Home  |  Contact
Jellum skyline

Uitnodiging inspreken 11 okt. bij de gemeenteraad over de riool- en waterzorgheffing

Gepubliceerd op: 08-10-2023
Uitnodiging inspreken op 11 oktober a.s. bij de gemeenteraad over de riool- en waterzorgheffing

De gemeenteraad geeft op woensdag 11 oktober 2023 gelegenheid om in te spreken op de plannen voor de nieuwe Riool- en Waterzorgheffing in 2024. Omdat deze maatregel ook u aangaat nodigt de gemeenteraad u uit om uw mening te geven.
 
Wat verandert er?
Door klimaatverandering hebben we te maken met extremer weer. Door hevige buien kan de bereikbaarheid (bijvoorbeeld van hulpdiensten) verslechteren en het kan zorgen voor uitval van belangrijke functies zoals stroomvoorziening.
 
De raad heeft in december 2022 besloten om de rioolheffing op te delen in een riool- en waterzorgtarief.  De opbrengsten voor het riooltarief worden gebruikt voor het onderhoud van het rioolstelsel. Met de opbrengsten van het waterzorgtarief maken we ruimte voor regenwater en geven het een tijdelijke plek. We vangen het regenwater op tijdens piekbuien en gebruiken het bijvoorbeeld in tijden van droogte.
 
De grootste verandering is dat iedereen straks het deel waterzorgtarief gaat betalen. Door de rioolheffing op te delen in een riool- en waterzorgtarief gaan alle inwoners het deel waterzorgtarief betalen en daardoor mee betalen aan de maatregelen om bijvoorbeeld wateroverlast te voorkomen. Hiervoor is gekozen omdat iedereen er voordeel bij heeft dat de stad en dorpen goed bereikbaar zijn. In de huidige situatie betalen inwoners zonder rioolaansluiting geen rioolheffing. In de nieuwe situatie gaan deze inwoners betalen voor het waterzorgtarief.
 
Uw mening is belangrijk
De gemeenteraad wil weten hoe u hierover denkt. Wilt u uw mening geven? Graag! Dat kan op 2 manieren.
U kunt komen inspreken bij de vergadering van de raad op woensdag 11 oktober om 19.00 uur. Vooraf graag even aanmelden bij de griffie via griffie@leeuwarden.nl of via 058-2332372
U kunt ook schriftelijk uw mening geven door een mail te sturen aan griffie@leeuwarden.nl. Wij zorgen dan dat dit bij de raad komt.
 
Alle stukken die bij dit onderwerp horen staan op de website van de raad https://leeuwarden.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/27580c18-f0fc-47ff-84df-fc02b3073090 hier staat ook de link naar de livestream om de vergadering op 11 oktober te volgen.
 
 

Agenda

23 t/m 25 augustus
Merke Jellum-Bears 2024
Wolkom sportfanaten, doarpshelden en elkenien dy ‘t eins allinne foar de gesellichheid nei de merke komt! Fan 23 o/m 25 augustus transformearret Jellum fan in rêstich Frysk doarp yn in brûzjend epicentrum fan sport en spul. Dit jier nimme we in sprong yn it djippe mei it tema ‘ Olympyske Spelen ‘.
14 september 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
28 september 2024
Burendag
Meer informatie volgt 
30 september en 8 oktober
AED instructieavond
De AED instructieavond is voor zowel nieuwe deelnemers als opfrisavond voor mensen die de cursus eerder hebben gevolgd.
 
2 november 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
14 december 2024
Oud papier ophalen
 
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
Archief
13 juli 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
 
30 mei 2024
Jiergearkomste Koöperaasje Meiinoar Grien Jellum-Bears
20.00 oere yn d' Ald Skoalle
 
11 mei 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
 
21 april 2024
Autopuzzeltocht
Meer informatie volgt
23 maart 2024
Muziekavond Yme & The Farmbreakers
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2024 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design websites