Foto's

Doarpsbelang Jellum-Bears

e-mail dorpsbelang: doarpsbelang.jellumbears@gmail.com

Op 17 februari 1942, midden in de donkere jaren, is bij notaris Van der Hem in Jorwert de akte getekend waarin de Vereniging DorpsBilang werd opgericht. Wellicht keek de dominee op de zolder van de kerk in Jorwert wel
toe. Ter ere van dit 75-jarig bestaan is een film gemaakt waarin met verschillende dorpsbewoners een kort interview wordt gehouden. Deze film is hier te bekijken.

Bestuur dorpsbelang: Piet Bootsma, Peter Weijer, Dirkje Rodenhuis-de Boer, Rutger Fopma, Ted Kool en Nelleke Meindertsma

Huur kaatshokje

Privacy statement

Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Doarpswurk.nl

Klik hier om Dorpsvisie te downloaden

Een stukje geschiedenis van Bears, aangeleverd door Frank Bosmans

Informatie over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning

 

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle
14 dec. 17 uur: Patatavond
5 jan. 13 uur: Brunch
18 jan.  21 uur: feestavond met Deadline
9 febr. 15 uur: verteller Gjalt de Groot met zangtrio Triofantlyk
18 maart 20 uur: Terug in de tijd
11 april 20 uur Pubquiz

Biljarten en kaarten
Elke maandagavond

Klaverjassen

13 dec.; 10 jan.; 14 febr.; 13 maart; 10 april

Oud papier 2020
8 febr.;18 april; 4 juli; 19 sept.; 28 nov.
Oud papier graag in dozen of gebundeld langs de weg zetten.


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2018


Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân