperiode, wat wel is binnengekomen is een epistel over aardwarmte en de woonfactsheet met de resultaten van de woonenquete van de dorpen rond Lwd en het persbericht hierover, lees hier.
Tevens een schrijven over het dorpscanon, wellicht is er iemand in onze gelederen die hier zijn/haar bijdrage aan wil geven om documenten aan te leveren welke dan op de website geplaatst kan worden. Voorheen was er hier een clubje mensen/een commissie voor, maar dat ligt op z´n gat. Wellicht kan na het covid tijdperk hier weer nieuw leven in worden geblazen? Wie interesse heeft mag zich melden bij het dorpsbelang.
 
Visie 2020-2025
Er moeten nog vragen/stellingen worden opgesteld, waarin ook de uitslag van de enquête 'Wonen in de dopen' kan worden meegenomen. Als de Corona maatregelen het toelaten kunnen we dit daarna presenteren aan beide dorpen en is er nog alle ruimte om mee te denken en te praten over de inhoud van de visie voordat deze wordt vastgesteld.
 
Nij Baarderadiel
Geen nieuws, ligt stil. We checken nog wel de laatste stand van zaken tav de bevaarbaarheid van de sloten en vaarten in onze omgeving (kanoroute).
 
Sporthokje/terrein
 • Gebruikersovereenkomst met kaatsclub is opgesteld en uitgereikt maar we hebben nog geen terugkoppeling gehad van de kaatsclub.
 • Er heeft iemand met een tractor oid kris kras over het sportveld gereden en sporen achter gelaten. Wie, wat, waar en waarom? We gaan op onderzoek uit tenzij iemand ons het antwoord kan of wil geven.
 • We gaan de bestrating van het sportterrein borstelen, hierna bekijken we of er nog verder onderhoud moet komen en organiseren we een klusjesmiddag/avond waar ook in principe elke dorpsgenoot voor wordt uitgenodigd (vele handen maken licht werk).
 • Het basketbal bord is aan een nieuwe lik verf toe. Na dat het is geverfd, plaatsen we ook een nieuw netje.
 • Er zit een gat in de grond/bestrating vlakbij de WC, hoogstwaarschijnlijk is de regenpijp van de afvoer los.
 • De opslag staat nog vol met stoelen, hier zou een schifting in plaats vinden door de kaatsvereniging.
Subsidie aanvragen
Geen nieuws.

Gemeente Lwd. openstaande zaken
 • Het is nog steeds niet duidelijk of de WOZ ook verlaagd kan worden voor ons sporthokje door deze in een andere categorie te plaatsen (voorstel Pieter Omtzigt).
 • Losse lantaarnpaalkappen
 • Verven bankjes (2x haventje en 1x speelplaats Jellum, moeten we zelf doen, echter de Gem Lwd wil wel verf leveren) eerst moeten ze door de Gem Lwd worden schoongespoten.
 • Beton paal weg bij parkeerterrein Smidshoeke
 • Prullenbakken legen
Wetgeving Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
Zodra we de statuten hebben ontvangen van de KvK, gaan we bekijken in hoeverre deze moeten worden aangepast aan de WBTR.

Wonen
Lees het persbericht vanuit de Gem. Lwd ter kennisgeving.

Opening Doarpskeamer Mantgum
Op 25 sept opent de Doarpskeamer haar deuren; ons is een financiële bijdrage gevraagd, dat willen we, een bedrag van 120,- wordt overgemaakt.  Er is deze dag een feestelijk programma opgesteld. De vraag is of wij ook een afgevaardigde kunnen sturen die zich met organisatie en activiteiten wil bemoeien van de opening. Belangstellenden kunnen zich bij het DB melden. Ook wordt nog een contactpersoon gezocht, vragen hierover kunnen ook bij het DB worden gesteld.

Samenwerking Dorpshuis
Binnenkort hebben we een onderhoud met het bestuur van “it Doarpshús” hoe we meer en beter gezamenlijk op kunnen trekken op diverse vlakken.
 
WVTT
 • Het Jellumerbos is verkocht aan de (nieuwe) bewoners van het aangrenzend pand.
 • Er is een afgevaardigde van DB naar de informatieochtend over aardwarmte geweest. DB Boksum was ook aanwezig. Ze gaan 2,7 km de grond in en gaan scheef onder de Haak door richting onze kant op. Er zijn vragen/zorgen wat dit op de lange termijn kan betekenen. Waar kunnen we onze 'ongerustheid' kwijt? We leggen dit voor aan de wethouder Douwstra die we morgen op de koffie krijgen..
 • Het wordt weer tijd voor de jaarlijkse contributieheffing 2021. Deze moet in okt. de deur uit. We besluiten om geen verhoging toe te passen, al kunnen de reserveringskosten die daar in zitten versleuteld voor de AED niet meer uit. Over de AED gesproken, de herhalingscursussen moeten weer worden geregeld. We zoeken alvast naar een instructeur.
 • We hebben weer genoeg voer voor een Nieuwsbrief, deze wordt binnenkort opgesteld en in oktober verstuurd.
Vergaderschema 2021
    Di.   12 okt. bij Ted
    Di.  7 dec. bij Piet
 

Agenda

30 mei 2024
Jiergearkomste Koƶperaasje Meiinoar Grien Jellum-Bears
20.00 oere yn d' Ald Skoalle
 
13 juli 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
 
14 september 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
28 september 2024
Burendag
Meer informatie volgt 
2 november 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
14 december 2024
Oud papier ophalen
 
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
Archief
11 mei 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
 
21 april 2024
Autopuzzeltocht
Meer informatie volgt
23 maart 2024
Muziekavond Yme & The Farmbreakers
16 maart 2024
NL DOET en snackavond
Meedoen? Kijk hier voor meer informatie.
9 maart 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)

 
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2024 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design websites