Home  |  Contact
Jellum skyline

Energiebespaarmarkt

Gepubliceerd op: 26-08-2022
ENERGIEBESPAARMARKT
 
Tongersdei 29 septimber, fanôf 19.30 oere
Doarpshûs Weidum, Bornialeane 1
 
‘Sa’n hybride waarmtepomp, komt dy neist je gewoane CV-tsjettel? Hoefolle romte nimt soks dan wol yn? En wat kost ‘t?’
 
‘Wij willen wel over op inductiekoken. Maar heb je dan een extra groep in je meterkast nodig?’
 
‘Ik ha wol ris heard fan ynfraread panelen. Mar ik soe wol ris sjen wolle hoe grut dy dingen binne. En hoe hingest se op?’
 
‘In elektryske of hybride auto, is dat wat te beteljen?’
 
Alles wat je wilt weten over energiebesparing is te zien en te vragen op de ENERGIEBESPAARMARKT.
  • presentaasjes fan produkten
  • leveransiers oanwêzich
  • mei mekoar om tafel om foars en tsjins fan oanskaf te bepraten
  • 5 tematafels: waarmte, sinne, isolaasje, húshâldelik en ferfier
  • adfys oer finansiering en boukundige saken
  • tagong fergees en ek noch in bakje kofje of tee! 
WAARMTE       SINNE     ISOLAASJE     HUSHALDELIK     FERFIER
 
Organisaasje: Doarpsenerzjy Weidum en Koöperaasje Meiïnoar Grien Jellum Bears
 

Agenda

30 september
Geannuleerd!!! Bier en wijnproeverij / Bier- as wynpriuwerij
Beste dorpsgenoten,

Helaas gaat door te weinig aanmeldingen de vrijwilligersavond met de wijn- en bierproeverij niet door. 
 
De agenda van het dorpshuis wordt binnenkort bekend gemaakt! Hou de website, mailbox en de brievenbus in de gaten en wie weet zien we elkaar bij een volgende activiteit. 

Hartelijke groet, 

Rutger, Jan Pieter, Dirkje, Thea en Monique
12 november 2022
Oud papier
De oud papiervrijwilligers komen langs met de trekker en wagen. Ze starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke.
Papier gebundeld langs de weg zetten.
Archief
24 september 2022
Oud papier
De oud papiervrijwilligers komen langs met de trekker en wagen. Ze starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke.
Papier gebundeld langs de weg zetten.
19-21 augustus
Merke Jellum-Bears 2022
Welkom bij de merke van 2022 in Jellum, met als thema: Rock ‘n Roll.
6 augustus 2022
Oud papier
De oud papiervrijwilligers komen langs met de trekker en wagen. Ze starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke.
Papier gebundeld langs de weg zetten.
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2022 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design websites